Esotech d.d.

.
novice
o podjetju
ekologija
energetika
partnerji
reference

Ekipa

Esotech d.d. pridobil D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.
 

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
reference

ESOTECH NA KRIŽIŠČU LOKALNEGA IN GLOBALNEGA

To sporočilo je namenjeno tebi, spoštovani Kupec, skupaj s teboj se selimo iz domačega ognjišča, ki je relativno varno, preko trga EU, v globalno okolje, ki nam nudi nove priložnosti. Meje same ne morejo spremeniti ljudi, dobrim se bodo vrata še bolj odprla, slabim kaže še slabše. V konkurenci dobijo posel in delovna mesta le najboljši.
V štiristopetdesetmilijonski uniji, je vzvod za družbo Esotech, da vzporedno z ogromnim tokom, naredimo korak v svet. Ohranili bomo kulturo, vrednote, sprejemali tudi nekatere skupne vrednote in obenem ponosno ohranjali materin jezik slovenščino, kot enega izmed uradnih evropskih jezikov.
Esotech ima novih priložnosti več kot včeraj. Konkurenčnost bomo ohranili, ker smo skupaj s tabo inovativni in generiramo nove ideje. To je največja moč za jutri.
Prenos znanj iz institutov v prakso in stalne izboljšave v poslovnih procesih so že v preteklih letih postala naša vsakdanjost. Toda čas je za nove sanje in zaposleni v Esotech-u smo tu zato, da jih sanjamo in kasneje udejanjimo.
Ko se srečamo na vrhu sveta, bo naš odnos ostal odgovoren z ozirom na kakovost storitev. Pričakujemo, da nas boš na tej osnovi povabil iz severa na jug, iz zahoda na vzhod in obratno. Ljudje in vrednote ostajamo! Želimo jih deliti s Tabo.

Image ekologija [ Image51kB ]

Projekt Investitor Leto
Izgradnja in zagon nove čistilne naprave za odpadne vode pri termoelektrarni Nikole Tesle A v Obrenovcu v Srbiji TERMOELEKTRANA "Nikola Tesla" d.o.o., Obrenovac 2014-2016
Kanalizacija s čistilno napravo Mestinje OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 2014-2015
Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle - Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur OBČINA ŠENTJUR 2014-2015
Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C - sklop 2 OBČINA LJUTOMER 2014-2015
Sprejem grezničnih odplak - tehnologija OBČINA ILIRSKA BISTRICA 2014
Obnova sanitarno - tehnološkega vodovoda na objektu HE MO DEM 2014
Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice - izgradnja terciarne stopnje čiščenje na CČN Jesenice OBČINA JESENICE 2013-2015
Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. sklop OBČINA MAKOLE 2013-2015
Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B - sklop 1 OBČINA GRAD 2013-2014
Remont kanalov dimnih plinov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2013
Izgradnja čistilne naprave 6000 PE OBČINA MOZIRJE 2012-2015
Priprava vode TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2012-2015
Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini MESTNA OBČINA VELENJE 2012-2015
Amoniačna voda - blok 6 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2012-2015
Letna elektro vzdrževalna dela na čistilni napravi KOMUNALNO PODJETJE 2011
Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik, vzdrževalna dela OBČINA DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ 2011
Sanacija kanalov dimnih plinov, recirkulacije DP ter kanalov svežega zraka bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2011
