Esotech d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
partnerji
reference

Ekipa

Esotech d.d. pridobil D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.
 

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
reference

Image ekologija [ Image316kB ]

KOMUNALNE IN INDUSTRIJSKE ČISTILNE NAPRAVE ZA ODPADNE VODE

Investitor Lokacija Projekt Leto
STEKLARNA ROGAŠKA Rogaška Slatina Industrijska čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda iz brusilnice kristalnega stekla 1993
GEOPROJEKT LJUBLJANA Gaberke Črpališče Gaberke 1998
VODOVOD KANALIZACIJA LJUBLJANA Ljubljana Obnova elektro opreme črpališč odpadnih voda 2000
NIKO Železniki Industrijska čistilna naprava za čiščenje tehnoloških odpadnih voda iz procesa galvanizacije 2001
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija škajnih jam I.faza - čistilna naprava za tehnološke vode 2002
ELEKTROSIGNAL Celje Elektro dela na ČN Celje 2002
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Študija tehnologije čiščenja tehnološke odpadne vode 2002
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI Šmartno ob Paki Komunalna čistilna naprava za odpadne vode -4.500 PE, I. faza 2002-2003
ZAVOD PROJEKT ATOL Ljubljana Mala čistilna naprave za odpadne vode za raziskovalno postajo Makrolab 2003
VODOVOD KANALIZACIJA LJUBLJANA Ljubljana Črpališče odpadnih voda -obnova elektro opreme na črpališčih 2003-2004
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Pilotna naprava za stabilizacijo blata 2004
COMET Zreče Študija čiščenja odpadnih vod 2005
ACRONI Jesenice Zmanjšanje porabe hladilne vode - čiščenje 2004-2005
JAVOR PIVKA Pivka Industrijska čistilna naprava 2005-2006
ACRONI Jesenice Obdelava nevtralizacijskega mulja 2005-2006
ACRONI Jesenice Nevtralizacija odpadnih vod iz lužilnih linij 2005-2006
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Industrijska čistilna naprava 2006
ACRONI Jesenice Čistilna naprava za škajni jami, Blooming in Steckel 2006-2007
DROGA KOLINSKA Rogaška Slatina Industrijska čistilna naprava 2006-2007
ACRONI Jesenice Obdelava muljev 2007
ACRONI Jesenice Izvedba gradbenih del, dobava in montaža opreme ter izdelava tehnične dokumentacije za projekt »Preskrba s hladilno vodo« 2008-2009
ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRBSKE Ugljevik Rekonstrukcija sistema odpadnih vod v TE in rudniku Ugljevik, vključno KČN (450, 750, 1500 PE) 2010-2012
KOMUNALNO PODJETJE Velenje Letna elektro vzdrževalna dela na čistilni napravi 2011
OBČINA DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ Domžale Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, vzdrževalna dela 2011
OBČINA MOZIRJE Mozirje Izgradnja čistilne naprave 6000 PE 2015-2016
OBČINA JESENICE Jesenice Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice - izgradnja terciarne stopnje čiščenje na CČN Jesenice 30000 PE 2013-2015
OBČINA ILIRSKA BISTRICA Ilirska Bistrica Sprejem grezničnih odplak - tehnologija 2014
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Šmarje pri Jelšah Kanalizacija s čistilno napravo Mestinje 1950 PE 2014 - 2015
DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO THE REPUBLIC OF SERBIA Obrenovac Izgradnja in zagon nove čistilne naprave za odpadne vode v Termoelektrarni Nikole Tesle A v Obrenovcu v Srbiji 2014 - 2016
ELECTRIC POWER INDUSTRY OF SERBIA Obrenovac Izgradnja nove čistilne naprave za zaoljene odpadne vode v Termoelektrarni Nikole Tesle A v Obrenovcu v Srbiji 2016-2017
HENKEL MARIBOR d.o.o. Maribor Nova naprava za predčiščenje industrijskih odpadnih vod (WWTP) 2016-2017
KOMUNALA NOVO MESTO Dolenjske Toplice Pilotni poskusi, optimizacija delovanja KČN 2017
VO-KA CELJE Škofja vas Čistilna naprava odpadnih voda Škofja vas - obnova mehanske stropnje čiščenja 2017-2018
KOMUNALA TOLMIN Tolmin Rekonstrukcija čistilne naprave Volče 2017-2018
UTILITIY COMPANY ZHYTOMYRVODOKANAL Zhytomyr Rekonstrukcija čistilne naprave za odpadne vode Zhoytomyr, vključno z zamenjavo mehanske in električne opreme in kanalizacijskih cevi 2018-2021
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE Dolenjske Toplice KČN Dolenjske Toplice 2018-2019

PRIPRAVA VODE

Investitor Lokacija Projekt Leto
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA Brestanica Kemična priprava tehnološke vode 1999-2000
MELAMIN Kočevje Zaprt hladilni sistem 2001
CINKARNA CELJE Celje Priprave tehnološke vode 2002
CINKARNA CELJE Celje Obnovitev hladilnega stolpa EWB 7200/09 2002
GORENJE Velenje Transport in skladiščenje PUR komponent 2000-2001
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Rekonstrukcija kemične priprave tehnološke vode 2002
ACRONI Jesenice Zmanjšanje porabe hladilne vode - kemična in termična priprava vode 2004-2005
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Sistem priprave in doziranja apnenega mleka 2004
CINKARNA CELJE Celje Priprava vode 2005-2006
ENERGETIKA MARIBOR Maribor Priprava vode 2008
JAVNO PODJETJE TOLOTNA OSKRBA Maribor Rekonstrukcija KPV (kemične priprave vode) 2008-.2009
VODOVOD – KANALIZACIJA Frankolovo Nadomestni objekt za pripravo pitne vode – vodarna Frankolovo 2010
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Priprava vode 2012-2015
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Amoniačna voda - blok 6 2012-2015
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Mariborski otok Obnova sanitarno - tehnološkega vodovoda na objektu HE MO 2014
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Amoniačna voda - blok 6 2012-2015
PETROL ENERGETIKA Štore Obnova črpališča SIIla 2017
MUNICIPALITY OF NEVESINJE Nevesinje Sanacija čistilne naprave Alagovac, Nevesinje 2018-2019

PRIPRAVA PITNE VODE

Investitor Lokacija Projekt Leto
VODOVOD – KANALIZACIJA Frankolovo Nadomestni objekt za pripravo pitne vode – vodarna Frankolovo 2010
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini 2012-2015
OBČINA MAKOLE Makole Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. sklop 2013-2015
OBČINA GRAD Pomurje Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B - sklop 1 2013-2014
OBČINA ŠENTJUR Šentjur Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle - Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur 2014-2015
INFRA Krško Črpališče na območju starega dela Krškega na Dalmatinovi ulici 2014-2015
OBČINA LJUTOMER Ljutomer Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C - sklop 2 2014-2015
MESTNA OBČINA VELENJE Vinska gora Izgradnja vodovoda Vinska gora III.faza, odsek 5 in odsek 8 2015
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Novo mesto Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 2015-2016
OBČINA KANAL OB SOČI Deskle Priprava pitne vode Deskle 2016
KOMRAD Hrvaška Voćin - Sobunar Hrvaška Izgradnja objekta za pripravo pitne vode - vodočrpališče "Voćin - Sobunar" 2016-2018
OBČINA KANAL OB SOČI Avče Filtracija vode Avče 2017
OBČINA KANAL OB SOČI Ložice Vodarna Ložice 2017
OBČINA KANAL OB SOČI Ročinj Postaja za pripravo pitne vode Ročinj 2018

RAZŽVEPLANJE DIMNIH PLINOV

Investitor Lokacija Projekt Leto
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Aditivno razžveplanje dimnih plinov na vseh petih blokih 1991-1994
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Elektro in strojne instalacije na razžveplalni napravi bloka 4 1993-1995
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Odlagališče produktov odžveplanja dimnih plinov 1994
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Črpališče za vlaženje produktov, razžveplanje na odlagališču produktov 1994
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Napajanje meritev emisij na dimniku bloka 4 in 5 1994
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Strojno vzdrževanje naprav za razžveplanje dimnih plinov na bloku 4 1995
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Remont čistilne naprave za razžveplanje dimnih plinov na bloku 4. Zamenjava razpršilnih cevovodov. Vgradnja sit na sesalno stran obstoječih črpalk 1996-1998
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Naprava za razžveplanje dimnih plinov na bloku 5 1999-2000
MPI RECIKLAŽA Žerjav Razžveplanje dimnih plinov metalurške predelave sekundarnih svinčevih surovin 1998-2000
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE Trbovlje Razžveplanje dimnih plinov - Idejni projekt 2001
MPI RECIKLAŽA Žerjav Rekonstrukcija razžveplalne naprave 2005-2006
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE Trbovlje Razžveplanje dimnih plinov - Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 2005
ELEKTROPRIVREDA BIH Tuzla Razžveplanje dimnih plinov - Idejni projekt 2004-2005
MPI RECIKLAŽA Žerjav Razžveplanje dimnih plinov – obnova sistema 2009
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Razžveplanje dimnih plinov blok 6 2009
MPI RECIKLAŽA Žerjav Posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov iz bobnastih peči 2009
MPI RECIKLAŽA Žerjav Posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov iz bobnastih peči - Rekonstrukcija dela trase med bobnastimi pečmi in vrečastim filtrom 2009
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Sanacija kanalov dimnih plinov, recirkulacije DP ter kanalov svežega zraka bloka 5 2011
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Remont kanalov dimnih plinov 2013
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Projektiranje, izdelava in dobava naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj 2011-2015

TOPLOTNA IZRABA ODPADKOV

Investitor Lokacija Projekt Leto
ESOTECH & INSTITUT JOŽEF STEFAN Podgorica pri Ljubljani Demonstracijska naprava za termično izrabo odpadkov 2000-2002
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško Sosežig na kotlu K5 - Idejni projekt 2000
ADRIA MOBIL Novo Mesto Testni sežig odpadkov na pilotni napravi za toplotno izrabo odpadkov 2002
MPI RECIKLAŽA Žerjav Testni sežig odpadkov na pilotni napravi za toplotno izrabo odpadkov 2005
PALOMA Sladki Vrh Sušilnica papirniškega mulja s toplotno izrabo rejekta - idejni projekt 2006
KOTO Ljubljana Izdelava projektne dokumentacije, izvedba in nabava tehnološke, strojne in elektro opreme (pilotna bioplinska naprava) 2007-2008
JAVNA AGENCIJA ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RS Ljubljana Razvoj tehnologije za proizvodnjo bioplina iz komunalnih in industrijskih odpadkov 2009
KOTO Ljubljana Dograditev bioplinske naprave KOTO 2010

ODPRAŠEVANJE IN ODSESOVANJE

Investitor Lokacija Projekt Leto
Berlin, Nemčija Livarna - sistem odpraševanja 1987
LESNA Slovenj Gradec Filtracija dimnih plinov 2000
KOTO Ljubljana Strojne in elektro instalacije za prezračevanje 2002-2006
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija odpraševalne naprave EOP -1. faza 2002
ACRONI Jesenice Posodobitev sušilnih in ogrevnih mest 2003
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija in gradbena dela na projektu modernizacije VOD naprave 2004
ACRONI Jesenice Dobava ter montaža elektro in strojne opreme za razširitev hladilnega sistema VOD1 naprave 2004
ŠTORE STEEL Štore Posodobitev ogrevnih mest 2006
LUKA KOPER Koper Rekonstrukcija vagonskega izstresališča -odpraševanje 2006
W&P PROFIL Ruše Postavitev opreme za primarno drobljenje in sejanje silicijevih zlitin 2007 - 2008
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izdelava in montaža opreme za recirkulacije na bloku 5 2007
MPI-RECIKLAŽA Žerjav Dimovodna povezava od vrečastega filtra do ventilatorja vleka in RDP napravo 2010
ACRONI Jesenice Izdelava ventilacije in ustreznega prezračevanja 2011

