Esotech, d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
gradbeništvo
reference
ELEKTRO PROIZVODNJA

Ekipa

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Razvojni projekt Green Hull

Vodarna Frankolovo

Vodarne Kanal ob Soči

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Novice
Rekonstrukcija postrojenja za pripravo pitne vode Alagovac v občini Nevesinje
Rekonstrukcija postrojenja za pripravo pitne vode Alagovac v občini Nevesinje

Junij 2022:

Skladno s pogodbenim zahtevami so aktivnosti na projektu WTP Alagovac Nevesinje zaključene do stopnje, da je naprava v obratovalno razpoložljivem stanju in omogoča distribucijo do 66 l/s prečiščene vode v vodooskrbni sistem mesta Nevesinje. Pogodbeni obseg del je zajemal:

  • posnetek stanja na objektu z pripravo Idejnega projekta,
  • izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • izdelavo PZI (glavnega) projekta,
  • dobavo nove tehnološke opreme in obnovo obstoječe opreme, ki ni bila v funkciji,
  • izvedbo gradbenih del,
  • izvedbo strojno montažnih del,
  • izvedbo elektro montažnih del,
  • zagon naprave, šolanje osebja naročnika in izvedbo poskusnega obratovanja z garancijskimi meritvami.

Več ...
 
Obisk študentov Fakultete za strojništvo, Univerza v Mariboru
Obisk študentov Fakultete za strojništvo, Univerza v Mariboru

Maj 2022:

V petek 20.5.2022 so študentje iz Fakultete za strojništvo, v okviru strokovne ekskurzije pod vodstvom dr. Matjaža Ramšaka, obiskali Esotech, d.d. Študentom smo predstavili zgodovino in dejavnost podjetja, projektni način dela ter referenčne projekte. Študentje so si z zanimanjem ogledali sodoben referenčni objekt Esotech, d.d., Napravo za pripravo pitne vode Grmov vrh, ki zagotavlja kakovostno pitno vodo prebivalcem občin Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mestne občine Velenje.

Več ...
 
Izvedba rekonstrukcije komunalne čistilne naprave v Občini Turnišče
Izvedba rekonstrukcije komunalne čistilne naprave v Občini Turnišče

Maj 2022:

11.5.2022 je Esotech, d.d., podpisal pogodbo z naročnikom Občina Turnišče za izvedbo rekonstrukcije komunalne čistilne naprave v Turnišču, ki čisti odpadne vode iz naselij Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica.

Nova čistilna naprava bo temeljila na metodi MBBR, kar pomeni, da bo uporabljena sodobna tehnologija mehansko-biološkega čiščenja komunalno odpadnih voda z nosilci biomase. Z izboljšano kakovostjo prečiščevanja komunalne vode in povečano zmogljivostjo na 6.000 populacijskih enot, bo naprava pomembno prispevala k trajnostnemu razvoju Občine Turnišče.

Pogodbena dela se bodo izvajala v skladu s terminskim planom in sicer končanje del je predvideno v enem letu od uvedbe v delo ter poskusno obratovanje eno leto po končanju del.

Več ...
 
Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok – LOT OPR

Maj 2022:

Konec aprila 2022 je vodilni partner Esotech, d.d., skupaj s partnerjem C & G d.o.o., podpisal pogodbo z naročnikom Dravske elektrarne Maribor d.o.o., za prenovo sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok – LOT OPR.

Predmet pogodbe je dobava srednjenapetostne opreme, opreme lastne porabe izmenične in enosmerne napetosti, opreme vodenja in zaščite ter vzbujalnega sistema za HE Mariborski otok, Vuzenica in Dravograd ter dizel električnega agregata za HE Dravograd. Poleg dobave je v obsegu tudi izdelava dokumentacije in sodelovanje pri spuščanju v pogon novega sistema vodenja in zaščite ter spuščanje v pogon opreme lastne porabe, vzbujalnega sistema, preklopne avtomatike virov lastne porabe in dizel agregata ter montaža diesel agregata na HE Dravograd. Pogodbeni rok za izvedbo del je 30.9.2025.

 
Dobava in montaža opreme zaščite, vodenja in meritev za RTP 110/20 kV ORMOŽ

Marec 2022:

Konec marca 2022 je Esotech, d.d. podpisal pogodbo z naročnikom, Elektro Maribor d.d., za dobavo in montažo opreme zaščite, vodenja in meritev za RTP 110/20 kV Ormož.

Pogodbeni obseg zajema zaščito in vodenje 110 kV dela, zaščito in vodenje SN stikališča, zaščito in vodenje SN nevtralne toče TR, opremo na nivoju postaje, sistem meritev in kakovosti električne energije in sistem razvoda lastne rabe. Pogodbeni rok za izvedbo del je 31.05.2023

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

Stran 3 od 38
okoljska politika
kakovost
infotech
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška cesta 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2023 Esotech, d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech, d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information