Esotech d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
partnerji
reference

Ekipa

Esotech d.d. pridobil D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.
 

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Gradnja HE Brežice LOT – T in G (montaža turbin, generatorjev in pomožne opreme)
Gradnja HE Brežice Lot - T in G

Februar 2015:

Izgradnja hidroelektrarn zagotavlja pomemben delež v energetski bilanci države Slovenije na področju pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Med petimi hidroelektrarnami na reki Savi bo hidroelektrarna Brežice z nazivno močjo 45 MW, najmočnejša.Z njeno izgradnjo bo poleg energije zagotavljala tudi protipoplavno varnost, izgradnjo infrastrukture, možnost namakalnih sistemov v kmetijstvu in dodaten razvoj turizma.

Trenutna intenzivnost gradbenih del je največja v gradbeni jami bodoče hidroelektrarne, kjer je že postavljena kompletna gradbiščna infrastruktura z zaključenimi izkopi in začetkom betonskih del.

Tudi za nas so se v mesecu decembru lanskega leta na objektu HE Brežice pričela prva dela na vgradnji vbetoniranih cevovodov drenažnega sistema, cevovodov tehnološke vode turbinskih tesnilk in izpustu iz sesalnih cevi ter praznjenja spiral. Montažo strojne opreme turbine narekujejo gradbena dela, katera trenutno omogočajo nadaljevanje montaže cevovodov pred betonažo. Na osnovi polne avtomatizacije elektrarne, ki bo omogočala obratovanje brez posadke ter daljinskega vodenja iz centra vodenja, bo Esotech na projektu izvajal montažna dela strojne in elektro opreme dobavitelja Litostroj Power in Končar.

Hidroelektrarna, ki je pretočno akumulacijskega tipa, bo zgrajena s tremi agregati pretoka 500 m3/s. V strojnici bodo vgrajene tri vertikalne dvojno regulirane Kaplanove turbine, Končarjev 3-fazni sinhronski generator, pomožni sistemi in elektro oprema vodenja agregatov.

V kolikor bo šlo vse po načrtih, bo hidroelektrarna dokončana leta 2017.

 
okoljska politika
kakovost
infotech
povezave
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2019 Esotech d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information