TRANSPORTNA OPREMA

Investitor Lokacija Projekt Leto
LUKA KOPER Koper Terminal za razkladanje razsutih tovorov, sipkih tovorov, boratov Belinka in terminal za nakladanje sipkih tovorov 1985-1995
LUKA KOPER Koper Avtomatizacija tehnoloških pogonov v podaljšanih halah TH 1 in TH 2 1986
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Modernizacija obrata za operativno pripravo elektrofilterskega pepela 1996-1998
GLIN NAZARJE Nazarje Transportna in sejalna oprema 1999
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Transporterja - 50 C in 71 1999
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Rekonstrukcija priklopov EF pepela (pnevmatski transport) iz bloka V. TEŠ na silose S 2, S 3 in S 4. 1997-1998
LUKA KOPER Koper Mobilni transporter s sejalno enoto, kapaciteta: 300 t/h 1999
TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ Ormož Sistem za nakladanje sladkorja v avtocisterne 2001
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Transport žlindre in pepela bloka 5 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Dobava jeklenih transporterjev 2002-2004
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Letna vzdrževalna dela na področju transporta pepela bloka 4 in 5 2004
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Transport žlindre in pepela bloka 4 2004
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA Ljubljana Vlaženje presipov na transportu premoga 2005-2006
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Členkasti transporter 2005
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Gumi transportni trak za sadro v mešalnici bloka 5 2005
LUKA KOPER Koper Rekonstrukcija vagonskega izstresališča 2006
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževalna dela na področju transporta pepela na bloku 4 in 5 2006 -2007
TERMOELEKTRARNA TUZLA Tuzla Rekonstrukcija notranjega transporta žlindre kotla bloka 5 2006 - 2007
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Transport sadre bloka 5 – nakladnje na kamione 2008
TE TOL Ljubljana Montaža el. opreme transporta lesne mase 2008
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Preusmerjanje žlindre v hidravlični transport 2008
ELEKTROPRIVREDA BiH Tuzla Rekonstrukcija postrojenje za notranjii transport žlindre bloka 4 TE Tuzla 2009
RUDNIK UGLJA A.D. PLJEVLJA Pljevlja Rekonfiguracija i modernizacija DTO sistema - I. faza 2018

Image energetika [ Image420kB ]

PRENOS IN DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (TRANSFORMATORSKE POSTAJE)

Investitor Lokacija Projekt Leto
LUKA KOPER Koper Terminali za razkladanje razsutih tovorov, sipkih tovorov, boratov Belinka in terminal za nakladanje sipkih tovorov. Avtomatizacija tehnoloških pogonov v podaljšanih halah TH 1 inTH 2 1987
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Transformatorska postaja 35kV/0,4 kV - dobava in montaža nove opreme 1995
PLASTIKA SKAZA Velenje Izvedba TP Selo - Skaza 1997
LUKA KOPER Koper TP 4-TRT 1999
GORENJE Bistrica ob Sotli Transformatorska postaja 20/0,4kV - 630kVA s priključnim kablovodom 1997
GORENJE Velenje Rekonstrukcija transformatorske postaje 1998
GORENJE Velenje Rekonstrukcija elektro energetskega sistema 20/0,4kV - RP 1, TP 3, TP 13 1998
GORENJE Velenje Izgradnja nove in obnovitev stare transformatorske postaje Galvana Gorenje, d.d. TP 3x1000 kVA, ter RP 20 kV s priključnimi kablovodi 1999
GORENJE Velenje Transformatorska postaja 9 Orodjarna 1999
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Transformatorska postaja 35kV/0,4 kV 1995
LUKA KOPER Koper Transformatorska postaja 2000
LUKA KOPER Koper TP Sipkih tovorov 2000
LUKA KOPER Koper TP 23 2000
GORENMJE NOTRANJA OPREMA Gorenja vas Razširitev TP 2001
LUKA KOPER Koper TP - TRT 1 2001
STEKLARNA ROGAŠKA Rogaška Slatina Rekonstrukcija transformatorske postaje TP 20/04 kV 2001
GORENJE Velenje Transformatorska postaja TP Galvana 20/04kV 2001
GORENJE Velenje Rekonstrukcija transformatorske postaje TP-1 2001
GORENJE Velenje Transformatorska postaja TP 7 - Upravna stavba 2002
GORENJE Velenje Transformatorska postaja TP 6 - Štedilniki 2002
TURBOINŠTITUT Ljubljana Zamenjava SN opreme v TP 2002
LUKA KOPER Koper Zamenjava SN in NN stikalnega bloka v TP Kontejnerski terminal 2002
KLINIČNI CENTER Ljubljana Transformatorska postaja 2002
GORENJE IPC Velenje Transformatorska postaja za novo tovarno stiroporne embalaže 2002
STEKLARNA ROGAŠKA Rogaška Slatina Transformatorska postaja TP Talilnica 2002
LUKA KOPER Koper Zamenjava SN in NN stikalnega bloka v TP 2 - TRT 2002
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško Dobava in montaža opreme za TP PS 2 2002
GORENJE Šoštanj Transformatorska postaja TP Gorenje-Šoštanj 2004
ISKRA INVEST Kranj Prenova TP 2 v industrijski coni Iskra Labore 2004
ISKRA INVEST Kranj Dobava in montaža 20 kV kabla v industrijski coni Iskra Labore 2004
GORENJE Velenje Razširitev transformatorske postaje TP 3 Energetika 2004
LUKA KOPER Koper Prenova NN stikalnega bloka v TP 20 Skladišče 2004
ACRONI Jesenice Predelava transformatorskih postaj TP 2 in TP 3 Javornik - Nova linija za toplotno obdelavo debele pločevine 2004-2005
ELEKTRO CELJE Celje Preureditev 20 kV kablovodov 2005
ISKRA INVEST Kranj Montaža 20kV opreme v TP 1, TP 3 in premontaža opreme v TP2 2005
LUKA KOPER Koper Obnova NN stikalnega bloka GRG I. in GRG II. 2005
ACRONI Jesenice Dobava in montaža 35 kV kabla med RTP Jeklarna in RTP Bela 2005
SIEMENS Jesenice Rekonstrukcija TP4 Jeklarna 2005
ELEKTRO CELJE Velenje Rekonstrukcija TP ESO 2005
ACRONI Jesenice Izvedba TP Ponovčna peč 2006
ACRONI Jesenice Dobava in montaža dveh novih transformatorjev in NN bloka v RTP Beli 2006
KOTO Ljubljana Transformatorska postaja TP Koto 2006
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Obnova glavne razdelilne plošče v glavni transformatorski postaji KC na Zaloški 7 2007
ACRONI Jesenice TP Strugarna valjev 2006-2007
ZZZS Ljubljana Izgradnja TP ZZZS na lokaciji Miklošičeva cesta 2007-2008
METAL RAVNE Ravne na Koroškem TP Valjarna III 2007-2008
LUKA KOPER Sežana Elektro instalacije v TP S1 2007 - 2009
GORENJE Velenje Izvedba TP Linije pečic KA 2008
ELEKTRO CELJE Mozirje Izdelava omar TR zaščite in pripadajoče omarice v 110 kV stikališču Mozirje 2008
ACRONI Jesenice Izvedba projektne in ostale dokumentacije, dobava ter montaža opreme za TP3, TP4, TP žarilna in RTP Javornik 2008
VO-KA Ljubljana Rekonstrukcija TP Vodarna Hrastje 2008 - 2009
ELEKTRO UNIMONT Rogla TP v okviru projekta-Smučarsko tekaški center na Rogli 2010
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ljubljana Dobava in montaža diesel agregata 2010
ELEKTRO CELJE Štore Kabelska kanalizacija RTP Lipa - RTP Štore 1 - etapa 3 2010
RADEČE PAPIR Radeče Sanacija transformatorske postaje TP Radeče 2010-2011
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba nove TP Metal Nova Jeklarna 2011
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba TP EPŽ III 2011
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA Krvavec, Trdinov vrh Elektro agregat za OC Krvavec in AOC Trdinov vrh 2011
ACRONI Jesenice Izdelava, dobava in montaža transformatorjev za novi Blooming 2011
DARS Po Sloveniji Redno vzdrževanje in pregledi srednjenapetostnih naprav v upravljanju DARS 2011
RUDIS Trbovlje Transformatorska postaja 20/0,4 SPTE-Planina 2011
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Oskrba gradbišča z električno energijo v času izgradnje bloka 6 2011-2012
PETROL ENERGETIKA Štore 4. etapa kabelske kanalizacije LIPA - ŠTORE 2011-2012
PETROL ENERGETIKA Štore Izvedba energetskega koridorja 2011-2012
ALSTOM Šoštanj Oskrba kontejnerskega naselja z električno energijo 2012
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Začasno napajanje gradbišča 2012
METAL RAVNE Ravne Rekonstrukcija SN stikalnih celic v TP Valjarni III 2012
METAL RAVNE Ravne Dobava in montaža NN bloka za TP Čistilnica 2012
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija TP3 - Javornik 2012
SENG Nova gorica Transformatorska pstaja TP Doblar 10kV 2013
PETROL ENERGETIKA Štore Novogradnja TP 5/0,4 kV Ban Lubbe 2013
ACRONI Jesenice Izvedba TP Jeklovlek 2013
GORENJE Velenje Rekonstrukcija TP 8 HZA 2013
TEŠ Velenje Transformatorska postaja TP RDP 5/0,4kV 2013
METAL RAVNE Ravne Rekonstrukcija transformatorskih postaj TP Nova Jeklarna 20/0,4 kV 2014
PETROL ENERGETIKA Štore Rekonstrukcija TP 5/0,4kV Kotlarna, 1.faza 2014
MO VELENJE Velenje Transformatorska postaja TP Grmov vrh 20/0,4 KV 2015
ELEKTRO CELJE Vuzenica, Dravograd Vgradnja resonančne dušilke v RTP 110/20kV Vuzenica in RTP110/20kV Dravograd 2014
ELEKTRO GORENJSKA Železniki Dobava in montaža 110kV kabla za daljnovod 110+20kV RTP Železniki-Bohinj 2014-2015
GORENJE Velenje Rekonstrukcija TP - PS2 2015
MO NOVO MESTO Novo Mesto Dograditev TP jezero 2015
METAL RAVNE Ravne Rekonstrukcija TP UHP 2015-2016
ACRONI Jesenice Transformatorska postaja TP WTP 2016
ACRONI Jesenice Transformatorska postaja TP LTO 2016
PETROL ENERGETIKA Štore Rekonstrukcija CTP 35/5 kV 3.faza 2016
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Dobava, montaža in spuščanje v pogon daljinskega vodenja v RTP Nove Preloge 2016-2017
PETROL ENERGETIKA Štore Dobava in montaža opreme - centralna TP 2017
C&G Talum Kidričevo TPP Rondelice 10-0,4 kV 2017
GORENJE Limbuš Dograditev TP 4 2017
KOVIS-LIVARNA Štore Dobava in montaža transformatorske postaje za projekt "TP KOVIS" 2018
PETROL LJUBLJANA Štore Povečanje prenosne moči RTP Lipa - CTP in CTP 2018

PRENOS IN DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (STIKALIŠČA)