Projektiranje, izdelava in dobava naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2011-2015
Izdelava ventilacije in ustreznega prezračevanja ACRONI 2011
Rekonstrukcija sistema odpadnih vod v TE in rudniku Ugljevik, vključno KČN (450, 750, 1500 PE) ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRBSKE 2010-2012
Nadomestni objekt za pripravo pitne vode - vodarna Frankolovo VODOVOD – KANALIZACIJA 2010
Dograditev bioplinske naprave KOTO KOTO 2010
Dimovodna povezava od vrečastega filtra do ventilatorja vleka in RDP napravo MPI-RECIKLAŽA 2010
Razžveplanje dimnih plinov - obnova sistema MPI RECIKLAŽA 2009
Razžveplanje dimnih plinov blok 6 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2009
Posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov iz bobnastih peči MPI RECIKLAŽA 2009
Posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov iz bobnastih peči - Rekonstrukcija dela trase med bobnastimi pečmi in vrečastim filtrom MPI RECIKLAŽA 2009
Razvoj tehnologije za proizvodnjo bioplina iz komunalnih in industrijskih odpadkov JAVNA AGENCIJA ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RS 2009
Rekonstrukcija postrojenje za notranjii transport žlindre bloka 4 TE Tuzla ELEKTROPRIVREDA 2009
Izvedba gradbenih del, dobava in montaža opreme ter izdelava tehnične dokumentacije za projekt "Preskrba s hladilno vodo" ACRONI 2008-2009
Rekonstrukcija KPV (kemične priprave vode) JAVNO PODJETJE TOLOTNA OSKRBA 2008-.2009
Priprava vode ENERGETIKA MARIBOR 2008
Transport sadre bloka 5 - nakladnje na kamione TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2008
Montaža el. opreme transporta lesne mase TE TOL 2008
Preusmerjanje žlindre v hidravlični transport TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2008
Obdelava muljev ACRONI 2007
Izdelava projektne dokumentacije, izvedba in nabava tehnološke, strojne in elektro opreme (pilotna bioplinska naprava) KOTO 2007-2008
Postavitev opreme za primarno drobljenje in sejanje silicijevih zlitin W&P PROFIL 2007-2008
Izdelava in montaža opreme za recirkulacije na bloku 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2007
Čistilna naprava za škajni jami, Blooming in Steckel ACRONI 2006-2007
Industrijska čistilna naprava DROGA KOLINSKA 2006-2007
Industrijska čistilna naprava METAL RAVNE 2006
Sušilnica papirniškega mulja s toplotno izrabo rejekta - idejni projekt PALOMA 2006
Posodobitev ogrevnih mest ŠTORE STEEL 2006
Rekonstrukcija vagonskega izstresališča -odpraševanje LUKA KOPER 2006
Rekonstrukcija vagonskega izstresališča LUKA KOPER 2006
Vzdrževalna dela na področju transporta pepela na bloku 4 in 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2006 -2007
Rekonstrukcija notranjega transporta žlindre kotla bloka 5 TERMOELEKTRARNA TUZLA 2006 - 2007
Industrijska čistilna naprava JAVOR PIVKA 2005-2006
Obdelava nevtralizacijskega mulja ACRONI 2005-2006
Nevtralizacija odpadnih vod iz lužilnih linij ACRONI 2005-2006
Priprava vode CINKARNA CELJE 2005-2006
Rekonstrukcija razžveplalne naprave MPI RECIKLAŽA 2005-2006
Študija čiščenja odpadnih vod COMET 2005
Razžveplanje dimnih plinov - Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2005
Testni sežig odpadkov na pilotni napravi za toplotno izrabo odpadkov MPI RECIKLAŽA 2005
