Esotech d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
partnerji
reference

Ekipa

Esotech d.d. pridobil D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.
 

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
infotech, december 2011

Naslovnica[ Image219kB]
Drage sodelavke, cenjeni sodelavci, spoštovani poslovni partnerji[ Image428kB]
Dogodki 2011, Rekonstrukcija HE Doblar 1, Rekonstrukcija sistema čiščenja odpadnih vod v TE Ugljevik, Transformatorska postaja TP Nova Jeklarna, Nadomestni objekt za pripravo pitne vode – Vodarna Frankolovo, Dobava 35 kV kablovoda RTP Jeklarna–RTP Bela, 3. faza rekonstrukcije CEP črpališča 110 MW, Transformatorska postaja TP EPŽ III, Gradnja HE Krško LOT – T/G, Obnova AG na HE Boštanj, Razvoj naprav in postopkov za izločanje TOC-jev iz industrijskih odpadnih plinov, Rekonstrukcija 110 kV stikališča HE Dravograd, Nakup in zamenjava elektro agre gata za OC Krvavec in AOC Trdinov vrh, Nova proizvodna hala za postavitev EPŽ naprave, Izdelava in dobava omar zaščite vodenja in lastne rabe za RTP Velenje in RTP Slovenj Gradec, Dobava in izvedba polaganja kablov in vgradnje požarnih prehodov, Remont in vzdrževalna dela na energetskih sistemih, RTP 400/110 kV Krško – dogradnja stikališča, Redno vzdrževanje in pregledi srednjenapetostnih naprav, Kotlovnica Planina Kranj – vgradnja SPTE 1 in SPTE 2 naprave, Zamenjava generatorja, Revizija grelnikov zraka na A in B strani bloka 5, Zamenjava obstoječe reakcijske posode RDP naprave, Izvedba del za sušilnik ATM, Izvajanje nadzora nad izgradnjo širokopasovnega omrežja, Izdelava sidrnih plošč, Fotonapetostna elektrarna, Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, Dobava in montaža NN stikalnega bloka, NN kompenzacije za TP Reciklaža, Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja št. 4 na HE Vuzenica, Transformatorska postaja Blooming, Prenova HE Zlatoličje in MHE Melje, Izdelava, dobava in montaža gradbenih konstrukcij za 4 odlagalno mesto, Zaječar, Oskrba gradbišča z električno energijo v času izgradnje Bloka 6, Gradbena in strojna dela izgradnje toplovodnega omrežja na območju EPF Maribor, Modernizacija ogrodja Blooming, strojno tehnološka montaža in elektro tehnološka montaža, Modifikacija dogrevanja vode za regeneracijo, Izdelava projektnih izdelkov[ Image1044kB]
Projekti na ključ[ Image481kB]

Arhiv

Letnik 2011: Image januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november
Letnik 2010: Image januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, december
Letnik 2009: Image januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november december
Letnik 2008: Image januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, december
Letnik 2007: Image januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, december
Letnik 2006: Image januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, december
Letnik 2005: Image januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, december

 
okoljska politika
kakovost
infotech
povezave
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2020 Esotech d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information