Investitor Lokacija Projekt Leto
ELES Cirkovce Zamenjava VN opreme v 110 kV poljih Maribor I. in II. 1998
ELES Maribor Zamenjava VN opreme 400 kV DV Podlog in vezno polje; Predelave v 110 kV stikališču DV polje Sladki vrh, Melje I. in II. 1999
ELES Ljubljana Zamenjava VN opreme v 110 kV , 220 kV in 400 kV stikališča 1999
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA Mavčiče Zamenjava odklopnikov 123kV, 2000A, 6000MVA (31,5kA) z elektromotornim pogonom 1997
ELES Cirkovce RTP Cirkovce 1998
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA Ljubljana Rekonstrukcija in razširitev 110 kV stikališča 1999
ELES Podlog RTP Podlog 2000
ŽITO Ljubljana Projekt prenove TP in prenosa podatkov 2000
ELEKTRO CELJE Laško Montaža 110 kV opreme v RTP 110/20 kV Laško 2001
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Montaža opreme na 400 kV stikališču 2001
ELEKTRO GORENJSKA Labore Gradnja 110 kV stikališča RTP 110/20/10 kV Labore 2001
ELES Divača Izvajanje elektro montažnih del pri izvajanu VN in sekundarne opreme v RTP Divača 2001
ELES Krško Izvajanje elektromontažnih del - montaža sekundarne opreme RTP Krško 2002
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Rekonstrukcija elektroenergetskega napajanja 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Rekonstrukcija 220 kV stikališča 2002
ELEKTRO CELJE Laško Montaža 20 kV opreme v RTP 110/20 kV Laško 2002
ELEKTRO CELJE Laško Izdelava in montaža sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Laško 2002
ELEKTRO CELJE Laško Vključitev nove RTP 110/20 kV Laško EL. Celje na obstoječe zbiralnike RTP 110/35 kV ELES 2002
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško Dobava in montaža opreme za TP PS2 2003
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA Ljubljana Rekonstrukcija 6 kV blokov 2BBa in BCA 2003
ELES Krško Rekonstrukcija RTP Krško 400/110 kV 2003
ACRONI Jesenice Zamenjava 35 kV stikališča v RTP Bela 2003-2004
SPG SOL PLIN GORENJSKA Jesenice Dobava in montaža opreme za RTP Kisikarna 2004
ELES Kidričevo Izgradnja in rekonstrukcija RTP Kidričevo 400/220/110 KV 2003-2005
ACRONI Jesenice Projektiranje, izdelava in dobava, ter montaža opreme za postavitev 5 kV stikališča v strojnici valjarne Blooming 2004
ACRONI Jesenice Izvedba 35 kV kabelske povezave RTP Bela -RTP Javornik - Nova linija za toplotno obdelavo debele pločevine 2004-2005
ACRONI Jesenice Dobava in montaža opreme za razdelilno postajo RP HVB - 5 kV stikališče 2004-2005
SPG SOL PLIN GORENJSKA Jesenice Verifikacija instalacij in dokumentacije za RTP Kisikarna 2005
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija 110 kV stikališča RTP Jeklarna 2005-2006
C&G LJUBLJANA Koper Dobava in montaža prostozračne VN opreme v RTP Koper 2005
MARC GRADBENO PODJETJE Nova Gorica Adaptacija prostorov DCV v RTP 110/20/10 kV Gorica 2005-2006
ELES Maribor Elektromontažna dela za RTP Maribor 2006
ELEKTRO PRIMORSKA Koper Dobava in montaža lastne rabe za RTP 110/20 kV Lucija 2006
ACRONI Jesenice RTP Bela 5kV 2006-2007
ELEKTRO LJUBLJANA Ljubljana RTP Polje 110/10 kV stikališče 2006-2007
ELES Ljubljana RTP Vrtojba 110/20 kV stikališče 2006-2007
ELES Maribor Izvedba el.montažnih del RTP Maribor – prestavitel in zamenjava ločilnikov 400kV 2007
ELES Cirkovce Zamenjava VN opreme v RTP 220/110kV Cirkovce 2007
SIEMENS Mačkovci Oprema 110kV GIS s priključki za RTP Mačkovci 2007 - 2008
ELES Pekre Izvedba el.montažnih del v RTP Pekre 2007 - 2008
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija 110kV stikališča RTP Jeklarna – 2.faza 2007-2008
ELES Podlog Izvedba gradbenih in elektromontažnih del pri rekonstrukciji 400 kV stikališča v RTP Podlog 2008
ELEKTRONABAVA Dravograd Montaža 110kV GIS postroja za RTP Dravograd 2008 - 2009
ELES Maribor Izvedba elektromontažnih del pri obnovi stikališča v RTP Maribor - 3.faza 2009
ELEKTRO LJUBLJANA Ljubljana Izvedba elektromontažnih del v RTP 110/20kV Litostroj 2008-2010
ELEKTRO CELJE Brestanica Izdelava in dobava omar zaščite in lastne rabe za RTP Brestanica 2009
ELEKTRO PRIMORSKA Vrtojba Dobava in montaža materiala ob zamenjavi TR1 v RTP Vrtojba 2010
ELES Laško RTP 110/20 kV Laško - sekundarna opreme 2009-2010
DRAVSKE ELEKTRARNE Dravograd Demontaža, dobava in montaža opreme 110 kV 2010
ELES Krško Elektromontažna dela na objektu RTP 400/110kV Krško - dogradnja stikališča 2010-2012
ACRONI Jesenice Dobava in polaganje 35kV kablovoda RTP Jeklarna 2011
ELEKTRO CELJE Slovenj Gradec Izdelava omar enosmerno-izmeničnega razvoda RTP 110/20 kV Slovenj Gradec 2011
ELEKTRO CELJE Celje Omari vodenja in zaščite, omarici merilnih napetosti, LR za RTP Lava TR 1 2011
ELEKTRO CELJE Rogaška Slatina RTP 110/20kV Rogaška Slatina - omara vodenja zaščite 2011
ELEKTRO CELJE Velenje Omara vodenja in zaščite in omarica merilnih napetosti za RTP Velenje 2012
ELES Ilirska Bistrica El.montažna dela, DV povezave, prestavitev TR, predelava celic in celovito preizkušanje v RTP 110/20 kV Il.Bistrica 2012-2013
SIEMENS Gorica Demontaža in montaža plinsko oklopljenih zbiralk RTP Gorica 2012-2013
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Formin Dobava in montaža opreme na 110kV stikališču HE Formin 2013
ELEKTRO CELJE Vuzenica Izdelava omar vodenja in zaščite ter omaric merilnih napetosti za RTP 110-20 kV Vuzenica 2013
ELES Trbovlje Izvedba sanacije DV 110 kV Trbovlje-Brestanica na odseku RTP Trbovlje - SM 113 po sklopih 2013
C & G LJUBLJANA Podvelka RTP 110/20 kV Podvelka - oprema 110 kV (GIS) 2013
ELES Ilirska Bistrica RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica 2013
ELES Krško Gradbena in elektromontažna dela na DV 2x110 kV Krško-Hudo 2014
ELEKTRO CELJE Celje Elektromontažna in zemeljska dela po odpravi žledoloma 2014 - DV 20kV Lokovica 2014
ELEKTRO MARIBOR, ELES Podvelka RTP 110/20 kV Podvelka - sekundarna opreme 2014 -2015
ELES Podlog Dobava omar sekundarne opreme in lastne rabe, montažna dela v RTP Podlog 2014 - 2016
ELEKTRO CELJE Slovenj Gradec, Elektromontažna dela v RTP-jih 110/20 kV Slovenj Gradec, 2016
ELEKTRO CELJE Vuzenica, Elektromontažna dela v RTP-jih 110/20 kV Vuzenica, Vuzenica TR1 2016
ELEKTRO CELJE Brežice Elektromontažna dela v RTP-jih 110/20 kV Brežice, 2016
ELEKTRO CELJE Rogaška Slatina Elektromontažna dela v RTP-jih 110/20 kV Rogaška Slatina, 2016
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Fala Oprema in montaža za 110 kV stikališče HE Fala 2016
ELES Brežice Dobava in montaža naprav sekundarne opreme za priključni vod 2 x 110 kV za HE Brežice 2016
ELEKTRO MARIBOR Dobrava Gradbeno obrtniška dela v 10 kV in 20 kV stikališču in komandi na RTP 110/10,20 kV Dobrava 2017-2018
KOLEKTOR IGIN Divača Rekonstrukcija stikališča 400/220/110kV RTP Divača 2017-2018
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Dobava in montaža 220 kV opreme ter opreme vodenja in zaščite za priključitev bloka 5 2017-2018
ELEKTRO LJUBLJANA Ivančna Gorica RTP 110/20 KV Ivančna Gorica (gradbena dela) 2018
ELES Podlog Elektromontažna dela 2018-2020
ELES Podlog Izdelava, dobava in montaža opreme LR in sekundarne opreme 2018-2021
ELES Podlog Ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog 2018-2019
ELEKTRO MARIBOR Dobrava Primarna in sekundarna oprema za RTP 110/20/10 KV Dobrava 2018-2019

PROIZVODNJA IN PRENOS TOPLOTNE ENERGIJE

Investitor Lokacija Projekt Leto
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Izvedba glavnega toplotnega postrojenja premogovnika, TPP 1,5 MW, TPP 2 MW 1995, 1998
TOVARNA USNJA Šoštanj Temperaturno reducirna postaja - Izdelava in dobava strojne opreme, strojne in elekro instalacije 1995
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA Brestanica Premestitev tlačnega kotla parne kotlarne s pripadajočimi pomožnimi sistemi in opremo 1996
MESTNA OBČINA VELENJE Topolšica Vročevod Topolšica 1996
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Topolšica Toplotno - reducirna postaja Topolšica 1996
GORENJE Velenje Rekonstrukcija glavne toplotne postaje 1996
GORENJE Velenje Toplotna podpostaja - rekonstrukcija, projektiranje in izvajanje strojnih del 1996
MESTNA OBČINA VELENJE Topolšica Vročevod Topolšica 1996
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Rekonstrukcija toplotne postaje TPP-029 1997
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Rekonstrukcija toplotne postaje TPP-023 1998
NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠČICA Topolšica Rekonstrukcija TPP v hotelu 1998
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Merilno reducirna postaja za plin 1998
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Vročevod in vodovod Trebuša 1998
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Izolacija vročevoda 2000
KS ŠOŠTANJ Šoštanj Toplifikacijski sistem mesta 1980-2000
GORENJE Velenje Vročevodi, toplovodi, vodi za objekte 1996-2000
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško Ogrevanje 2000
ENERGETIKA CELJE Celje Vročevodi 2000
GEOPLIN Polzela Merilno regulacijska postaja MRP Polzela 2000
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Rekonstrukcija Toplotne podpostaje TPP Foitova 6,8,10 2000
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Mag. vročevod CEP TEŠ IV/B faza 2002
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Mag. vročevod ČEP TEŠ IV/C faza 2002
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Mag. vročevod TEŠ-TUŠ I. faza 2002
GEOPLIN Ljubečna Merilno regulacijska postaja MRP Ljubečna 2002
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Izvedba rekonstrukcije toplotne postaje TPP 106 za objekt Gradis 2002
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Izvedba primarnega dovoda do TPP 02 in rek. topl. Postaj Foitova 4 in 2 2002
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Rekonstrukcija izolacije vročevoda 2xDN450 in 2xDN 350 CEP-TEŠ 2003
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE Velenje Rekonstrukcija izolacije vročevoda 2xDN350 TEŠ-TUŠ 2003
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Rekonstrukcija TPP 349 2003
ENERGETIKA CELJE Celje Sanacija izolacije vročevoda DN 250-DN 80 Lava in Hudinja 2003
MESTNA OBČINA CELJE Celje Vročevod DN 100, prestavilo plinovoda DN 100 za kompleks Salezijanci 2003
MESTNA OBČINA CELJE Celje Vročevod DN 150 športni park Golovec 2003
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Sanacija toplovodnega omrežja od J5096 -J5091 2004
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Sanacija toplovodnega omrežja iz TPP 413 2004
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Sanacija izolacije in podporja na magistralnem vročevodu Šoštanj-Podhrastnik, 1. faza 2004
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Sanacija izolacije in podporja na magistralnem cevovodu CEP-TEŠ, 5. faza 2004
ENERGETIKA CELJE Celje Rekonstrukcija kotlovnice LAVA II. faza - zamenjava vročevodnih kotlov s pripadajočo opremo 2 x 8 MW 2004
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE Velenje Rekonstrukcija mešalnih toplotnih postaj 2004
ENERGETIKA CELJE Celje Rekonstrukcija toplotne podpostaje TPP Vošnjakova 2 in TPP Kraigherjeva 32 2005
TO M Maribor Izgradnja kogeneracijske naprave 2005
ACRONI Jesenice Posodobitev horizontalnih ogrevnih mest 2005
ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Vgradnja parnega kotla 8 MW v TOŠ 2006
ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Električni dogrelnik pare 2006
ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Hlajenje črpališčnega objekta, gradnja centralne hladilne strojnice in hladilnih postaj za športni objekt Stožice 2006-2007
ISKRA INVEST Kranj Izvedba rekonstrukcije kotlarne nazivne moči 7,5 MW 2007
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje CEP 70MW – Rekonstrukcija centralne energetske postaje 2006 - 2010
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA Ljubljana Montaža glavnega parovoda B2 2007
NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠICA Topolšica Prestavitev vročevoda in vodovoda 2008
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Daljinsko hlajenje v MOV ter bližnjih okoliških objektov 2008
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Izvedba nadomestne toplotne podpostaje TPP 315 s priključnimi vodi 2008 - 2009
ENERGETIKA MARIBOR Maribor Vročevod Koroški most 2009
KOMUNALA KOČEVJE Kočevje Širitev daljinskega ogrevanja na biomaso 2009
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Prestavitev toplotne postaje TP 416 2009
SGP ZASAVJE Trbovlje Izvedba instalacij za rekonstrukcijo hladilnega sistema 2010
EL-TEC MULEJ Maribor Izvedba vročevoda na območju študentskega kampusa v Mariboru 2010
EL-TEC MULEJ Celje Toplovodni razvod v Celju 2010
JP ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Dobava opreme za objekt Centralna Hladilna Postaja - ŠP Stožice 2010
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Izvedba 3. faze rekonstrukcije CEP črpališča 2010
EL-TEC MULEJ Maribor Rekonstrukcija kotlovnice EPF in zamenjava toplotnih postaj 2011
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Lokovica Izvedba razširitve toplifikacije v KS Lokovica 1. del 2010-2011
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Izvedba jaška 5087 za priključitev Nove TP v Pohrastniku 2012
GOLEA NOVA GORICA Nova Gorica Zam. obst.dotr.kotlov na fos. goriva s kotli na lesno biomaso in dob.topl. za obd.15 let v sklopu proj. OVE v prim.obč. 2012
OBČINA ILIRSKA BISTRICA Knežak Oskrba s toplotno energijo za objekt OŠ Toneta Tomšiča, Knežak 2012
ECO ATMinvest Nova Gorica Trgovski center Supernova Nova Gorica-vročevod s TPP 2012
OBČINA ILIRSKA BISTRICA Ilirska Bistrica Oskrba s toplotno energijo za objekt Osnovna šola Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica 2012
COLT INTERNATIONAL / Izdelava in montaža sistema ogrevanja 2013
SMS MEVAC Ravne Kotlovnica SMS Mevac/Metal Ravne 2014
KOMUNALA SLOVENJ GRADEC Mislinja Sanacija kotlarne OŠ Mislinja 2014
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Šoštanj Tehnološka prenova toplovodnega sistema na področju Prešernovega trga, Trga svobode in Trga bratov Mravljak v Šoštanju- 1. faza 2014
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Šoštanj Tehnološka prenova toplovodnega sistema na področju Prešernovega trga, Trga svobode in Trga bratov Mravljak v Šoštanju- 2. faza 2015
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Tehnološka prenova toplotne postaje TPP 068, Koroška 37a in ITP 68A Koroška 37b, Velenje 2015
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Šoštanj Vročevodni priključni vod za industrijsko cono Šoštanj 2016
MESTNA OBČINA MARIBOR Maribor Izgradnja vročevoda po Prežihovi in Gregorčičevi ulici v Mariboru 2016
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Posodobitev interne TP ITP 340-5 2017
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Postojna Prenova kotlovnice v vojašnici Bač 2017 - 2018
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Vzdrževalna dela na sistemu daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini 2018
DOLB BOVEC Bovec Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bovec - Nakup, dobava in montaža kotlarne, vključno s potrebnimi gradbenimi deli 2018
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Tehnološka prenova TPP 325 2018
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Tehnološka prenova TPP 330 2018