Vlaženje presipov na transportu premoga TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 2005-2006
Členkasti transporter TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Gumi transportni trak za sadro v mešalnici bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Zmanjšanje porabe hladilne vode - čiščenje ACRONI 2004-2005
Zmanjšanje porabe hladilne vode - kemična in termična priprava vode ACRONI 2004-2005
Razžveplanje dimnih plinov - Idejni projekt ELEKTROPRIVREDA BIH 2004-2005
Pilotna naprava za stabilizacijo blata KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2004
Sistem priprave in doziranja apnenega mleka TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Rekonstrukcija in gradbena dela na projektu modernizacije VOD naprave ACRONI 2004
Dobava ter montaža elektro in strojne opreme za razširitev hladilnega sistema VOD1 naprave ACRONI 2004
Letna vzdrževalna dela na področju transporta pepela bloka 4 in 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Transport žlindre in pepela bloka 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Črpališče odpadnih voda - obnova elektro opreme na črpališčih VODOVOD KANALIZACIJA LJUBLJANA 2003-2004
Mala čistilna naprave za odpadne vode za raziskovalno postajo Makrolab ZAVOD PROJEKT ATOL 2003
Posodobitev sušilnih in ogrevnih mest ACRONI 2003
Komunalna čistilna naprava za odpadne vode -4.500 PE, I. faza OBČINA ŠMARTNO OB PAKI 2002-2003
Rekonstrukcija škajnih jam I.faza - čistilna naprava za tehnološke vode ACRONI 2002
Elektro dela na ČN Celje ELEKTROSIGNAL 2002
Študija tehnologije čiščenja tehnološke odpadne vode PREMOGOVNIK VELENJE 2002
Priprave tehnološke vode CINKARNA CELJE 2002
Obnovitev hladilnega stolpa EWB 7200/09 CINKARNA CELJE 2002
Rekonstrukcija kemične priprave tehnološke vode TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Testni sežig odpadkov na pilotni napravi za toplotno izrabo odpadkov ADRIA MOBIL 2002
Strojne in elektro instalacije za prezračevanje KOTO 2002-2006
Rekonstrukcija odpraševalne naprave EOP -1. faza ACRONI 2002
Transport žlindre in pepela bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Dobava jeklenih transporterjev TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002-2004
Industrijska čistilna naprava za čiščenje tehnoloških odpadnih voda iz procesa galvanizacije NIKO 2001
Zaprt hladilni sistem MELAMIN 2001
Razžveplanje dimnih plinov - Idejni projekt TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2001
Sistem za nakladanje sladkorja v avtocisterne TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ 2001
Transport in skladiščenje PUR komponent GORENJE 2000-2001
Obnova elektro opreme črpališč odpadnih voda VODOVOD KANALIZACIJA LJUBLJANA 2000
Demonstracijska naprava za termično izrabo odpadkov ESOTECH & INSTITUT JOŽEF STEFAN 2000-2002
Sosežig na kotlu K5 - Idejni projekt VIPAP VIDEM KRŠKO 2000
Filtracija dimnih plinov LESNA 2000
Kemična priprava tehnološke vode TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 1999-2000
Naprava za razžveplanje dimnih plinov na bloku 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999-2000
Transportna in sejalna oprema GLIN NAZARJE 1999
Transporterja - 50 C in 71 PREMOGOVNIK VELENJE 1999
