Esotech d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
partnerji
reference

Ekipa

Esotech d.d. pridobil D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.
 

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Vrtec Vinska Gora
Vrtec Vinska Gora

Oktober 2018:

V začetku oktobra 2018 je bila podpisana pogodba za izgradnjo Vrtca Vinska Gora z Mestno Občino Velenje.

Predmet koncesijskega razmerja je novogradnja vrtca na lokaciji v Vinski Gori v Mestni občini Velenje, ki zajema novogradnjo objekta, skupaj z ureditvijo okolice objekta, dostopnih poti in parkirišč.

Zgrajen bo nov vrtec s šestimi oddelki, trije oddelki za nižjo starostno skupino in trije oddelki za višjo starostno skupino, za skupaj 114 otrok. Zagotovljeno bo upravljanje z zgrajenim objektom in vzdrževanje skozi celotno koncesijsko obdobje 15 let.

Z investicijo bodo zagotovljeni ustrezni prostori za vzgojo in varstvo predšolskih otrok po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev.

 
okoljska politika
kakovost
infotech
povezave
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2020 Esotech d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information