METALURGIJA

Investitor Lokacija Projekt Leto
ACRONI Jesenice Jeklarna - Projektiranje in izvedba elektrifikacije in računalniškega vodenja transporta legur in dodatkov ter adjustaže v jeklarni 1987
ACRONI Jesenice Obnova vroče valjarne - eletrifikacija, tehnološke instalacije in hladilni sistem 1993
ACRONI Jesenice Obnova vroče valjarne - elektrifikacija, tehnološke instalacije in hladilni sistemi 1996
TALUM Kidričevo Lastna raba energije 2000
ACRONI Jesenice Modernizacija VOD naprave 2003 - 2004
ACRONI Jesenice Zmanjšanje porabe hladilne vode 2004 - 2005
ACRONI Jesencie Več projektov 2004 - 2012
ACRONI Jesencie Več projektov - projektiranje, dobava in montaža TP 2004 - 2013
CINKARNA CELJE Celje Ožemanje in predsušenje gela pred kalcinacijo, izvedba elektroinstalacij 2004
ACRONI Jesenice Več projektov 2004 - 2012
ACRONI Jesenice Izvedba elektro instalacij in daljinski nadzor s krmiljenjem za projekt "Spiralne vode" 2005-2006
ACRONI Jesenice Elektro inštalacije na odpraševalni napravi 2006
ACRONI Jesenice Strelovodne povezave 2006
ACRONI Jesenice Obnova inštalacij na VOD napravi 2006
ACRONI Jesenice Industrijska čistilna naprava za škajni jami Blooming in Steckel 2006 - 2008
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba el. in str. instalacijskih del v okviru projekta Nova kovačnica težkih odkovkov 2007 - 2008
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Več projektov 2007 - 2010
ACRONI Jesenice Strojne in elektro instalacije v novi kovačnici težkih odkovkov 2007
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Nova kovačnica težkih odkovkov 2007 - 2008
ACRONI Jesenice Obdelava blata - Industrijska čistilna naprava za škajni jami Blooming in Steckel 2008
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba el. in str. instalacijsih del v okviru projekta Razširitev vlivališča v Jeklarni 2 2008
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Več projektov - projektiranje, dobava in montaža TP 2008 - 2013
ACRONI Jesenice Dobava in montaža stikalnega bloka Sivacon 2009
ACRONI Jesenice Kontinuirna livna naprava – strojna in elektro dela pred zaustavitvijo ter med zaustavitvijo 2009
ACRONI Jesenice Izdelava cevnih povezav energetskega kanala VV 2009
ACRONI Jesenice Dobava el. opreme za transportno linijo za debelo pločevino 2009
ACRONI Jesenice Izvedba elektro inštalacijskih del projekt 353-TDP 2009
ACRONI Jesenice Priprava tehnološke vode za hladilni sistem kontinuirne naprave 2009 - 2010
ACRONI Jesenice Modernizacija kontiliva - demontaža, montaža nove opreme, s strojnimi in elektro instalacija 2009
ACRONI Jesenice Transport težkih odkovkov 2009 - 2010
PETROL ENERGETIKA Štore Energetska oskrba podjetja KOVIS livarna 2010
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Projektiranje Blooming 2010
ACRONI Jesenice Projekt Lužilna kad 3 2010 - 2011
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba instalacijskih del v okviru izgradnje nove proizvodne hale 2011
ACRONI Jesenice Izvedba elektroinstalacijskih del modernizacije ogrodja Blooming 2011-2012
ACRONI Jesenice Odstranitev kablov iz kabelskih polic na področju Bluminga 2011
METAL RAVNE Ravne na Koroškem ESR 2011
METAL RAVNE Ravne na Koroškem ESR TS 2011 - 2012
ARCELOR MITTAL STEEL Zenica, BiH Sistem za zbiranje, transport in čiščenje odpadnih vod za podjetje AM Zenica (projektna dokumentacija) 2011 - 2012
ACRONI Jesenice Plate Mill 2012 - 2013
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Rekonstrukcija TS v Metal Ravne 2014
METAL RAVNE Ravne na Koroškem VOD 2013-2015
ACRONI Jesenice Izdelava, dobava, montaža in zagon Lužilne kadi 1 2014 - 2015
ACRONI Jesenice AOD converter 2016-2017
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba inštalacijskih del na objektu "Nova konti peč za toplotno obdelavo v Valjarni" 2017
ACRONI Jesenice Sanacija in ojačitev konstrukcije žerjavne proge grt=+24,500m v hali vlivališča 2017-2018
PETROL ENERGETIKA, PE ENERGETIKA ŠTORE Štore Zamenjava cevovoda SIIIA in povratek SIII od jaška J do jeklarne 2018

INŠTALACIJE - ELEKTRIČNE

Investitor Lokacija Projekt Leto
GORENJE NOTRANJA OPREMA Velenje Napajanje in krmiljenje črpalk v lakirnici 1996
GORENJE Velenje Elektrifikacija proizvodnih hal 1992-1997
OBČINA LJUBNO Radmirje Cestna razsvetljava Radmirje 1997
OBČINA ŠOŠTANJ Šoštanj Cestna razsvetljava 1998
LUKA KOPER Koper Razširitev kapacitet rezervoarjev za kemikalije -izvedba elektrifikacije 1998
BOLNIŠNICA CELJE Celje Požarno javljanje 1998
MLEKARNA ARJA VAS Arja Vas Sanacija razsvetljave 1999
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško Razsvetljava 2000
ELEKTRO MARIBOR Maribor Obnova elektro instalacij jakega in šibkega toka v poslovni stavbi Elektro MB 2000
GORENJE Velenje UPS - neprekinjeno napajanje 1999-2000
GORENJE IPC Velenje Elektro instalacije na objektu mini kuhinje 1999-2000
ELEKTRO LJUBLJANA Ljubljana Izvedba elektro in strojnih instalacij za potrebe DCV v Stari mestni elektrarni Ljubljana 2001
GORENJE Velenje Elektromontažna dela za NTHT - tehnološka linija PUR 5 2001
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Odplinjanje deponije komunalnih odpadkov 2002
SEAWAY Velenje Izvedba električnih, strojnih instalacij in izdelava obdelovalne komore ter pomoč pri montaži obdelovalne linije 2002
LUKA KOPER Koper Zamenjava SN in NN stikalnega bloka 2002
GORENJE NOTRANJA OPREMA Velenje Preureditev merilnih mest 2002
GORENJE Velenje Hala nove plastike 2002
GORENJE Velenje Izvedba elektroinstalacij za razsvetljavo in moč v regalnem skladišču KA 2002
LUKA KOPER Koper Infrastrukturna ureditev skladišča št. 51 2002
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško NN instalacije pogonov 2003
SPG-SOL PLIN GORENJSKA Jesenice Dobava in montaža kablov, končnikov 2003
GORENJE Velenje Izvedba elektroinstalacij za Navis - visokoregalno avtomatsko skladišče 2003
GORENJE Velenje NAVIS - zunanja ureditev - elektrifikacija 2003
SIEMENS Ljubljana Elektro instalacije na EM Blooming 2004-2005
KOTO Ljubljana Elektro inštalacije v novi tovarni 2005-2006
GORENJE VALJEVO Valjevo Elektrifikacija nove tovarne hladilne tehnike 2006
GORENJE Velenje Elektro dela na proizvodnji vrat v Biterm-u 2006
GORENJE Velenje Izvedba rekonstrukcije v hali Štedilniki 2006
GORENJE Šoštanj Izvedba el. instalacij za objekt proizvodna hala z aneksom in spremljajočimi objekti 2007
CP MARIBOR Ravne na Koroškem Elektro dela na sistemski tehniki 2008
ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Dobava in montaža VN bremenskih stikal ter popravilo kompenzacijske naprave 2009
ELES Laško Izdelava in dobava omar sekundarne opreme, omaric merilne napetosti, lastne rabe, kablov in izvajanje el. montažnih del 2010
GORENJE NOTRANJA OPREMA Maribor Ureditev napajanja z električno energijo na območju GNO in Marlesa 2010
RUDIS TRBOVLJE Hrastnik Izvedba SPTE Toplarna Hrastnik 2010
ESOTECH SOLUTIONS Stara Pazova Elektroinštalaicijska dela 2010-2011
RUDIS TRBOVLJE Planina Izvedba SPTE Planina 2011
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE Brnik Dobava in polaganje kabelskih napeljav za energetsko napajanje objekta - ATCC 2011
GORENJE Velenje Celovito izvajanje elektro meritev 2011-2017
SIEMENS / 400 kV GIS - elektromontažna dela 2013
GORENJE Velenje Izvedba elektro inštalacij za tehnologijo, razsvetljavo in malo moč 2013
CALCIT Moste NN priključek za pralno postajo Moste 2014
GORENJE Velenje Rekonstrukcija strelovodne inštalacije na objektu Turna 2016
LUKA KOPER Koper Membransko stikalo 2017
GORENJE Velenje Dolgoročno sodelovanje na področju el. meritev 2017-2018
GORENJE Velenje Razna elektroinštalacijska dela 2017-2018