Mobilni transporter s sejalno enoto, kapaciteta: 300 t / h LUKA KOPER 1999
Razžveplanje dimnih plinov metalurške predelave sekundarnih svinčevih surovin MPI RECIKLAŽA 1998-2000
Črpališče Gaberke GEOPROJEKT LJUBLJANA 1998
Rekonstrukcija priklopov EF pepela (pnevmatski transport) iz bloka V. TEŠ na silose S 2, S 3 in S 4. PREMOGOVNIK VELENJE 1997-1998
Remont čistilne naprave za razžveplanje dimnih plinov na bloku 4; zamenjava razpršilnih cevovodov; vgradnja sit na sesalno stran obstoječih črpalk TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1996-1998
Modernizacija obrata za operativno pripravo elektrofilterskega pepela PREMOGOVNIK VELENJE 1996-1998
Strojno vzdrževanje naprav za razžveplanje dimnih plinov na bloku 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1995
Odlagališče produktov odžveplanja dimnih plinov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994
Črpališče za vlaženje produktov, razžveplanje na odlagališču produktov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994
Napajanje meritev emisij na dimniku bloka 4 in 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994
Elektro in strojne instalacije na razžveplalni napravi bloka 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1993-1995
Industrijska čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda iz brusilnice kristalnega stekla STEKLARNA ROGAŠKA 1993
Aditivno razžveplanje dimnih plinov na vseh petih blokih TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1991-1994
Livarna - sistem odpraševanja 1987
Avtomatizacija tehnoloških pogonov v podaljšanih halah TH 1 in TH 2 LUKA KOPER 1986
Terminal za razkladanje razsutih tovorov, sipkih tovorov, boratov Belinka in terminal za nakladanje sipkih tovorov LUKA KOPER 1985-1995

Image energetika [ Image110kB ]

Projekt
Investitor
Leto
Rekonstrukcija TP 50,4kV Kotlarna, 1.faza PETROL ENERGETIKA 2014
Dobava in montaža 110kV kabla za daljnovod 110 + 20kV RTP Železniki - Bohinj ELEKTRO GORENJSKA 2014-2015
Gradbena in elektromontažna dela na DV 2 x 110kV Krško - Hudo ELES 2014
Elektromontažna in zemeljska dela po odpravi žledoloma 2014 - DV 20kV Lokovica ELEKTRO CELJE 2014
Črpališče na območju starega dela Krškega na Dalmatinovi ulici INFRA 2014-2015
RTP 110 / 20kV Podvelka - sekundarna opreme ELEKTRO MARIBOR 2014-2015
Dobava omar sekundarne opreme in lastne rabe, montažna dela v RTP Podlog ELES 2014-2015
Kotlovnica SMS Mevac / Metal Ravne SMS MEVAC 2014
Sanacija kotlarne OŠ Mislinja KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 2014
Izdelava, dobava, montaža in zagon Lužilne kadi 1 ACRONI 2014-2015
NN priključek za pralno postajo Moste CALCIT 2014
Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle ENERGO PLUS 2014
Novogradnja TP 5 / 0,4 kV Ban Lubbe PETROL ENERGETIKA 2013
Dobava in montaža opreme na 110kV stikališču HE Formin DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2013
Izdelava omar vodenja in zaščite ter omaric merilnih napetosti za RTP 110-20 kV Vuzenica ELEKTRO CELJE 2013
Izvedba sanacije DV 110kV Trbovlje - Brestanica na odseku RTP Trbovlje - SM 113 po sklopih ELES 2013
RTP 110 / 20kV Podvelka - oprema 110 kV (GIS) C & G LJUBLJANA 2013
RTP 110 / 20kV Ilirska Bistrica ELES 2013
Izdelava in montaža sistema ogrevanja COLT INTERNATIONAL 2013
