Esotech d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
partnerji
reference

Ekipa

Esotech d.d. pridobil D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.
 

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Novice
Vrtec Vinska Gora
Vrtec Vinska Gora

Oktober 2018:

V začetku oktobra 2018 je bila podpisana pogodba za izgradnjo Vrtca Vinska Gora z Mestno Občino Velenje.

Predmet koncesijskega razmerja je novogradnja vrtca na lokaciji v Vinski Gori v Mestni občini Velenje, ki zajema novogradnjo objekta, skupaj z ureditvijo okolice objekta, dostopnih poti in parkirišč.

Zgrajen bo nov vrtec s šestimi oddelki, trije oddelki za nižjo starostno skupino in trije oddelki za višjo starostno skupino, za skupaj 114 otrok. Zagotovljeno bo upravljanje z zgrajenim objektom in vzdrževanje skozi celotno koncesijsko obdobje 15 let.

Z investicijo bodo zagotovljeni ustrezni prostori za vzgojo in varstvo predšolskih otrok po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev.

 
Transformatorska postaja TP11 - Rondelice
Transformatorska postaja TP11 - Rondelice

Avgust 2018:

Investitor Talum je želel posodobiti svoje energetsko omrežje in zagotoviti zanesljivo oskrbo z električno energijo zato se je odločil za posodobitev transformatorske postaje TP11 – Rondelice. Skupaj s pogodbenim partnerjem C&G smo na razpisu pridobili posel izvedbe projekta Transformatorska postaja TP11 Rondelice 10/0,4 kV.

Naše pogodbene obveznosti so obsegale:

  • nov 10 kV stikalni blok ZPUE REF12 opremljen z ABB ustrezno opremo in zaščitnimi releji ABB zaščito REF615,
  • SN kabelske povezave,
  • krmilne in signalne povezave,
  • funkcionalne preizkuse in spuščanje v pogon,
  • povezave na obstoječi Centralni nadzorni sistem

Celotna oprema je bila zasnovana tako, da se je priključila na obstoječi centralni nadzorni sistem, ki se je izdelal za potrebe obvladovanja elektroenergetskega sistema Talum. Poleg del na terenu je bila naša pogodbena obveza tudi izdelava projektne dokumentacije za SN stikalni blok.

Izdelali smo projektno dokumentacijo za SN stikalni blok. Sedaj se izvajajo vsi funkcionalni preizkusi tako v sami transformatorski postaji, kot tudi v povezavi na elektroenergetski sistem podjetja Talum. Ob koncu meseca je predviden pregled s strani energetskega inšpektorja. Tako bo transformatorska postaja TP11 Rondelice pripravljena za tehnični pregled oz. za poskusno obratovanje.

 
Izvedba remontnih del na bloku 6 in 5 v TE Šoštanj
Izvedba remontnih del na bloku 6 in 5 v TE Šoštanj

Julij 2018:

Letos je v TE Šoštanj potekal 1 redni remont 600 MW bloka 6 v obdobju od 7.5.2018 do 30.6.2018. Poleg remonta bloka 6 so oz. še potekajo tudi remontna dela na 345 MW bloku 5, ki morajo biti zaključena do konca julija.

V izvedbi remontnih del na bloku 6 in 5 še vedno aktivno sodelujejo pri izvajanju del tudi montažne ekipe Esotech. S samimi pripravami na izvedbo letošnjega remonta smo pričeli februarja, namen priprav je bil zagotovitvi strokovno usposobljen kader za izvedbo del na zahtevnih energetskih objektih kot je termoelektrarna.

Vsa remontna dela na bloku 6, ki so bila v pogodbenem obsegu Esotech so končana v roku in kvalitetno ter predana Naročniku. Remontna dela na bloku 5 potekajo skladno s terminskim planom naročnika. Zaključek vseh remontnih aktivnosti je predviden konec julija.

Zaradi velikega obsega del in kratkih rokov za izvedbo so dela na nekaterih področjih potekala tudi s podaljšanim delavnikom. Veliko pozornosti pa smo poleg kvalitetni izvedbi posvetili tudi varni izvedbi del.

Več ...
 
Pogodba za projektiranje in izgradnjo nove čistilne naprave Dolenjske Toplice
Pogodba za projektiranje in izgradnjo nove čistilne naprave Dolenjske toplice

Junij 2018:

Dne 13.6.2018 je Predsednik uprave, Marko Škoberne, s partnerjem GH Holding, Rolandom Tušarjem, in naročnikom Občino Dolenjske Toplice, županom Jožetom Muhičem podpisal pogodbo za projektiranje in izgradnjo nove čistilne naprave Dolenjske toplice, ki bo nadomestila zdajšnjo odsluženo napravo. Čistilna naprava s kapaciteto 4.000 PE bo končana v roku 8 mesecev, v poskusnem obratovanju bo še naslednjih 12 mesecev.

 
Pogodba za rekonstrukcijo obstoječe naprave za pripravo pitne vode
Pogodba za rekonstrukcijo obstoječe naprave za pripravo pitne vode

Maj 2018:

Dne 16.5.2018 smo podpisali pogodbo z Občino Nevesinje za izvedbo projekta: Rekonstrukcija obstoječe naprave za pripravo pitne vode.

Projekt je tehnološko zahteven, ker bo potrebno ves čas izvajanja rekonstrukcije zagotavljati odjemalcem nemoteno oskrbo s pitno vodo.

Pogodbeni obseg del zajema:

  • projektiranje,
  • nabavo tehnološke opreme,
  • izvedbo montažnih del (gradbeno, strojno in elektro),
  • zagon naprave,
  • šolanje naročnika in predaja objekta.

Rok izvedbe je 10 mesecev od uvedbe v delo.

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

Stran 2 od 30
okoljska politika
kakovost
infotech
povezave
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2019 Esotech d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information