INŠTALACIJE - STROJNE

Investitor Lokacija Projekt Leto
TOPLARNA KULKWITZ - ZRN Kulkvvitz Germany Projektiranje, strojna oprema, energetika in upravljanje, strojna in elektrooprema, montaža in zagon 1980-1981
RUDIS Zeulenrode, Germany Tovarna sanitarnih rokavic - Tehnološke instalacije 1988
TE - TOL Ljubljana Ogrevanje, klimatizacija in hidrantsko omrežje 1986
RUDIS Sevnica Hladilnica - tehnološke instalacije 1988
OBČINA MISLINJA Mislinja Povezava pomožnih sistemov, vključno s cevovodom fi 700 dožine cca. 3000m 1992
GORENJE Velenje Montaža strojne opreme, strojne tehnološke instalacije 1994
TOVARNA USNJA Šoštanj Temperaturno reducirna postaja - Izdelava in dobava strojne opreme, strojne in elekro instalacije 1995
GORENJE Velenje Instalacije tehničnih plinov, vročevoda, vodovoda 1995-1999
GORENJE Velenje Odsesovanje, klimatizacija, ogrevanje, elektrifikacija 1996-1997
EMKOR Rogatec Tehnološke in gradbene instalacije 1997
PIVOVARNA LAŠKO Laško Izdelava in montaža prezračevalnih sistemov 1997
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA Brestanica Izvedba hladilnega sistema 1997
ELKROJ MOZIRJE Nazarje Projektiranje in izvedba strojnih ter elektro instalacij 1997, 2002
A - FINING Velenje Poslovna zgradba - klimatizacija, ogrevanje, vodovod, toplotna postaja 1997
GORENJE Velenje Rekonstrukcija kompresorske postaje 1997
ELKROJ MOZIRJE Mozirje Izvedba tehnoloških instalacij v šivalnici 1997
DAIFUKU EUROPE Novo Mesto Izdelava in montaža tehnolške linije za montažo avtomobilskih vrat za Renault X 65 (ClioII) 1998
EKONOMSKA FAKULTETA Ljubljana Elektro in strojne instalacije, klimatizacija 1999
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Glasbena šola - zunanja in notranja hidrantna mreža, klimatizacija, prezračevanje, ogrevanje, vodovod, toplotna postaja 1997-1998
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Razvod tehnološke vode 1999-2000
GORENJE Velenje Nova tovarna hladilne tehnike - ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, komprimiran zrak 1999-2000
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA Brestanica Hidrantna mreža 2000
GEOPLIN LJUBLJANA Polzela Merilno-regulacijska postaja za plin - POLZELA 2000
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Cevovodi 2001
KONUS-KONEX Slovenske Konjice Demontaža obstoječe linije SPANRAHMA 2002
RTV SLOVENIJA Ljubljana Zamenjava ventilatorjev in konvektorjev 2002
ELKROJ MOZIRJE Nazarje Zamenjava parovoda in kondenčnega voda na mostu 2002
CINKARNA CELJE Celje Prestavitev trase energentov 2003
ACRONI Jesenice Izvedba omočanja žlindre 2005
CORRUS Jesenice Montaža proizvodne linije 2005
WELLMAN Jesenice Dobava in montaža cevovodov 2005
LIVARNA VUZENICA Vuzenica Podaljšanje hladilne proge HWS 2006
ACRONI Jesenice Prestavitev energetskih vodov in rušenje jeklenih konstrukcij na področju obrata PDP 2007
MINERVA ŽALEC Žalec Izgradnja skladiščnih prostorov končnih izdelkov in hale za potrebe proizvodnje 2008
CP MARIBOR Ravne na Koroškem Strojna dela na sistemski tehniki 2008
RTV Ljubljana Obnova OHPK naparav na objektih RTV Slovenija 2008
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Trebuša Izvedba montažnih del plinovoda za Poslovni objekt 2009
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 1-5 2009
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Prevezava cevovoda hladilnega sistema B3 in B4 2009
JP ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Izvedba strojno instalacijskih del 2010
ACRONI Jesenice Povečanje kapacitet pralno sušilne linije in lužilne kadi 2010
MPI-RECIKLAŽA Žerjav Zamenjava izstopne cevi iz RDP 2010
ACRONI Jesenice Izvedba strojnih instalacijskih del, za projekt 353 2010
SMS INNSE Jesenice Modernizacija valjčne proge 2011
GORENJE NOTRANJA OPREMA Velenje Izvedba del za sušilnik ATM2 2011
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba merilnih mest na EPŽ 2011
ACRONI Jesenice Izdelava, dobava in montaža gradbenih konstrukcij za četrto odlagalno polje 2011-2012
ENERGETIKA CELJE JAVNO PODJETJE Celje Revizija TP Energetika Celje 2012
ACRONI Jesenice DCW cevovodi 2012
MESSER SLOVENIJA Škofja Loka Merilni, kontrolni in instrumentalni sistem 2017-2018
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Ravne na Koroškem, Prevalje Zagotovitev poplavne varnosti in zagotovitev stabilnosti struge reke Meže na Ravnah in Prevaljah 2018-2020

SERVIS NN IN SN STROJEV

Investitor Lokacija Projekt Leto
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Previtje dveh visokonapetostnih elektromotorjev za napajalno črpalko turbine - 5600kW, 10kV 1994-1995
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vakuumsko impregniranje visokonapetostnega elektromotorja 1050kW, 6000V 1995
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Previtje VN motorja, 10kV, 900kW za mlin na bloku 4 1995
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Previtje VN motorja, 10kV, 6400kW za mlin na bloku 5 1996
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Sanacija treh VN motorjev, 10kV, 6,4MW na bloku 5 1996
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Analiza statorjev treh VN motorjev za napajalno črpalko na bloku 4, 10kV, 5,6MW 1997
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Previtje dveh VN motorjev, 6kV, 200kW previtje treh VN motorjev, 6kV, 250kW 1997-1998
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Remont šestih elektro motorjev 6kV, 400kW Sanacija navitja elektro motorja 400kW, 6kV 1996
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Previtje polno preklopljivega motorja 105/315kW Previtje polno preklopljivega motorja 65/200kW 1997
ACRONI Jesenice Obnova izolacije navitja in uravnoteženje rotorja sihronskega generatorja 3750kVA in 6,3kV 1995
SALONIT Anhovo Previtje VN elektromotorja moči 1 MW, napetosti 10kV; Previtje VN elektromotorja moči 1,7MW, napetostMOkV 1995-1996
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA Nova Gorica HE Plave - Generalni remont generatorja moči 10500kW in napetosti 11000V 1995-1996
ACRONI Jesenice Previtje statorja motorja 315kW in 6,0kV 1996
CINKARNA CELJE Celje Servis enosmernega elektromotorja 280kW, 600V Previtje VN motorja 6kV, 250kW 1996-1997
SLADKOGORSKA PALOMA Sladki vrh Previtje, rotorja in statorja polov, enosmernega motorja 90kW 1997
ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Servis elektromotorjev moči 200kW 1997
REVOZ Novo mesto Servis VN motorja 6kV, 400kW za kompresor s prigradnjo termoregulativnih tipa/canatije 1997
SLADKOGORSKA PALOMA Sladki vrh Previtje rotorja, enosmernega motorja 145kW 1998
BENNING, AEG Bocholt, Germany Izdelava navitja statorjev za motorje moči 75kW, 1,4kV 1996
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Previtje statorja VN motorja Rade Končar 200kW; 6kV 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Previtje statorja VN motorja Rade Končar tip 5AZ X 1207-4; 1500kW; 10kV 2003
BPT TRŽIČ Tržič Previtje statorja hidrogeneratorja 1 v HE II AEG Union tip ATN 8/660/750 660kVA; 6,6kV; 57,5A 2003
SILKEM Kidričevo Popravilo motorja Brovvn&Boveri 85 kW, zaganjača Siemens in vrtilnega transformatorja Siemens 2004
SILKEM Kidričevo Popravilo elektro motorja po poškodbi Dingler-Siemens 110 kW 2004
SILKEM Kidričevo Popravilo motorja Siemens Schuckert 80 kW in zaganjača 2004
SILKEM Kidričevo Remont generatorja Caterpiller KG1 2004
SILKEM Kidričevo Remont generatorja Caterpiller KG2 2004
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Revizija in popravilo elektro motorja HELMKE DKRAJ, 6kV, 600 kW 2004
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Zamenjava statorskega navitja motorja Siemens 250 kW 2004
ACRONI Jesenice Obnova rotorja elektro motorja odpraševalne naprave v PC vroča predelava Jeklarna Bela, tip SEVER 800 kW 2005
ACRONI Jesenice Popravilo elektro motorja Rade Končar, 800 kW 2005
SILKEM Kidričevo Remont motorja Brovvn&Boveri 340 kW 2005
SILKEM Kidričevo Popravilo zaganjača Siemens Schuckert 114 kW 2005
SILKEM Kidričevo Popravilo motorja Siemens po poškodbi 520 kW 2005
SILKEM Kidričevo Popravilo elektro motorja NANCY 736 kW 2005
SILKEM Kidričevo Remont motorja ELIN 30 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont motorja NANCY 773 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont motorja RADE KONČAR 132 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont motorja RADE KONČAR 35 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont motorja Siemens Schuckert 114 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača Siemens Schuckert 114 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača Siemens Schuckert 80 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača Siemens Schuckert 475 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja BROVN BOVERI tip.MSUEV116 št.: A766370, 33kW 2009
LEK Mengeš Previtje el. motorja CARLYLE tip NCARHW 6002, 67kW 2009
SILKEM Kidričevo Remont el.motorja SEVER ZKL 180 N-4 18,5 kW, št.: 753034 2010
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača SIEMENS-SCHUCKER, tip: K3300-4/1.5h2 št.: 151612, 80kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača SIEMENS-SCHUCKER, tip: K3300-7/3.7h2 št.: 151620, 475kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja Rade Končar tip 2AZ 407-4, 56kW 2010
SILKEM Kidričevo Sanacija elektro motorjev, zaganjačev, dušilk in drugega materiala 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja NENCY ASF526/6, 773kW 2010
SILKEM Kidričevo Dobava potrošnega materiala za el. motor NENCY ASF526/6, 773kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja 6D3K SIEMENS R2873, št.: 104275, 520kW 2010
SILKEM Kidričevo Sanacija zaganjača BROWN BOVERI 85kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja 6D3K SIEMENS R2873, št.:104275, 520kW 2010
SILKEM Kidričevo Sanacija motorja SIEMENS -SCHUCKER, tip CR2061-6 št.: 298562, 80kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont elektro motorja BROWN BOVERI MUSK 1510a 2010
SILKEM Kidričevo Remont el.motorja Sever tip: 1ZKT 280 2010
SIMBIO Celje Demontaža in remont 6 kom elektro motorjev, VT1 250 M4 2 kom, MEC 100 R30 4 kom 2010
LEK Ljubljana Previtje el. motorja CARLYLE tip NCARHW 6002, 67kW, 2900min-1, 143,3A 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja, KSR tip: OL 200 2A-40, 30 kW, št.: 300970 2010
SILKEM Kidričevo Remont in previtje el. motorja SEVER tip: NKZ150-4, št.: 123085, 22kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja AM11/6a, št.:625212, 8,5kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja tip: VJUS 225 b-4, št.: 329243, 35 kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja tip: VJUS 225 b-4, št.: 3292248, 35 kW 2010
SILKEM Kidričevo Revizija stanja na VN transformatorja SIEMENS - SCHUCKER 20KVA 2010
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača SIEMENS-SCHUCKER, tip: K3300-/415h2 št.: 151624, 114 kW 2010
SILKEM Kidričevo Menjava ležajev na kogeneratorju 2010
SILKEM Kidričevo Menjava ležaja, demontaža, sestava in preizkus delovanja 2010
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača SIEMENS-SCHUCKER, tip: LB10, št.: 66511, 85kW 2011
SILKEM Kidričevo Racionalizacija elektromotornih pogonov za krogelne mline v kalcinaciji 2 na krogelnem mlinu 4 2011
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača BROWN BOVERI 150kW, št.: 0128855 2011
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača tip: K3300-73h2, št.:151621, 475kW 2013
LEK Ljubljana Previtje el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 2013
SILKEM Kidričevo Remont elektro motorja tip: OR2061-6 83, št.: 298626, 80kW 2013
SILKEM Kidričevo Zamenjava dveh garnitur kabelskih glav za 3x95mm2 kabel 2013
SILKEM Kidričevo Remont el. motorjev in zaganjača 2013
SILKEM Kidričevo Remont elektro motorja Siemens OR2061-6 80 kW 400 V 2014
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2014
LEK MENGEŠ Mengš Previtje el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2014
Esotech Velenje Previtje el. motorja RADE KONČAR 4kW 2014
LEK MENGEŠ Mengš Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2014
LEK MENGEŠ Mengš Previtje el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2014
LEK MENGEŠ Mengš Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2014
LEK MENGEŠ Mengš Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2014
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2015
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2015
ENERGO PLUS Ljubljana Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2015
KGC KLEMENČIČ Ljubljana Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2015
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2016
ENERGO PLUS Ljubljana Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2016
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2016
FORI Velenje Popravilo motorja Iowara 7,5 kW 2016
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2016
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2016
ENERGO PLUS Ljubljana Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2016
ENERGO PLUS Ljubljana Motor Mcquay HSW2350L27YA (previtje) 2017
ENERGO PLUS Ljubljana Motor Charlyle 1605UO1573 - klasika (ležaji, previtje, tesnenje,...) 2017

Image R&D [ Image242kB ]

R&D

Investitor Lokacija Projekt Leto
ESOTECH Velenje Razvojni projekt FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA 2009
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO Ljubljana Razvoj tehnološkega postopka za povečanje učinkovitosti izločanja žveplenega dioksida in živega srebra iz dimnih plinov industrijskih zgorevalnih procesov 2009 in še potekajo/on going
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ/ESOTECH Velenje Pilotna naprava za pripravo vode s pomočjo membranskih ločevalnih postopkov 2009 in še potekajo/on going
JAVNA AGENCIJA ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RS Ljubljana Razvoj tehnologije za proizvodnjo bioplina iz komunalnih in industrijskih odpadkov 2009 in še potekajo/on going
ESOTECH Velenje Razvojni projekt MEMBRANSKE TEHNOLOGIJE 2010 in še potekajo/on going
JP ELEKTROPRIVREDA Kakanj Testno zgorevanje premoga: RMU Kakanj, Breza in Zenica, aproksimativno 70:20:10 v pogojih CFBC tehnologije zgorevanja 2012

Image projektiranje [ Image228kB ]

PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Investitor Lokacija Projekt Leto
TOPLARNA Kulkvvitz Energetika in upravljanje, strojna in elektrooprema 1980-1981
GORENJE Velenje Elektro napajanje ter instalacije 1998
GORENJE Velenje P 6 Indop 1999
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Elektroinstalacije mešalnice paste Škale 1999
LUKA KOPER Koper Transformatorske postaje TP4-TRT 2x1000kVA,20/0,4kV TP3-TRT 2x630kVA,20/0,4kV 1999
VEGRAD Finow-furt Nemčija Tehnološke instalacije z računalniško mrežo nadzora sistema 1988
FEKETIĆI Feketiči BIH Elektrifikacija hladilnice 1988
RUDIS Vladivostok Belebey Rusija Transportno tehnološka oprema vključno z izvedbo krmilnega sistema 1990
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Priprava suhih betonskih mešanic 1997-1999
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Modernizacija obrata za operativno pripravo pepela 1997-1999
RUDNIK MEŽICA -MPI Žerjav Razžveplanje dimnih plinov 1998-2000
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Transporter, B=1200mm, Q=1200t/h 1999
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Maribor Univerzalne vtočne zapornice 1999
GLIN NAZARJE Nazarje Transportna in sejalna oprema 1999
PETROL Tržič Plinifikacija Tržiča 2000
KLINIČNI CENTER Ljubljana Velika sejna dvorana, VKS 2000
LESNA Slovenj Gradec Filtracija dimnih plinov 2000
OBČINA ZAGORJE Zagorje Kotlarna Zagorje 2000
KOTO Ljubljana Strojne in elektro instalacije za prezračevanje 2000
ŽITO Ljubljana Projekt prenove TP in prenosa podatkov 2000
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Transport žlindre 2000
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA Brestanica Kemična priprava vode 2000
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Povezava blokov 1,2 in 3 na čistilno napravo bloka 4 2000-2001
GORENJE Velenje Transport in skladiščenje PUR komponent 2000-2001
TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ Ormož Sistem za nakladanje sladkorja v avtocisterne 2001
TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ Ormož Posodobitev nadzornega sistema 2001
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Členkasti transporter 2001
TDR Ruše Transport silicijevih zlitin 2001
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija odpraševanja EOP 2001-2002
NIKO Železniki Industrijska čistilna naprava 2001-2002
ACRONI Jesenice Temelji AAF opreme 2002
CINKARNA CELJE Celje Priprava vode 2002
RUDNIK MEŽICA -MPI Žerjav Predelava polipropilena v granulat 2002
RUDNIK MEŽICA -MPI Žerjav Prekritje/odpraševanje metalurških peči 2002
ACRONI Jesenice Cevne in elektro instalacije za odpraš. IV. odprtine 2002
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško Transformatorska postaja 2002
GORENJE Velenje Transformatorske postaje 1998-2002
LUKA KOPER Koper Transformatorske postaje 1998-2002
CINKARNA CELJE Celje Priklop energentov 2002
REVOZ Novo Mesto Transformatorska postaja 2002
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija škajnih jam, I.faza 2002
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Rekonstrukcija elektroenergetskega napajanja 2002
ADRIA MOBIL Ljubljana Termično procesiranje odpadkov 2002
NIKO Železniki Industrijska čistilna naprava 2001-2002
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA Brestanica Tehnično varovanje 2002
SAVAPROJEKT (za ACRONI) Jesenice Posodobitev sušilnih in ogrevnih mest 2002
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE Trbovlje Razžveplanje dimnih plinov 2002
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Tehnologija čiščenja odpadne tehnološke vode 2002
LUKA KOPER Koper Mobilni transporter s sejalno enoto 2002
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško Hidrantna mreža 2002
GORENJE IPC Velenje TP Stiropor 2002
OBČINA ŠOŠTANJ Šoštanj Osnovna šola Šoštanj 2002-2003
CINKARNA CELJE Celje Ožemanje in sušenje gela pred kalcinacijo 2002-2003
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija Škajnih jam, II. faza 2003
GORENJE Šoštanj TP Šoštanj 2003
ACRONI Jesenice Modernizacija VOD 2003-2004
ACRONI Jesenice Zmanjšanje porabe hladilne vode 2003-2004
ACRONI Jesenice Dodatno napajanje TP CRNO 2003
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Transport žlindre na bloku 4 in 5 2003-2004
SPG SOL PLIN GORENJSKA Jesenice RTP Železarna 2003-2004
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE Trbovlje Razžveplanje dimnih plinov 2004-2005
ACRONI Jesenice EM BLOOMING, Hladilni sistem 2003-2004
ACRONI Jesenice Obdelava mulja 2005
COMET Zreče Študija reševanja problematike odpadnih voda 2004
PETROL ENERGETIKA PE ŠTORE Štore Vgradnja črpalk 2005
ELEKTRO-PRIVREDA BIH Tuzla - BIH Transport žlindre in pepela za TE TUZLA 2005-2006
METAL Ravne Industrijska čistilna naprava 2005-2006
ACRONI Jesenice Odpraševalna naprava 2005
ACRONI Jesenice Omočanje žlindre 2005
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izgradnja bloka 6 - transportna oprema 2005-2006
ACRONI Jesenice RTP Jeklarna 2005
PALOMA Sladki Vrh Sežig odpadkov 2005
Acroni Jesenice Ogrevna mesta 2005
MPI Reciklaža Črna na Koroškem Zmanjšanje prahu in TOC v dimnih plinih 2006
CMC Celje Transport apnenca 2006
DROGA KOLINSKA Ljubljana Industrijska čistilna naprava 2006
JKP VODOVOD VALJEVO Valjevo - Srbija 2. faza linije biplina CPPOV "Gorič-Valjevo" 2006
TE TOL Ljubljana Sistema čiščenja odpadnih vod bloka 1, 2 in 3 2006
KOTO Ljubljana Bioplinska naprava 2006
ACRONI Jesenice Prestavilo energetskega mostu 2006
ELEKTRO CELJE Celje RTP Trnovlje 2006-2007
ŠTORE STEEL Štore Posodobitev ogrevnih mest 2006-2007
SALONIT ANHOVO Anhovo RTP Salonit 2006-2007
RS-MŠZT Ljubljana Biološke metode čiščenja odpadnih vod 2006-2007
RS-MŠZT Ljubljana Recikliranje in raba odpadkov 2006-2007
RS-MŠZT Ljubljana Obvladovanje tehnoloških odpadnih vod v termoenergetiki 2006-2007
NARAVOVARSTVENA ZVEZA SMREKOVEC Šoštanj, Bele vode Spletna izobraževalna igra 2006-2007
PLANTATION TIMBER PRODUCTS GROUP Hubei - Kitajska Industrijska čistilna naprava, nadgradnja 2006-2007
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izdelava projektne dokumentacije za upravno stavbo, vključno z vodenjem upravnega postopka ter za te 2006-2007
BIOFUTURA Ilirska Bistrica Izdelava projektne dokumentacije za bioplinsko napravo 2007
UNIOR Zreče Vročevod Zreče 2007
METAL RAVNE Ravne Strojne in elektro inštalacije za Novo kovačnico težkih odkovkov 2007
METAL RAVNE Ravne Rekonstrukcija Jeklarne 2007
METAL RAVNE Ravne Izgradnja TP "Valjarna II" 2007
ACRONI Jesenice Naprava za izvlek slabov 2007
SOLARVALUE PROIZVODNJA Pridobivanje Si-metala 2007
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izdelava PZI dokumentacije za prevzem in dodajanje lesne biomase 2008
ACRONI Jesenice Izdelava projektne dokumenatcije faze IDP, PGD in PZI ter tehnične dokumentacije POD, POV za Kontiliv 2008
ACRONI Jesenice Izdelava projektne in ostale dokumentacije, dobava ter montaža opreme za TP 4 Javornik, TP 3 Javornik 2008
STEKLARNA HRASTNIK Hrastnik Izdelava projektne dokumenatcije faze IDP, PGD in PZI za čiščnje dimnih plinov 2008
NIKO Železniki Izdelava projektne dokumenatcije za energetski prostor, kompresorsko postajo in TP 2008
ELEKTRO CELJE Žalec Izdelava projektne dokumentacije za stikališče Brestanica, Žalec in 110kV kabel za RTP Žalec 2008
ACRONI Jesenice Izdelava projektne dokumentacije za transport debele pločevine 2008-2010
ACRONI Jesenice Izdelava projektne dokumentacije za projekt "Brusilni stroj" za slabe 2008/2011
MPI RECIKLAŽA Črna na Koroškem Izdelava projektne dokumentacije IDP za posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov 2008/2009
TAB Mežica Izdelava projektne dokumentacije IDP za prezračevanje in izkoriščanje odpadne toplote 2009
ELEKTROPRIVREDA BIH Tuzla - BIH Izdelava investicijske in okoljske dokumentacije za nove energetske objekte u TE Tuzla - blok 7 2009
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE Nikšič Izdelava idejnega projekta in študije upravičenosti izgradnje TE Pljevlja II 2009
METAL RAVNE Ravne Izdelava projektne dokumentacije faze PZI za Blooming - čistilna naprava 2010
ACRONI Jesenice Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dveh komenzacijskih naprav. 2010
ELEKTRO LJUBLJANA Ljubljana izdelava projekta izvedenih del PID za RTP 110/35-20kV Litostroj 2010
EP REPUBLIKE SRBSKE Ugljevik Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo sistema odpadnih vod v TE Ugljevik 2010/2011
ACRONI Jesenice Izdelava projektne dokumentacije za lužilno kad 3 2010
ACRONI Jesenice Izdelava projektne dokumentacije za pralno sušilno linijo 2010
PETROL ENERGETIKA Štore Izdelava projektne dokumentacije za zamenjavo lastne rabe v CTP Štore 2010
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izdelava projektne dokumentacije za TP v novi proizvodni hali EPŽ 2011
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Izdelelava proj.dokumentacije IDZ za čiščenje jamske vode iz črpališča k.-130 z lasnto čistilno napravo 2011
ACRONI Jesenice Preračun hladilne vode EOP 2011
ACRONI Jesenice Izdelava projektne dokumentacije PGD,PZI,PID, NOV za projekt Mordernizacija ogrodja Blooming 2011
ELEKTRO CELJE Celje Izdelava projektne dokumentacije za stikališče RTP 110-20 kV Žalec, in sicer za izdelavo sprememb IDZ, PGD, PZR, PZI, PID 2011
ACRONI Jesenice Izdelava projektne dokumntacije za 4. odlagalno mesto 2011
PETROL ENERGETIKA, PE ENERGETIKA ŠTORE Štore Izdelava projektne dokumentacije za "Energetski koridor KJ6-ADUT-JULON-JEKOVLEK-KOVINTRADE" 2011
ARCELOR MITTAL ZENICA Zenica Idejni projekt kompletnega sistema zbiranja, transporta in čiščenja odpadnih voda 2011
AD ČAJAVEC-MEGA Banja luka Izvedba TP Banja Luka -idejni projekt 2011
METAL RAVNE Ravne Izdelava projektne dokumentacije za Novo proizvodno halo za postavitev EPŽ 2011
OBČINA MOZIRJE Mozirje Izdelava projektne dokumentacije IDZ/PGD za rekonstrukcijo ČN Mozirje 2012
PETROL ENERGETIKA, PE ENERGETIKA ŠTORE Štore Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrucijo TP 5/0,5/0,4 kV Kotlarna 2011
MESTNA OBČINA CELJE Celje Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ČN Škofja vas 2011
MESTNA OBČINA CELJE Celje Izdelava projektne dokumentacije za novo vodarno Frankolovo 2011
KLINIČNI CENTER / IMP PROMONT Ljubljana Izdelava projektne naloge - analiza HAZOP za sanitarno vodo 2011
RAZNI KUPCI različne lokacije Izdelava projektne dokumentacije za sončne elektrarne 2011
TE ŠOŠTANJ Šoštanj Izdelava projektne dokumentacije za razžvepljanje dimnih plinov bloka 6 2011/2013
OBČINA MOZIRJE Mozije Izdelava projektne dokumentacije - rekonstrukcija ČN Mozirje 2011/2012
KOTO Ljubljana Izdelava projektne dokumentacije za novo bioplinsko napravo 2011/2012
DEM Vuzenica Izdelava projektne dokumentacije za obnovo zapornice na HE Vuzenica 2011/2012
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Izdelava projektne dokumentacije za čiščenje jamske vode iz črpališča, z lastno čistilno napravo 2011/2012
ACRONI Jesenice Izdelava projektne dokumentacije za dograditev čiščenja odpadne vode v jeklarni 2012
AGRO KOTO Zagreb Izdelava projektne dokumentacije za bioplinsko napravo (tehnološki del) 2012
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izdelava projektne dokumentacije za blok 6 strojne inštalacije 2012
TE ŠOŠTANJ Šoštanj Izdelava projektne dokumentacije za pripravo vode za bl. 6 - 600 MW 2012-2013
TE ŠOŠTANJ Šoštanj Izdelava projektne dokumentacije za amoniačno vodo za bl. 6 - 600 MW 2012-2013
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Izdelava projektne dokumentacije v okviru projekta "Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini" 2012-2014
METAL RAVNE Ravne Idejna rešitev za rekonstrukcijo transformatorskih postaj TP Ponovca, TP Kovačnica in TP Jeklarna v omrežju Metal Ravne 2013
ESOTECH SOLUTIONS Velenje Izdelava idejnega projekta za pripravo pitne vode - mehčanje vode za vodovod "Sremska Mitrovica" 2013
ACRONI Jesenice Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za zamenjavo Lužilne Kadi 1 2013
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Vojnik Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradb.dovoljenja in izvedba GOI za podzemni povezovalni hodnik ter izvedba nove transf.postaje 2013
OBČINA SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica Izdelava projekta za pripravo pitne vode 2013
MESTNA OBČINA CELJE Celje Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ČN Škofja vas 2013
COLT INTERNATIONAL Šoštanj Izdelava projektne dokumentacije za ogrevanje, prezračevanje kotlovnice in prostorov ventilatorjev vleka, za blok 6 v TE Šoštanj 2013-2014
OBČINA ŠOŠTANJ Šoštanj Izgradnja projektne dokumentacije vrtec Šoštanj 2013-2014
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izdelava projektne dokumentacije za postavitev tehnološkega postrojenja nove vakumske ponovčne peči VPP2 2013-2014
OBČINA MAKOLE Makole Izdelava projektne dokumentacije v okviru projekta "Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. sklop" 2013-2014
OBČINA GRAD Grad Izdelava projektne dokumentacije v okviru projekta "Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B - sklop 1" 2013-2014
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo transformatorskih postaj 2014
KOMUNALA SLOVENJ GRADEC Slovenj Gradec Izdelava projektne dokumentacije za pripravo in obdelavo surove vode na zajetjih v Suhem dolu 2014
ACRONI Jesenice Izdelava projektne dokumentacije - Linija za toplotno obdelavo debele pločevine 2014
ADRIA GRADNJE Ljubljana Izdelava projektne dokumentacije za prestavitev DV2x400kV Beričevo-Okroglo 2015
FORI Velenje Izdelava projektne dokumentacije za prizidek k obstoječi zgradbi 2015
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izdelava projektne dokumentacije za TP EPŽ IV in Rekonstrukcijo TP Mehanična delavnica 2015
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Obrenovac Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo in zagon sistema odpadnih voda v TE Nikola Tesla 2014/2017
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Izdelava projektne dokumentacije - Skakalnica K55 in K 35 2015
OBČINA PLJEVLJA Pljevlja Izdelava projektne dokumentacije mestne toplarne v Plevlji 2016
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE Nikšič Izdelava idejnega projekta izgradnje TE Pljevlja II 2016
ELEKTRO CELJE Vojnik Projektna dokumentacija in pojektantski nadzor - RTP Vojnik 2016-2017
ELEKTRO MARIBOR Dobrava Projektna dokumentacija RTP 110-10,20 kV Dobrava 2017
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo SN stikalne celice TP 2017
HESS Spodnja Sava Izdelava študije tehnične rešitve 2017
ISTARSKI VODOVOD Sv. Ivan, Hrvaška Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo črpališča in TP 2017-2018
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Projektna dokumentacija za TP EPŽ 4 - Izdelava IDZ, PGD, PZI projektne dokumentacije 2017-2018
ELEKTRO CELJE Krško Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in PID za tri objekte na območju DE Krško 2018

