Esotech d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
partnerji
reference

Ekipa

Esotech d.d. pridobil D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.
 

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Jesenice
Nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Jesenice

Maj 2015:

Z naročnikom Občino Jesenice smo podpisali pogodbo za nadgradnjo in rekonstrukcijo centralne čistilne naprave. Na objektu dela trenutno potekajo s polno intenziteto. V mesecu februarju se je zaključila groba gradbena faza izvedbe strojnice, v mesecu marcu pa so se pričela gradbena dela na območju aeracijskih bazenov, ki so trenutno v zaključni fazi. Istočasno se vrši montaža opreme, kjer je le to že mogoče postaviti, ureditev podzemnih cevovodnih povezav, internega hidrantnega omrežja, v začetku meseca maja pa se je pričelo tudi s sanacijskimi deli na območju vstopnega črpališča. V kratkem pa se bo pričela tudi izvedba na elektro področju.

Rekonstruirana centralna čistilna naprava Jesenice bo izvedena kot enostopenjska oživitvena naprava z nadaljnjim čiščenjem odplak za končno velikost izgradnje 30.000 PE, in sicer z naslednjimi cilji čiščenja: razgradnja organskega ogljika, nitrifikacija, denitrifikacija in odstranjevanje fosforja.

 
okoljska politika
kakovost
infotech
povezave
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2019 Esotech d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information