400 kV GIS - elektromontažna dela SIEMENS 2013
Izvedba elektro inštalacij za tehnologijo, razsvetljavo in malo moč GORENJE 2013
Remont zaganjača tip: K3300 - 73h2, št.:151621, 475kW SILKEM 2013
Previtje el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 LEK 2013
Remont elektro motorja tip: OR2061 - 6 83, št.: 298626, 80kW SILKEM 2013
Zamenjava dveh garnitur kabelskih glav za 3 x 95mm2 kabel SILKEM 2013
Remont el. motorjev in zaganjača SILKEM 2013
Oskrba kontejnerskega naselja z električno energijo ALSTOM 2012
Začasno napajanje gradbišča TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2012
Rekonstrukcija SN stikalnih celic v TP Valjarni III METAL RAVNE 2012
Dobava in montaža NN bloka za TP Čistilnica METAL RAVNE 2012
Rekonstrukcija TP3 - Javornik ACRONI 2012
Omara vodenja in zaščite in omarica merilnih napetosti za RTP Velenje ELEKTRO CELJE 2012
El.montažna dela, DV povezave, prestavitev TR, predelava celic in celovito preizkušanje v RTP 110 / 20 kV Ilirska Bistrica ELES 2012-2013
Demontaža in montaža plinsko oklopljenih zbiralk RTP Gorica SIEMENS 2012-2013
Izvedba jaška 5087 za priključitev Nove TP v Pohrastniku KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2012
Zam. obst. dotr. kotlov na fos. goriva s kotli na lesno biomaso in dob. topl. za obd. 15 let v sklopu proj. OVE v prim. obč. GOLEA NOVA GORICA 2012
Oskrba s toplotno energijo za objekt OŠ Toneta Tomšiča, Knežak OBČINA ILIRSKA BISTRICA 2012
Trgovski center Supernova Nova Gorica -vročevod s TPP ECO ATMinvest 2012
Oskrba s toplotno energijo za objekt Osnovna šola Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica OBČINA ILIRSKA BISTRICA 2012
Revizija TP Energetika Celje ENERGETIKA CELJE JAVNO PODJETJE 2012
DCW cevovodi ACRONI 2012
Izvedba nove TP Metal Nova Jeklarna METAL RAVNE 2011
Izvedba TP EPŽ III METAL RAVNE 2011
Elektro agregat za OC Krvavec in AOC Trdinov vrh RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 2011
Izdelava, dobava in montaža transformatorjev za novi Blooming ACRONI 2011
Redno vzdrževanje in pregledi srednjenapetostnih naprav v upravljanju DARS DARS 2011
Oskrba gradbišča z električno energijo v času izgradnje bloka 6 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2011-2012
4. etapa kabelske kanalizacije LIPA - ŠTORE PETROL ENERGETIKA 2011-2012
Izvedba energetskega koridorja PETROL ENERGETIKA 2011-2012
Dobava in polaganje 35kV kablovoda RTP Jeklarna ACRONI 2011
Izdelava omar enosmerno-izmeničnega razvoda RTP 110 / 20kV Slovenj Gradec ELEKTRO CELJE 2011
Omari vodenja in zaščite, omarici merilnih napetosti, LR za RTP Lava TR 1 ELEKTRO CELJE 2011
RTP 110/20kV Rogaška Slatina - omara vodenja zaščite ELEKTRO CELJE 2011
Rekonstrukcija kotlovnice EPF in zamenjava toplotnih postaj EL-TEC MULEJ 2011
Izvedba instalacijskih del v okviru izgradnje nove proizvodne hale METAL RAVNE 2011
Izvedba elektroinstalacijskih del modernizacije ogrodja Blooming ACRONI 2011-2012
Odstranitev kablov iz kabelskih polic na področju Bluminga ACRONI 2011
Izvedba SPTE Planina RUDIS TRBOVLJE 2011
Dobava in polaganje kabelskih napeljav za energetsko napajanje objekta - ATCC KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE 2011
Celovito izvajanje elektro meritev GORENJE 2011-2012
Modernizacija valjčne proge SMS INNSE 2011