Image HE in TE [ Image283kB ]

PROJEKTI V TERMO IN HIDRO ELEKTRARNAH

Investitor Lokacija Projekt Leto
TERMOELEKTRARNA PLOMIN Plomin, Hrvaška Elektrifikacija in avtomatizacija transportnega sistema 1992
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA Ljubljana Toplarna - Elektrifikacija transporta premoga in razlagalnega sistema 1995
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Maribor Revitalizacija in doinstaliranje HE na Dravi. Demontaža in montaža Kaplanovih turbin 20,49MW; generatorjev; transformatorskih postaj 10/110kV, srednje in visoko napetostnih stikališč in pripadajoča gradbena dela 1995-1999
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Vuzenica Revitalizacija in doinstaliranje HE na Dravi. Demontaža in montaža Kaplanovih turbin 20,49MW; generatorjev; transformatorskih postaj 10/110kV, srednje in visoko napetostnih stikališč in pripadajoča gradbena dela 1995-1999
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Dravograd Revitalizacija in doinstaliranje HE na Dravi. Demontaža in montaža Kaplanovih turbin 20,49MW; generatorjev; transformatorskih postaj 10/110kV, srednje in visoko napetostnih stikališč in pripadajoča gradbena dela 1995-1999
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Dravograd Horizontalno rebro v sesalni cevi agregata 3 1998
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Maribor Projektiranje in izdelava univerzalnih vtočnih turbinskih zapornic 1998-1999
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Dravograd Horizontalno rebro v sesalni cevi agregata 1 1999
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Maribor Obnova hidromehanske zapornice 1999
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA Plave Generalni remont generatorja 2 (B) moči 11MW 1995
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA Plave Generalni remont generatorja 1 (A) moči 11MW 1999
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Elektro montažna dela na remontu bloka 4 in 5 1992-1998
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Obnova 110kV stikališča 1994
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Projektiranje in izvedba enosmernega razvoda bloka 1,2,3 - rekonstrukcija 1994
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izvedba elektro montažnih del pri izgradnji ODP4 - elektrifikacija 0,4kV ter 10kV stikališč 1994
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje energetskih sistemov, projektiranje in izvedba elektro del 1995-1999
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Pnevmatski transport pepela - projektiranje in elektrifikacija 1997
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Zamenjava hidravlične regulacije na bloku 1,2 1997
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Zamenjava parovodov na bloku 1,2 1997
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Projektiranje električnih instalacij napajalnih črpalk na vseh blokih 1997
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izvedba energetskih povezav na 6 in 10kV navitju 1997
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Projektiranje, dobava in izvedba NN razvoda za potrebe lastne rabe blokov 1 in 2 1997
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Projektiranje in izvedba elektro instalacij na bloku 5 1997
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Remont kotla: vgradnja novih oljnih plinskih gorilnikov na bloku 4 1998
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Strojni remonti na blokih 4 in 5: remont dodelilnikov premoga, remont dimnih kanalov, NT toplotni nadgrevalniki, grelniki zraka LUVO 1998
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Formin Obnova sistema vodenja - II. Faza 1998
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Zamenjava ocevja pregrevalnika 2 v kotlu bloka 5 1999
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Montaža cevnega toplotnega izmenjevalca v kotlu bloka 5 1999
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Povezava mešalnice vakuumskega filtra in prehodne deponije na obstoječo informacijsko mrežo TEŠ 1999
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Maribor Projektiranje, dobava in montaža vtočnih zapornic 1999
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Soproizvodnja toplotne in električne energije na bloku 5 energije 1999-2000
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Razžveplanje dimnih plinov na bloku 5 - kanali dimnih plinov 1999-2000
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE Trbovlje Letna vzdrževalna dela elektro in strojne opreme in naprav: transportni sistemi, drobljenje, mletje, zgorevalni in tlačni deli kotlov, vleki in podpihi, elektrofiltri, razžveplalna naprava 2000
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA Brestanica Kalibriranje, NN razvod 2000
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA Brestanica Vgradnja diesel električnih agregatov 2000
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Letna vzdrževalna dela elektro in strojne opreme in naprav: transportni sistemi, drobljenje, mletje, zgorevalni in tlačni deli kotlov, vleki in podpihi, elektrofiltri, razžveplalna naprava 2000
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Maribor Revitalizacija in doinstaliranje Dravskih elektrarn 1995-2000
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Menjava ponovnega pregrevalnika pare v kotlu bloka 5 1999
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Menjava parovodov sveže pare na blokih 1, 2 in 3 1998-1999
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Gradbene instalacije ODP 5 - elektro in strojne instalacije 1999-2000
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA Nova Gorica Montaža generatorja HE Plave II. In He Doblar II. 2000-2001
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje elektroenergetskih sistemov na blokih 1 - 5 TEŠ. Letna pogodba 1999-2003
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževalna dela na napravah za transport pepela in žlindre 2001
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov 2001
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA Ljubljana Montaža in delne dobave pri zamenjavi vzbujalnega sistma turboagregata 3 2002
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA Ljubljana Elektro dela na Elektrofiltru 3 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Dobava in montaža opreme za rekonstrukcijo transporta žlindre bloka 5 2002
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Maribor Demontaža in montaža dela pri zamenjavi prevodnika na agregatu št. HE Ožbalt 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Zamenjava parovoda RB10 in RB20 na bloku 4 v TE Šoštanj 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Rekonstrukcija mlinskih vrat 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izvajanje vzdrževanja na področju transporta pepela NU v Te Šoštanj 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje energetskih sistemov na blokih 1-5 TEŠ - Elektro dela 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Rekonstrukcija kanalov sekundarnega zraka 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Remont dodelilnikov premoga 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Varilsko vzdrževalna dela in dela za odpravo havarij ter interv. na blokih 1,2,3,4 in 5 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Sanacija razvoda oksidacijskega zraka na RDP 4 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Menjava visokotlačne reducirne postaje bloka 4 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Sanacija grelnikov zraka NH01 in NH02 na bloku 4 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Montaža toplotne izolacije na kanalih dimnih plinov nad grelnikom zraka 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Remont reducirne postaje Sulzer na bloku 4 2002
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Maribor Razsvetljava in mala moč pomožnih prostorov HE Vuhred 2003
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Ožbalt Demontažna in montažna dela pri zamenjavi predvodilnika na agregatu št. 3 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Montaža toplotne izolacije na kanalih dimnih plinov nad grelnikom zraka 2002
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA Ljubljana Rekonstrukcija čistilnega stroja 2003
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Remont bloka 4 2003
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Formin Zamenjava 110 kV kablovoda 2003-2004
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA Medvode Izdelava NN stikalnih blokov 2004
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov 2004
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževalna dela na napravah za transport pepela in žlindre 2004
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje energetskih sistemov - elektro 2004
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Dobava jeklenega transporterja 2004
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Rekonstrukcija transporta žlindre 2004
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Ožbalt Projekt prenove HE na Dravi-II.faza. Demontaža in montaža Kaplanovih turbin, generatorjev, pomožne opreme, elektro opreme, ter pripadajočih gradbenih del 2001-2005
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Vuhred Projekt prenove HE na Dravi-II.faza. Demontaža in montaža Kaplanovih turbin, generatorjev, pomožne opreme, elektro opreme, ter pripadajočih gradbenih del 2001-2005
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA Medvode Obnova HE Medvode. Demontaža in montaža turbine s pomožno strojno opremo in generatorja, agregat 2. 2003-2005
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA Medvode Obnova HE Medvode. Dobava in montaža elektro opreme 2003-2005
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE Boštanj LOT EA - dobava, namestitev in povezava pomožne elektro opreme na HE Boštanj 2004-2006
TE TOL Ljubljana Strojno vzdrževalna dela na tlačnem delu kotlov in popravilo kotlovskih armatur 2005
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Letna vzdrževalna dela elektro sistemov 2005
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov 2005
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževalna dela na napravah za transport pepela in žlindre 2005
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje energetskih sistemov - elektro 2005
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Zamenjava končnega pregrevalnika P3 2005
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE Trbovlje Rekonstrukcija elektrifikacije elektro filtra na bloku 4 2005
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE Trbovlje Zamenjava topolotne izolacije na parovodu ponovno pregrete pare 2005
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE Trbovlje Rekonstrukcija tesnenja grelnika zraka 2005
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževalna dela na dodelilnikih premoga bloka 4 2005
RADE KONČAR Vuhred Sanacija odstopanja okroglosti rotorja / statorja za HE Vuhred 2005
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Maribor Popravilo kavitacijskih poškodb na gonilniku, oblogi in razbremenilcu agregata 1 HE Formin 2006
TE TOL Ljubljana Predelava odžlindrevalnika K1 2006
TE TOL Ljubljana Montaža glavnega parovoda 2006
TE TOL Ljubljana Montaža grelnikov omrežne vode 2006
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževalna dela na elektroenergetskih napravah 2006
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Zamenjava pepelovoda in izdelava segmentnih kolen 2006
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izvedba elektroinstalacij za novi plinski turbini 2007
LITOSTROJ E.I. Krško HE Krško LOT T – montaža turbin in pomožne strojne opreme 2007-2009
ALSTOM Krško HE Krško LOT G – predmontaža in montaža generatorske opreme 2009
KONČAR - KET Blanca Izdelava ocevja hladilnega sistema generatorja HE Blanca 2009
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE Trbovlje Rekonstrukcija tesnjenja grelnika zraka 2009
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 1-5 2009-2012
RUDIS TRBOVLJE Doblar Rekonstrukcija HE Doblar 1 - LOT T/G - demontaža stare in montaža nove opreme 2009-2013
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Zamenjava zunanje razsvetljave na deponiji premoga 2010
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Dobava in montaža varne celice 2010
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Kabelske povezave za prenos VF kriterija med daljnovodnimi zaščitami in novim TK prostorom 2010
KONČAR – GENERATORI I Boštanj Popravilo agregata št.3 HE Boštanj 2010
LITOSTROJ POWER Zlatoličje HE Zlatoličje – ponovna demontaža in montaža 2010
LITOSTROJ POWER Zlatoličje Sanacija nosilnega ležaja agregata 2 HE Zlatoličje 2010
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževalna dela na energetskih sistemih 2010-2012
GORENJE Doblar Obnova HE Doblar 1 – LOT EE 2010-2013
KONČAR-GENERATORI I Boštanj Popravilo agregata št. 1 HE Boštanj 2011
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Revizija grelnikov zraka na A in B strani bloka 5 2011
SIEMENS Šoštanj Zamenjava generatorja bloka 5 v TE Šoštanj 2011
ALSTOM POWER SYSTEMS Šoštanj Izdelava in dobava sidrnih plošč za blok 6 2011
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Modifikacija dogrevanja vode za regeneracijo v TE Šoštanj II. faza. 2011
RIKO Ljubljana Montaža generatorske opreme Sv. Petka – Makedonija 2011 - 2012
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Vuzenica Obnova zapornice št.4 HE Vuzenica 2011-2012
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Letno vzdrževanje elektroenergetskih naprav 2011-2012
ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRBSKE Bočac Rekonstrukcija hladilnega sistema v HE Bočac 2012
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Zlatoličje Obnova zunanje razsvetljave HE Zlatoličje 2012
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Dravograd Diferenčna zaščita 110kV zbiralk HE Dravograd - dobava opreme in montaža 2012
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 3-5 2013
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Dravograd Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja 1 HE Dravograd 2012-2013
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Fala Remont pogonskih mehanizmov obratovalnih zapornic pretočnih polj 3 in 4 HE Fala 2012-2013
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izvajanje vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah v TEŠ 2012-2013
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Gradbene instalacije B6 2012-2015
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Vuzenica Obnova strojne opreme obratovalnih zapornic pretočnih polj 1 in 3 HE Vuzenica 2013-2014
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 3-5 2013
LITOSTROJ POWER Weinzodl Rekonstrukcija HE Weinzodl 2013-2015
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Vuzenica Obnova strojne opreme obratovalnih zapornic pretočnih polj 1 in 3 HE Vuzenica 2013-2015
LITOSTROJ POWER Brežice Montaža turbinske opreme ter pomožnih sistemov novogradnje na HE Brežice 2013-2017
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Zlatoličje Dograditev hladilnega sistema na agregatu 2 HE Zlatoličje 2014-2015
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Vuzenica Zamenjav turbinskih rešetk na agregatu 3 HE Vuzenica 2015-2016
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Melje Obnova agregata 2 MHE Melje 2016
KONČAR-GENERATORI Brežice Montaža generatorske opreme ter pomožnih sistemov novogradnje na HE Brežice 2015-2017
TE BRESTANICA Brestanica Izgradnja novih plinskih turbin 40-70 MW za Termoelektrarno Brestanica LOT 3 - pomožni tehnološki sistemi 2017
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA Vrhovo Prelivno polje 5 HE Vrhovo 2017
TE PLOMIN Plomin, Hrvaška Rekonstrukcija lamelnega usedalnika 2017
KORONA Doblar Rekonstrukcija hidromehanske opreme za HE Doblar 1, jez Podselo 2017
ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE Ugljevik Nabava storitev servisiranja in izboljšanja čistilne naprave za odpadne vode (Ugljevik) 2017
Kolektor IGIN Vrhovo Obnova sistema vodenja agregatov, vzbujanja in lastne porabe HE Vrhovo 2017 - 2018
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Vuzenica Sanacija servomotorja vodilnika VZ1 2017 - 2018
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Dograditev toplotne postaje na bl. 6 v TE Šoštanj 2017-2018
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Zamenjava sistema števčnih meritev obračunskih ter kontrolnih merilnih mest 2017-2018
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izvajanje vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah v TEŠ 2017-2018
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Remont dogrevalnega sistema bloka 5 2018
Rudnik uglja A.D. Pljevlja Pljevlja Črna Gora Izvedba del na Rekonfiguraciji in modernizaciji DTO sistema – faza 1 2018
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Razna vzdrževalna dela v okviru remonta bloka 5 na področju transporta premoga in transporta produkta 2018
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Dobava in vgradnja izpihovalcev žlindre na sesalnih glavah premogovega prahu na bloku 6 v TE Šoštanj 2018
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Razna vzdrževalna dela v okviru remonta bloka 6 2018
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izvajanje storitev vzdrževanja na področju transporta produktov 2018-2019
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Sanacija kanalov dimnih plinov bloka 5 2018
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Fala Remont zapornih tabel obratovalne zapornice pretočnega polja 3 HE Fala 2018

