Esotech, d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
gradbeništvo
reference
ELEKTRO PROIZVODNJA

Ekipa

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Razvojni projekt Green Hull

Vodarna Frankolovo

Vodarne Kanal ob Soči

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Novice
Koncesija za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci
Koncesija za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci

September 2020:

V avgustu 2020 smo s koncedenti: Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, Občino Veržej, Občino Kobilje in Občino Radenci podpisali koncesijsko pogodbo za izvajanje koncesionirane dejavnosti t.j. storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih: OŠ in Vzgojni dom Veržej; OŠ, vrtec in telovadnica Kobilje ter Športna dvorana Radenci.

Izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v navedenih objektih intenzivno poteka in bo končana po terminskem planu projekta oz. v letu 2020. Po potrditvi vseh izvedenih investicijskih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti prične koncesionar v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti, zagotavljati pogodbeno opredeljene prihranke ob hkratnem upoštevanju standarda udobja uporabnikov. Koncesija traja 180 mesecev (15 let) od pričetka veljavnosti predmetne koncesijske pogodbe.

 
Podpis pogodbe za projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra
CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Julij 2020:

V četrtek, 9.7.2020 je Esotech, d.d. z MO Velenje podpisal pogodbo za izvedbo projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra. Naročnik želi v okviru CTN projektov, in še posebej predmetnega - zadnjega CTN projekta, prenoviti in oživiti starotrško jedro v Starem Velenju, ki je zaščiteno tudi kot kulturni spomenik.

Obseg pogodbenih del je: rušitev stavbe »stara pekarna« in gradnja nove stavbe; izgradnja potrebnega infrastrukturnega omrežja, priključkov, objektov in naprav; celovita zunanja ureditev (dovozi, dostopi, utrjene površine ob stavbi, zelene površine), kar pomeni celostna ureditev starotrškega jedra brez motornega prometa in ustrezna sprememba prometnega režima.

Več ...
 
RTP 400/220/110 kV Beričevo - dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela
RTP 400/220/110 kV Beričevo

Junij 2020:

Junija 2020 smo z naročnikom ELES, d.o.o. podpisali pogodbo za dobavo sekundarne opreme, dobavo, izdelavo in montažo omar sekundarne opreme ter izvedbo elektromontažnih del v razdelilni transformatorski postaji (RTP) Beričevo.

RTP Beričevo z najvišjim napetostnim nivojem 400 kV služi kot: (1) vozlišče pri prenosu električne energije v mednarodnih prenosih el. energije iz vzhoda proti zahodu; (2) vozlišče pri prenosu el. energije med slovenskimi regijami; (3) najpomembnejša napajalna točka za ljubljansko porabniško območje s širšo okolico.

Projektne aktivnosti že potekajo; v skladu s pogodbenim terminskim planom bo projekt zaključen v letu 2023.

 
Inoviranje investicijske, tehnične in okoljske dokumentcije za blok 8 v TE Kakanj
Blok 8 v TE Kakanj

Junij 2020:

Esotech, d.d. kot vodilni v konzorciju s HSE Invest d.o.o, ENERGOINVEST, d.d. Sarajevo, in Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, izvaja za naročnika: Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, inoviranje investicijske, tehnične in okoljske dokumentacije bloka 8 v TE Kakanj. Inoviranje projekta poteka na osnovi predhodno izdelanega idejnega projekta iz leta 2010, glede na napredek tehnike in ekologije, z upoštevanjem predpisov EU in BiH ter smernic BAT (Best Available Technology).

Projekt je razdeljen v štiri faze:

  • 1. faza: Konceptualna zasnova ter priprava analize premoga
  • 2. faza: Idejni projekt ter izdelava tehničnih specifikacij
  • 3. faza: Inoviranje študije vplivov na okolje ter izdelava investicijskega programa
  • 4. faza: Dopolnitev projekta skladno z zahtevami revizije
Več ...
 
Projektiranje in izvedba komunalne čistilne naprave v Zhytomyru
Komunalna čistilna naprava v Zhytomyru

Februar 2020:

Na podlagi podpisane pogodbe z naročnikom Utility Company "Zhytomyrvodokanal" in po uspešni potrditvi projektne dokumentacije ter ureditvi upravnih postopkov, nadaljujemo z izgradnjo komunalne čistilne naprave velikosti 220.000 PE. Končanje projekta je predvidno konec leta 2021. Projekt smo dodatno razširili tudi za obsežno črpališče.

Obseg in stopnje čiščenja:

  • primarno (mehansko) čiščenje
  • sekundarno (biološko) čiščenje
  • terciarno čiščenje (odstranjevanje PO4 s pomočjo FeCl3)
  • obdelava blata
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

Stran 7 od 37
okoljska politika
kakovost
infotech
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška cesta 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2022 Esotech, d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech, d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information