Izvedba del za sušilnik ATM2 GORENJE NOTRANJA OPREMA 2011
Izvedba merilnih mest na EPŽ METAL RAVNE 2011
Izdelava, dobava in montaža gradbenih konstrukcij za četrto odlagalno polje ACRONI 2011-2012
Remont zaganjača SIEMENS - SCHUCKER, tip: LB10, št.: 66511, 85kW SILKEM 2011
Racionalizacija elektromotornih pogonov za krogelne mline v kalcinaciji 2 na krogelnem mlinu 4 SILKEM 2011
Remont zaganjača BROWN BOVERI 150kW, št.: 0128855 SILKEM 2011
TP v okviru projekta-Smučarsko tekaški center na Rogli ELEKTRO UNIMONT 2010
Dobava in montaža diesel agregata MESTNA OBČINA LJUBLJANA 2010
Kabelska kanalizacija RTP Lipa - RTP Štore 1 - etapa 3 ELEKTRO CELJE 2010
Sanacija transformatorske postaje TP Radeče RADEČE PAPIR 2010-2011
Dobava in montaža materiala ob zamenjavi TR1 v RTP Vrtojba ELEKTRO PRIMORSKA 2010
Demontaža, dobava in montaža opreme 110 kV DRAVSKE ELEKTRARNE 2010
Elektromontažna dela na objektu RTP 400 / 110kV Krško - dogradnja stikališča ELES 2010-2012
Izvedba instalacij za rekonstrukcijo hladilnega sistema SGP ZASAVJE 2010
Izvedba vročevoda na območju študentskega kampusa v Mariboru EL-TEC MULEJ 2010
Toplovodni razvod v Celju EL-TEC MULEJ 2010
Dobava opreme za objekt Centralna Hladilna Postaja - ŠP Stožice JP ENERGETIKA LJUBLJANA 2010
Izvedba 3. faze rekonstrukcije CEP črpališča KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2010
Izvedba razširitve toplifikacije v KS Lokovica 1. del KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2010-2011
Energetska oskrba podjetja KOVIS livarna PETROL ENERGETIKA 2010
Izdelava in dobava omar sekundarne opreme, omaric merilne napetosti, lastne rabe, kablov in izvajanje el. montažnih del ELES 2010
Ureditev napajanja z električno energijo na območju GNO in Marlesa GORENJE NOTRANJA OPREMA 2010
Izvedba SPTE Toplarna Hrastnik RUDIS TRBOVLJE 2010
Elektroinštalicijska dela ESOTECH SOLUTIONS 2010-2011
Izvedba strojno instalacijskih del JP ENERGETIKA LJUBLJANA 2010
Povečanje kapacitet pralno sušilne linije in lužilne kadi ACRONI 2010
Zamenjava izstopne cevi iz RDP MPI-RECIKLAŽA 2010
Izvedba strojnih instalacijskih del, za projekt 353 ACRONI 2010
Remont el. motorja SEVER ZKL 180 N - 4 18,5kW, št.: 753034 SILKEM 2010
Remont zaganjača SIEMENS - SCHUCKER, tip: K3300 - 4 / 1.5h2 št.: 151612, 80kW SILKEM 2010
Remont zaganjača SIEMENS - SCHUCKER, tip: K3300 - 7 / 3.7h2, št.: 151620, 475kW SILKEM 2010
Remont el. motorja Rade Končar tip 2AZ 407 - 4,56kW SILKEM 2010
Sanacija elektro motorjev, zaganjačev, dušilk in drugega materiala SILKEM 2010
Remont el. motorja NENCY ASF526 / 6, 773kW SILKEM 2010
Dobava potrošnega materiala za el. motor NENCY ASF526 / 6, 773kW SILKEM 2010
Remont el. motorja 6D3K SIEMENS R2873, št.: 104275, 520kW SILKEM 2010
Sanacija zaganjača BROWN BOVERI 85kW SILKEM 2010
Remont el. motorja 6D3K SIEMENS R2873, št.: 104275, 520kW SILKEM 2010
Sanacija motorja SIEMENS -SCHUCKER, tip CR2061 - 6, št.: 298562, 80kW SILKEM 2010
Remont elektro motorja BROWN BOVERI MUSK 1510a SILKEM 2010
Remont el. motorja Sever tip: 1ZKT 280 SILKEM 2010
Demontaža in remont 6 kom elektro motorjev, VT1 250 M4 2 kom, MEC 100 R30 4 kom SIMBIO 2010
Previtje el. motorja CARLYLE tip NCARHW 6002, 67kW, 2900 min - 1, 143,3A LEK 2010
Remont el. motorja, KSR tip: OL 200 2A - 40, 30 kW, št.: 300970 SILKEM 2010
