Esotech, d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
gradbeništvo
reference
ELEKTRO PROIZVODNJA

Ekipa

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Razvojni projekt Green Hull

Vodarna Frankolovo

Vodarne Kanal ob Soči

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Novice
RTP 400/220/110 kV Beričevo - dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela
RTP 400/220/110 kV Beričevo

Junij 2020:

Junija 2020 smo z naročnikom ELES, d.o.o. podpisali pogodbo za dobavo sekundarne opreme, dobavo, izdelavo in montažo omar sekundarne opreme ter izvedbo elektromontažnih del v razdelilni transformatorski postaji (RTP) Beričevo.

RTP Beričevo z najvišjim napetostnim nivojem 400 kV služi kot: (1) vozlišče pri prenosu električne energije v mednarodnih prenosih el. energije iz vzhoda proti zahodu; (2) vozlišče pri prenosu el. energije med slovenskimi regijami; (3) najpomembnejša napajalna točka za ljubljansko porabniško območje s širšo okolico.

Projektne aktivnosti že potekajo; v skladu s pogodbenim terminskim planom bo projekt zaključen v letu 2023.

 
Inoviranje investicijske, tehnične in okoljske dokumentcije za blok 8 v TE Kakanj
Blok 8 v TE Kakanj

Junij 2020:

Esotech, d.d. kot vodilni v konzorciju s HSE Invest d.o.o, ENERGOINVEST, d.d. Sarajevo, in Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, izvaja za naročnika: Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, inoviranje investicijske, tehnične in okoljske dokumentacije bloka 8 v TE Kakanj. Inoviranje projekta poteka na osnovi predhodno izdelanega idejnega projekta iz leta 2010, glede na napredek tehnike in ekologije, z upoštevanjem predpisov EU in BiH ter smernic BAT (Best Available Technology).

Projekt je razdeljen v štiri faze:

  • 1. faza: Konceptualna zasnova ter priprava analize premoga
  • 2. faza: Idejni projekt ter izdelava tehničnih specifikacij
  • 3. faza: Inoviranje študije vplivov na okolje ter izdelava investicijskega programa
  • 4. faza: Dopolnitev projekta skladno z zahtevami revizije
Več ...
 
Projektiranje in izvedba komunalne čistilne naprave v Zhytomyru
Komunalna čistilna naprava v Zhytomyru

Februar 2020:

Na podlagi podpisane pogodbe z naročnikom Utility Company "Zhytomyrvodokanal" in po uspešni potrditvi projektne dokumentacije ter ureditvi upravnih postopkov, nadaljujemo z izgradnjo komunalne čistilne naprave velikosti 220.000 PE. Končanje projekta je predvidno konec leta 2021. Projekt smo dodatno razširili tudi za obsežno črpališče.

Obseg in stopnje čiščenja:

  • primarno (mehansko) čiščenje
  • sekundarno (biološko) čiščenje
  • terciarno čiščenje (odstranjevanje PO4 s pomočjo FeCl3)
  • obdelava blata
Več ...
 
Otvoritev Glasbene šole Šoštanj
Otvoritev Glasbene šole Šoštanj

December 2019:

V petek 20.12.2019 je potekala slovesna otvoritev Glasbene šole Šoštanj, ki jo je zgradil Esotech, d.d. skupaj s partnerjem Andrejc, d.o.o.

V modernem in sodobnem objektu je ena dvorana za interne nastope, ki omogoča tudi skupinski pouk, ena skupinska in 17 individualnih učilnic, ki jih bo uporabljala Glasbena šola. Poleg tega pa sta v objektu še dve dvorani s spremljevalnimi prostori, in sicer večja za potrebe Pihalnega orkestra Zarja, manjša pa za Mešani pevski zbor Svoboda Šoštanj.

Vsem deležnikom projekta se zahvaljujemo za zaupanje, uporabnikom prostorov Glasbene šole Šoštanj pa želimo uspešno delo in dobro počutje v novih prostorih.

 
Vrtec Mlinček v Vinski Gori predan v uporabo
Vrtec Mlinček v Vinski Gori predan v uporabo

September 2019:

Esotech, d.d. in JZP Mlinček sta konec avgusta 2019 predala v uporabo novozgrajen Vrtec Mlinček v Vinski Gori. Gradnja vrtca je potekala od okt. 2018, ko je bila podpisana koncesijska pogodba z Mestno Občino Velenje. Predmet koncesijskega razmerja je novogradnja vrtca, skupaj z opremo ter ureditvijo okolice objekta, dostopnih poti in parkirišč. Vrtec Mlinček s kapaciteto šestih oddelkov (trije oddelki za nižjo starostno skupino in trije oddelki za višjo starostno skupino) zagotavlja prostore za vzgojo in varstvo 114 predšolskih otrok. S koncesijo je zagotovljeno tudi 14 letno upravljanje z zgrajenim objektom in vzdrževanje skozi celotno koncesijsko obdobje.

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

Stran 8 od 38
okoljska politika
kakovost
infotech
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška cesta 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2023 Esotech, d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech, d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information