Esotech, d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
gradbeništvo
reference
ELEKTRO PROIZVODNJA

Ekipa

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Razvojni projekt Green Hull

Vodarna Frankolovo

Vodarne Kanal ob Soči

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Novice
Uspešen zaključek slovensko italijanskega razvojnega projekta Green Hull
Uspešen zaključek slovensko italijanskega razvojnega projekta Green Hull

Avgust 2022:

V petek 26.8.2022 je v Piranu potekala zaključna konferenca z demonstracijo prototipnih naprav v okviru razvojnega projekta Green Hull, ki ga podpira program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija in financira Evropski sklad za regionalni razvoj. V razvojnem projektu, ki je trajal 30 mesecev, so sodelovali projektni partnerji: Mednarodna podiplomska šola Jožef Stefan (vodilni), Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran, Esotech, d.d., CORILA Benetke, COMET Pordenone, pridruženi partnerji: Luka Koper, Luka Trst in ARPA FVG.

ESOTECH, d.d. je bil vključen v razvoj tehnologij na področju čiščenja kontaminiranih vod, ki nastanejo pri podvodnem čiščenju obrasti z ladijskih trupov s pomočjo inovativnega daljinsko vodenega plovila (ROV). V Esotech, d.d. je bila zasnovana in izdelana modularna čistilna naprava za odstranjevanje vseh neraztopljenih nečistoč v kontaminirani morski vodi. Čistilna naprava deluje v zaprtem krogu in v skladu z zakonskimi zahtevami.

Opravljene meritve 19.8.2022 so pokazale učinkovito odstranjevanje raztopljenih kovin (pod zakonskimi mejnimi vrednostmi) ter zagotavljanje neoporečnosti morske vode (z UV dezinfekcijo), kar daje potrditev, da smo bili uspešni v snovanju, razvoju, dimenzioniranju in izdelavi modularne čistilne naprave.


INTERREG
Več ...
 
Polaganje temeljnega kamna za projekt Občine Mozirje - Razširitev Vrtca in Osnovne šole Mozirje
Polaganje temeljnega kamna za projekt Občine Mozirje - Razširitev Vrtca in Osnovne šole Mozirje

Julij 2022:

V četrtek 7.7.2022 so g. Marko Škoberne, predsednik uprave Esotech, d.d., kot izvajalec projekta, skupaj z investitorjem Občino Mozirje - Županom Občine Mozirje g. Ivo Suhoveršnikom, ravnateljico OŠ Mozirje ga. Petro Klepec, pomočnico ravnateljice ga. Roziko Kanjir ter direktorico in ravnateljico JVIZ ga. Matejo Glušič, obeležili pričetek gradnje s položitvijo temeljnega kamna. Polaganje temeljnega kamna je potekalo tudi ob prisotnosti poslanca DZ RS, občinskih svetnikov, razširjenega projektnega teama, nadzora in zainteresirane javnosti.

Predmet pogodbe obsega: izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo vseh potrebnih GOI del, elektro in strojnih inštalacij za razširitev in ureditev objektov ter pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj za predajo objektov naročniku ter izgradnja komunalne infrastrukture.

Na vzhodni strani obstoječega vrtca je predvidena gradnja dvoetažnega objekta (38,91 m x 19,58 m, neto tlorisne površine 852 m2). S prizidavo se bo pridobilo dve novi, moderni igralnici s teraso, tehnične prostore, z reorganizacijo dela obstoječih prostorov pa še novo senzorno sobo.


Več ...
 
Podpis pogodbe za projektiranje, izgradnjo in poskusno obratovanje čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih voda v Kutini
Podpis pogodbe za projektiranje, izgradnjo in poskusno obratovanje čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih voda v Kutini

Junij 2022:

Z naročnikom Moslavina d.o.o. smo v ponedeljek 27.6.2022 podpisali pogodbo za projektiranje, izgradnjo in poskusno obratovanje naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod v Aglomeraciji Kutina. Kapaciteta naprave je 23.000 PE in zajema tretjo stopnjo čiščenja, vključno z anaerobno digestijo mulja, kogeneracijskim postrojenjem ter solarnim sušenjem mulja.

Podpisa pogodbe so se udeležili tudi visoki predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj Hrvaške, ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo in zaščito morja ga. Elizabeta Kos, namestnik generalnega direktorja Hrvatskih voda Damir Vukmirić, predstavnik župana Sisačko-moslavačke županije, župan Kutine Zlatko Babić, župan Popovače Josip Mišković ter direktor Moslavine Mijo Šepak in drugi. Za projektiranje in izvedbo projekta je predvideno 23 mesecev, nato sledijo testiranja in 12 mesečno poskusno obratovanje.

S podpisom te pogodbe nadaljujemo z nizom referenčnih projektov na področju projektiranja in gradnje (rumeni FIDIC) komunalnih čistilnih naprav na Hrvaškem.


Več ...
 
Rekonstrukcija postrojenja za pripravo pitne vode Alagovac v občini Nevesinje
Rekonstrukcija postrojenja za pripravo pitne vode Alagovac v občini Nevesinje

Junij 2022:

Skladno s pogodbenim zahtevami so aktivnosti na projektu WTP Alagovac Nevesinje zaključene do stopnje, da je naprava v obratovalno razpoložljivem stanju in omogoča distribucijo do 66 l/s prečiščene vode v vodooskrbni sistem mesta Nevesinje. Pogodbeni obseg del je zajemal:

  • posnetek stanja na objektu z pripravo Idejnega projekta,
  • izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • izdelavo PZI (glavnega) projekta,
  • dobavo nove tehnološke opreme in obnovo obstoječe opreme, ki ni bila v funkciji,
  • izvedbo gradbenih del,
  • izvedbo strojno montažnih del,
  • izvedbo elektro montažnih del,
  • zagon naprave, šolanje osebja naročnika in izvedbo poskusnega obratovanja z garancijskimi meritvami.

Več ...
 
Obisk študentov Fakultete za strojništvo, Univerza v Mariboru
Obisk študentov Fakultete za strojništvo, Univerza v Mariboru

Maj 2022:

V petek 20.5.2022 so študentje iz Fakultete za strojništvo, v okviru strokovne ekskurzije pod vodstvom dr. Matjaža Ramšaka, obiskali Esotech, d.d. Študentom smo predstavili zgodovino in dejavnost podjetja, projektni način dela ter referenčne projekte. Študentje so si z zanimanjem ogledali sodoben referenčni objekt Esotech, d.d., Napravo za pripravo pitne vode Grmov vrh, ki zagotavlja kakovostno pitno vodo prebivalcem občin Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mestne občine Velenje.

Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

Stran 2 od 38
okoljska politika
kakovost
infotech
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška cesta 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2023 Esotech, d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech, d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information