Remont in previtje el. motorja SEVER tip: NKZ150 - 4, št.: 123085, 22kW SILKEM 2010
Remont el. motorja AM11 / 6a, št.: 625212, 8,5kW SILKEM 2010
Remont el. motorja tip: VJUS 225 b - 4, št.: 329243, 35kW SILKEM 2010
Remont el. motorja tip: VJUS 225 b - 4, št.: 3292248, 35kW SILKEM 2010
Revizija stanja na VN transformatorja SIEMENS - SCHUCKER 20KVA SILKEM 2010
Remont zaganjača SIEMENS-SCHUCKER, tip: K3300 - / 415h2 št.: 151624, 114kW SILKEM 2010
Menjava ležajev na kogeneratorju SILKEM 2010
Menjava ležaja, demontaža, sestava in preizkus delovanja SILKEM 2010
Izvedba elektromontažnih del pri obnovi stikališča v RTP Maribor - 3.faza ELES 2009
Izdelava in dobava omar zaščite in lastne rabe za RTP Brestanica ELEKTRO CELJE 2009
Vročevod Koroški most ENERGETIKA MARIBOR 2009
Širitev daljinskega ogrevanja na biomaso KOMUNALA KOČEVJE 2009
Prestavitev toplotne postaje TP 416 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2009
Dobava in montaža stikalnega bloka Sivacon ACRONI 2009
Kontinuirna livna naprava – strojna in elektro dela pred zaustavitvijo ter med zaustavitvijo ACRONI 2009
Izdelava cevnih povezav energetskega kanala VV ACRONI 2009
Dobava el. opreme za transportno linijo za debelo pločevino ACRONI 2009
Izvedba elektro inštalacijskih del projekt 353-TDP ACRONI 2009
Dobava in montaža VN bremenskih stikal ter popravilo kompenzacijske naprave ENERGETIKA LJUBLJANA 2009
Izvedba montažnih del plinovoda za Poslovni objekt KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2009
Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 1-5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2009
Prevezava cevovoda hladilnega sistema B3 in B4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2009
Remont el. motorja BROVN BOVERI tip.MSUEV116, št.: A766370, 33kW SILKEM 2009
Previtje el. motorja CARLYLE tip NCARHW 6002, 67kW LEK 2009
Izdelava omar TR zaščite in pripadajoče omarice v 110 kV stikališču Mozirje ELEKTRO CELJE 2008
Izvedba projektne in ostale dokumentacije, dobava ter montaža opreme za TP3, TP4, TP žarilna in RTP Javornik ACRONI 2008
Rekonstrukcija TP Vodarna Hrastje VO-KA 2008-2009
Izvedba gradbenih in elektromontažnih del pri rekonstrukciji 400 kV stikališča v RTP Podlog ELES 2008
Montaža 110kV GIS postroja za RTP Dravograd ELEKTRONABAVA 2008-2009
Izvedba elektromontažnih del v RTP 110 / 20kV Litostroj ELEKTRO LJUBLJANA 2008-2010
Prestavitev vročevoda in vodovoda NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠICA 2008
Daljinsko hlajenje v MOV ter bližnjih okoliških objektov KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2008
Izvedba nadomestne toplotne podpostaje TPP 315 s priključnimi vodi KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2008 - 2009
Izvedba el. in str. instalacijsih del v okviru projekta Razširitev vlivališča v Jeklarni 2 METAL RAVNE 2008
Elektro dela na sistemski tehniki CP MARIBOR 2008
Izgradnja skladiščnih prostorov končnih izdelkov in hale za potrebe proizvodnje MINERVA ŽALEC 2008
Strojna dela na sistemski tehniki CP MARIBOR 2008
Obnova OHPK naparav na objektih RTV Slovenija RTV 2008
Obnova glavne razdelilne plošče v glavni transformatorski postaji KC na Zaloški 7 KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 2007
