Esotech, d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
gradbeništvo
reference
ELEKTRO PROIZVODNJA

Ekipa

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Razvojni projekt Green Hull

Vodarna Frankolovo

Vodarne Kanal ob Soči

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Strokovna ekskurzija študentov in profesorjev s Fakultete za strojništvo iz Maribora
 Velenje, 21.11.2008 :

Dne 29.10.2008 smo v sodelovanju z Inštitutom za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo Fakultete za strojništvo iz Maribora organizirali strokovno ekskurzijo v Savinjsko regijo.
Namen ekskurzije je bil ogled več lokacij, na katerih se nahajajo objekti, ki jih je družba Esotech v celoti ali delno projektirala in gradila. Skupina študentov zaključnih letnikov si je, v spremstvu profesorjev, ogledala postrojenje za kemično pripravo vode v Cinkarni Celje, postrojenje za razžveplanje dimnih plinov na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj in centralo energetsko postajo Komunalnega podjetja Velenje. Oglede smo zaključili z obiskom podjetja, kjer je bil predstavljen oddelek Razvoja in projektive ter družba v celoti.

Objekti, ki smo jih predstavili, se po svoji vsebini ujemajo s strokovno in znanstveno dejavnostjo omenjenega inštituta ter študijskimi usmeritvami študentov, ki študirajo na smereh energetika, procesno strojništvo ter okoljsko inženirstvo. Obisk skupine je bil izkoriščen za pregledno predstavitev naše dejavnosti in dosedanjih dosežkov, obenem pa pomeni tudi izhodišče za pridobitev novih kadrov ter možnost razvojno raziskovalnega sodelovanja s Fakulteto za strojništvo iz Maribora. Poseben poudarek je bil namenjen neposredni interakciji z bodočimi diplomanti s ciljem pridobitve njihovih mnenj in vzbujanjem zanimanja za delo v projektno usmerjenem delovnem okolju. Sodeč po reakcijah udeležencev smo z organizacijo ekskurzije dosegli zelo pozitiven učinek in precejšnje zanimanje za družbo kot celoto, kakor tudi zanimanje za dejavnost naših partnerjev, na čigar lokacijah so potekali ogledi. Na tem mestu se želimo še enkrat zahvaliti vsem, ki so omogočili izvedbo ogledov in pripomogli k učinkoviti izvedbi ekskurzije.
 
okoljska politika
kakovost
infotech
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška cesta 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2022 Esotech, d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech, d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information