Image solarne elektrarne [ Image242kB ]

SOLARNE ELEKTRARNE

Investitor Lokacija Projekt Leto
EUROCITY Otiški Vrh Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 700 kWp 2011
PUŠNER Nazarje Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 14,7 kWp 2011
ESOTECH Velenje Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 380 kWp 2011
Herman Hrustel Mislinja Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 15 kWp 2011
Branko Naveršnik Mislinja Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 15 kWp 2011
Franc Šilak Mislinja Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 8 kWp 2011
AVTOSERVIS Slovenj Gradec Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 49,3 kWp in 35,8 kWp 2012
VOLTAIKA Slovenj Gradec Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 49,9 kWp 2012

Image gradnje [ Image243kB ]

GRADNJE

Investitor Lokacija Projekt Leto
ACRONI Jesenice Izvedba gradbenih del, dobava in montaža opreme ter izdelava tehnične dokumentacije za projekt "Preskrba s hladilno vodo" 2008-2009
OBČINA ŠOŠTANJ Šoštanj Izgradnja rekreacijskega in kulturnega središča Ravne 2009-2010
RCE Velenje Prenova poslovne stavbe 2012
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Šoštanj Energetska sanacija stavb Bolnišnice Topolšica 2012-2014
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM Ravne na Koroškem Energetska sanacija Šolskega centra Ravne na Koroškem, faza 1 2013
OBČINA ŠOŠTANJ Šoštanj Koncesija storitev za izvedbo projekta Vrtec Šoštanj 2013-2014
OBČINA ILIRSKA BISTRICA Ilirska Bistrica Izgradnja centralnega vrtca v Ilirski Bistrici - 3. faza 2015-2016
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Sanacija Poslovnega centra Standard 2015
OBČINA LJUBNO Ljubno ob Savinji Skakalnica 2015
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Skakalnica 2016
OBČINA BOVEC Bovec Komunalna ureditev odseka ulice Mala Vas - Dvor 2018
OBČINA MISLINJA Mislinja Gradnja centra za zdravje in šport Mislinja, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki 2018
OBČINA ŠOŠTANJ Šoštanj Izvedba rekonstrukcije in dozidave Glasbene šole Šoštanj 2018-2019
ELES Podlog Ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog 2018-2019
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta Vrtec Vinska Gora 2018-2019

Image video konferenčni sistemi [ Image241kB ]

VIDEO KONFERENČNI SISTEMI

Investitor Lokacija Projekt Leto
KLINIČNI CENTER Ljubljana Projektiranje stroj., elektro instalacij in videokonferenčnega sistema ter arhitektura -Velika sejna dvorana 2000
ZVEZNA UPRAVA CARINE ZRJ Beograd IP videokonferenčna povezava dvanajstih poslovnih enot Zvezne Uprave carine v ZRJ z implementacijo večtočkovne enote Accord 2000
UNIVERZA V MARIBORU Maribor, Celje Videokonferenčna povezava Fakultete za gradbeništvo v Mariboru in v Celju 2000
UNIVERZA V MARIBORU Maribor Avdio/video oprema predavalnice za učenje na daljavo na Fakulteti za gradbeništvo, Univerza v Mariboru 2000
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, UNIVERZA V LJUBLJANI Ljubljana Videokonferenčna oprema 2000
INSTITUT JOŽEF STEFAN Ljubljana Videokonferenčna oprema 2000
GRAMMER AVTOMOTIVE SLOVENIJA Slovenj Gradec Videokonferenčna oprema 2000
GORENJE / ISDN videokonferenčna povezava poslovnih enot Gorenje d.d. v državah: Nemčija, Avstrija, Italija, Francija, Danska, Rusija, Češka, Poljska, Jugoslavija, Bosna, Hrvaška in Slovenija 2001
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Prenosi dogodkov iz Mestne Občine Velenje v živo na internet in na kanal lokalne televizije 2001
DELOITTE&TOUCHE Ljubljana Programska oprema za registrirane uporabnike v projektu 20 ključev 2001
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE KRANJ Kranj Videokonferenčna oprema 2001
ARNES Ljubljana Videokonferenčna oprema 2001
DOMEL Železniki Videokonferenčna oprema 2001
SGA Slovenjske Konjice Videokonferenčna oprema 2001
S. OLIVER Maribor Videokonferenčna oprema 2001
UNIVERZA V MARIBORU Maribor Tehnična podpora za izvedbo internet videokonference v okviru UNESCO dogodka Znanost za mir 2001
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE KRANJ Kranj Videokonferenca med Bledom in Washingtonom 2001
KUJT E SA INTERNET SERVICES, KOSOVO Priština Videokonferenčni sistem 2002
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO Ljubljana, Bruselj ISDN povezava Centra Vlade za informatiko v Ljubljani in lokacije v Bruslju z videokonferenčno in ostalo multimedjsko opremo in kriptiranjam podatkov 2002
UNIVERZA V TUZLI Tuzla Idejna zasnova in videokonferenčna oprema za predavalnico na Fakulteti za elektrotehniko 2002
UNIVERZA V MARIBORU Maribor Premični videokonferenčni kotiček na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002
MESTNA OBČINA NOVA GORICA Nova Gorica Multimedijska oprema z videokonferenčnim sistemom v stekleni dvorani MO Nova Gorica 2002
GORENJE Velenje Videokonferenčna oprema in AV oprema sejne sobe 2002
SOFTNET Ljubljana Videokonferenčna oprema 2002
GORENJE Velenje Videokonferenni sistem ISDN/IP 2002
UNISTAR Ljubljana videokonferenni sisitemi Cruiser 2003
UNIVERZA V MARIBORU Maribor Oprema miltimedijske učilnice 2003
ARNES Ljubljana Prenosni videokonferenčni sistem Vigo 2003
ARNES Ljubljana Večtočkovna enota (MCU) z prehodom (Gateway) in vzdrževanjem 2003
MŠZŠ Ljubljana Oprema 27. izobraževalnih ustanov z videokon-ferenčnimi sistemi Falcon 2004
ARNES Ljubljana Starbak oprema za streaming in vzdrževanje 2004
TRIGLAV Ljubljana Večtočkovna enota (MCU) z prehodom (Gateway) in 13 skupinskih videokonferenčnih sistemov 2005
UNIVERZA V MARIBORU Maribor Videokonferenčna oprema - programska oprema 2006
INSTITUT JOŽEF STEFAN Ljubljana Videokonferenčna oprema - programska oprema 2006
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Prestavilo telekomunikacijskega vozlišča 2009-2010

Image nadzor [ Image225kB ]

NADZOR

Investitor Lokacija Projekt Leto
KAMNOLOM PAKA Velenje Video nadzor z analognim zapisom 1998
ŠTAJERSKI AVTODOM Maribor Video nadzor 1999
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Video nadzor (optika) 1999
ELEKTRONIKA VELENJE Velenje Video nadzor s komunikacijo preko ISDN in digitalnim zapisom 1999
VARNOST PRIVA Brestanica Tehnično varovanje kompleksa TEB 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Video nadzor (optika) 2004

Image telemedicina in učenje na daljavo [ Image238kB ]

TELEMEDICINA IN UČENJE NA DALJAVO

Investitor Lokacija Projekt Leto
ESOTECH Ljubljana Videokonferenčni sistem na gastroskopskem oddelku v Kliničnem centru Ljubljana in IP povezava s študijsko sobo, ISDN povezava navzven 2000
IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE MIKLOŠIČ Ljubljana Videokonferenčna oprema 2000
JEZIKOVNA ŠOLA PANTEON Ljubljana Videokonferenčna oprema 2000
 
okoljska politika
kakovost
infotech
povezave
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2020 Esotech d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information