Esotech d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
partnerji
reference

Ekipa

Esotech d.d. pridobil D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.
 

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Projektiranje in izvedba komunalne čistilne naprave v Zhytomyru
Komunalna čistilna naprava v Zhytomyru

Februar 2020:

Na podlagi podpisane pogodbe z naročnikom Utility Company "Zhytomyrvodokanal" in po uspešni potrditvi projektne dokumentacije ter ureditvi upravnih postopkov, nadaljujemo z izgradnjo komunalne čistilne naprave velikosti 220.000 PE. Končanje projekta je predvidno konec leta 2021. Projekt smo dodatno razširili tudi za obsežno črpališče.

Obseg in stopnje čiščenja:

  • primarno (mehansko) čiščenje
  • sekundarno (biološko) čiščenje
  • terciarno čiščenje (odstranjevanje PO4 s pomočjo FeCl3)
  • obdelava blata

Ključni tehnični podatki:

Maksimalni pretok Qmax 3.600 m3/h
Sušni pretok Qd 2.700 m3/h

 

Parameter Vtok - projektirane vrednosti Vrednosti na iztoku
Obremenitev Koncentracija
KPK 26.400 kg/dan 440,0 mg O2/l 80 mg O2/l
BPK5 13.200 kg/dan 220,0 mg O2/l 15 mg O2/l
Susp. snovi 13.640 kg/dan 227,3 mg/l 15 mg/l
Celotni dušik 2.420 kg/dan 40,3 mg/l 10 mg/l
Amonijev dušik 1.621 kg/dan 27,0 mg/l -
Celotni fosfor 484 kg/dan 8,1 mg/l 1
 
okoljska politika
kakovost
infotech
povezave
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2020 Esotech d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information