Esotech d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
partnerji
reference

Ekipa

Esotech d.d. pridobil D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.
 

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Inoviranje investicijske, tehnične in okoljske dokumentcije za blok 8 v TE Kakanj
Blok 8 v TE Kakanj

Junij 2020:

Esotech, d.d. kot vodilni v konzorciju s HSE Invest d.o.o, ENERGOINVEST, d.d. Sarajevo, in Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, izvaja za naročnika: Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, inoviranje investicijske, tehnične in okoljske dokumentacije bloka 8 v TE Kakanj. Inoviranje projekta poteka na osnovi predhodno izdelanega idejnega projekta iz leta 2010, glede na napredek tehnike in ekologije, z upoštevanjem predpisov EU in BiH ter smernic BAT (Best Available Technology).

Projekt je razdeljen v štiri faze:

  • 1. faza: Konceptualna zasnova ter priprava analize premoga
  • 2. faza: Idejni projekt ter izdelava tehničnih specifikacij
  • 3. faza: Inoviranje študije vplivov na okolje ter izdelava investicijskega programa
  • 4. faza: Dopolnitev projekta skladno z zahtevami revizije

V prvi fazi projekta - konceptualne zasnove - so se analizirale različne možnosti uporabe aktualnih tehnologij v proizvodnji električne energije. Konceptualna zasnova je bila, kljub nevšečnostim zaradi Covid-19, aprila 2020 predana in predstavljena naročniku ter v začetku maja potrjena od naročnika. Na osnovi potrjene Konceptualne zasnove – 1. faza, smo aktivno pristopili k izdelavi Idejnega projekta - 2.faza, v katerem bodo v nadaljevanju projekta posamezni sklopi obdelani bolj detajlno. Cilj izdelave idejnega projekta je predstaviti investicijsko vrednost projekta, tehnične rešitve ter vplive na okolje pri izgradnji novega 350 MW bloka 8 v TE Kakanj. Izvedba projekta poteka po terminskem planu.

 
okoljska politika
kakovost
infotech
povezave
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2020 Esotech d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information