Esotech, d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
gradbeništvo
reference
ELEKTRO PROIZVODNJA

Ekipa

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Razvojni projekt Green Hull

Razvojni projekt Green Hull

Conference_on_Enhancing_Energy_Efficiency_in_Captive_Power_Plants

Conference on Enhancing Energy Efficiency in Captive Power Plants

Vodarne Kanal ob Soči

Vodarne Kanal ob Soči

Acroni AOD Converter

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo

Vodarna Frankolovo

 
Novice
VRTEC ŽALEC - ZAHOD, otrokom in okolju prijazen vrtec
VRTEC ŽALEC- ZAHOD otrokom in okolju prijazen vrtec

Februar 2024:

V sodelovanju z Občino Žalec je bila uspešno izpeljana nova gradnja skoraj nič energijskega vrtca Žalec Zahod, ki predstavlja pomemben korak v smislu trajnostnega razvoja lokalne skupnosti Žalec. Cilj projekta je bil vzpostaviti sodoben 9-oddelčni vrtec, ki ne le služi svojemu osnovnemu namenu, temveč tudi izkorišča obnovljive vire energije.

Nova gradnja vrtca v Žalcu bo sprejela kar 198 otrok vseh treh starostnih skupin, kar je pomemben korak k izboljšanju kakovosti življenja v lokalni skupnosti. Poleg celovite ureditve objekta bo nova struktura vključevala tudi ureditev okolice, vključno z dostopi, parkiriščem ter zunanjimi igralnimi površinami.

Nova skoraj nič energijska gradnja vrtca Žalec Zahod je primer odlične prakse trajnostnega urbanega razvoja, ki postavlja standarde za prihodnost in omogoča kakovostno življenje za sedanje in prihodnje generacije.

Vrtec Žalec – Zahod je projekt javno zasebnega partnerstva z Občino Žalec.

 
Podpis pogodbe za izgradnjo nove komunalne čistilne naprave (KČN) Vrbovec
Podpis pogodbe za izgradnjo nove komunalne čistilne naprave (KČN) Vrbovec

Februar 2024:

V petek, 16. februarja 2024, je bila podpisana pogodba za izgradnjo nove KČN med direktorjem Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke Županije, g. Tomislavom Mastenom, in predsednikom uprave podjetja Esotech, d.d., g. Markom Škobernetom. Podpisana pogodba v vrednosti 11,1 milijona evrov vključuje projektiranje in izgradnjo komunalne čistilne naprave (kapacitete 12.200 PE in terciarne stopnje čiščenja) ter naprave za solarno sušenje blata.

Ta investicija bo imela dolgoročne pozitivne učinke na lokalno skupnost, saj bo zagotovila boljše ravnanje z odpadnimi komunalnimi vodami, kar bo prispevalo k izboljšanju okoljskih pogojev in kakovosti življenja prebivalcev na tem območju.

 
Podpis pogodbe RTP NOVA GORICA
Podpis pogodbe RTP NOVA GORICA

Januar 2024:

Ob koncu lanskega leta, smo prejeli veselo novico in z naročnikom ELES, d.o.o. v decembru podpisali pogodbo za projekt RTP 110/20 kV Gorica, Zamenjava sekundarne opreme in lastne rabe z elektromontažnimi in gradbeno – obrtniškimi deli.

Razdelilna transformatorska postaja 110/20 kV Gorica je zasnovana kot distribucijska razdelilna transformatorska postaja. 110 kV stikališče v RTP Gorica obsega sedem 110 kV DV polj, tri 110/20/10 kV TR polja za energetske transformatorje moči 2×31,5 MVA in 1×20 MVA, zvezno-merilno in ozemljilno polje. Specifika 110 kV stikališča je zračno izolirana izvedba z dvosistemskimi zbiralkami v oklopljeno plinski izvedbi z zvezno-merilnim in ozemljilnim poljem ter zbiralničnimi ločilniki.

Terminsko morajo vsa dela biti izvedena do konca leta 2025.

 
Srečno 2024!

December 2023:

voscilnica 2024

 
ESOTECH: Ponosni, da smo del ZELENE TRANSFORMACIJE v naši okolici
Strokovna ekskurzija v Baranjo in Slavonijo

November 2023:

V ESOTECH-u smo ponosni na še en projekt, ki je del sklopa prestrukturiranja premogovnih regij – "Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja".

Skupaj z Mestno Občino Velenje bomo izpeljali projekt Zelena transformacija, kjer bodo ključne aktivnosti usmerjene v umeščanje novejših - zelenih in pametnih proizvodnih virov energije, ki bodo lahko nadomestili proizvedeno toploto iz Termoelektrarne Šoštanj ter naredili korak bližje k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz termoenergetskih naprav na premog, ki se preko daljinskega ogrevanja dobavlja končnim uporabnikom v naši okolici.

V to preobrazbo s tem projektom sodijo fotonapetostne elektrarne na objektih NPPV Grmov vrh, Čujež in Mazej, katere je ESOTECH sprojektiral in zgradil. Poleg omenjenih objektov, v okviru tega sodita še fotonapetostna elektrarna Črpališče Konovo ter fotonapetostna elektrarna CČN Šaleške doline skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije in njegovo intergracijo v obstoječ elektro sistem.

Uspehu na področju zelene transformacije bo prinesla vključitev toplotne črpalke za izkoriščanje toplotne očiščene odpadne vode iz KČN Velenje, skupaj z njeno vključitvijo v obstoječ toplotni sistem Šaleške Doline.

Velik preboj v sklopu zelene transformacije bo vsekakor izkoriščanje vodnih potencialov izvirov Dolič in Toplice, ki sta preko skupnega cevovoda vodena do čistilne naprave za pitno vodo Čujež, ki se bo rezultiral preko vključene nove hidroelektrarne Čujež, s ciljem pokrivanja lastnih potreb objektov NPPV po električni energiji.

S tem projektom bomo ponovno dokazali, da lahko narava in znanje z roko v roki pripomoreta k boljšemu jutri.

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 41
Politika kakovosti, ravnanja z okoljem ter politika varnosti in zdravja pri delu
infotech
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška cesta 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Splošno:
Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail

Povpraševanja / priprava ponudb:
Telefon +386 3 8994 523
E-mail

Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2024 Esotech, d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech, d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information