Izgradnja TP ZZZS na lokaciji Miklošičeva cesta ZZZS 2007-2008
TP Valjarna III METAL RAVNE 2007-2008
Elektro instalacije v TP S1 LUKA KOPER 2007-2009
Izvedba el.montažnih del RTP Maribor - prestavitel in zamenjava ločilnikov 400kV ELES 2007
Zamenjava VN opreme v RTP 220/110kV Cirkovce ELES 2007
Oprema 110kV GIS s priključki za RTP Mačkovci SIEMENS 2007-2008
Izvedba el.montažnih del v RTP Pekre ELES 2007-2008
Rekonstrukcija 110kV stikališča RTP Jeklarna - 2.faza ACRONI 2007-2008
Izvedba rekonstrukcije kotlarne nazivne moči 7,5MW ISKRA INVEST 2007
Montaža glavnega parovoda B2 TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 2007
Izvedba el. in str. instalacijskih del v okviru projekta Nova kovačnica težkih odkovkov METAL RAVNE 2007-2008
Izvedba el. instalacij za objekt proizvodna hala z aneksom in spremljajočimi objekti GORENJE 2007
Prestavitev energetskih vodov in rušenje jeklenih konstrukcij na področju obrata PDP ACRONI 2007
Izvedba TP Ponovčna peč ACRONI 2006
Dobava in montaža dveh novih transformatorjev in NN bloka v RTP Beli ACRONI 2006
Transformatorska postaja TP Koto KOTO 2006
TP Strugarna valjev ACRONI 2006-2007
Elektromontažna dela za RTP Maribor ELES 2006
Dobava in montaža lastne rabe za RTP 110 / 20kV Lucija ELEKTRO PRIMORSKA 2006
RTP Bela 5kV ACRONI 2006-2007
RTP Polje 110 / 10 kV stikališče ELEKTRO LJUBLJANA 2006-2007
RTP Vrtojba 110/ 20 kV stikališče ELES 2006-2007
Vgradnja parnega kotla 8 MW v TOŠ ENERGETIKA LJUBLJANA 2006
Električni dogrelnik pare ENERGETIKA LJUBLJANA 2006
Hlajenje črpališčnega objekta, gradnja centralne hladilne strojnice in hladilnih postaj za športni objekt Stožice ENERGETIKA LJUBLJANA 2006-2007
CEP 70MW - Rekonstrukcija centralne energetske postaje KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2006-2010
Elektro inštalacije na odpraševalni napravi ACRONI 2006
Strelovodne povezave ACRONI 2006
Obnova inštalacij na VOD napravi ACRONI 2006
Elektrifikacija nove tovarne hladilne tehnike GORENJE VALJEVO 2006
Elektro dela na proizvodnji vrat v Biterm - u GORENJE 2006
Izvedba rekonstrukcije v hali Štedilniki GORENJE 2006
Podaljšanje hladilne proge HWS LIVARNA VUZENICA 2006
Remont motorja ELIN 30kW SILKEM 2006
Remont motorja NANCY 773kW SILKEM 2006
Remont motorja RADE KONČAR 132kW SILKEM 2006
Remont motorja RADE KONČAR 35kW SILKEM 2006
Remont motorja Siemens Schuckert 114kW SILKEM 2006
Remont zaganjača Siemens Schuckert 114kW SILKEM 2006
Remont zaganjača Siemens Schuckert 80kW SILKEM 2006
Remont zaganjača Siemens Schuckert 475kW SILKEM 2006
Preureditev 20kV kablovodov ELEKTRO CELJE 2005
Montaža 20kV opreme v TP 1, TP 3 in premontaža opreme v TP2 ISKRA INVEST 2005
Obnova NN stikalnega bloka GRG I. in GRG II. LUKA KOPER 2005
Dobava in montaža 35kV kabla med RTP Jeklarna in RTP Bela ACRONI 2005
Rekonstrukcija TP4 Jeklarna SIEMENS 2005
Rekonstrukcija TP ESO ELEKTRO CELJE 2005
Verifikacija instalacij in dokumentacije za RTP Kisikarna SPG SOL PLIN GORENJSKA 2005
Rekonstrukcija 110kV stikališča RTP Jeklarna ACRONI 2005-2006
Dobava in montaža prostozračne VN opreme v RTP Koper C&G LJUBLJANA 2005
Adaptacija prostorov DCV v RTP 110 / 20 / 10kV Gorica MARC GRADBENO PODJETJE 2005-2006
Rekonstrukcija toplotne podpostaje TPP Vošnjakova 2 in TPP Kraigherjeva 32 ENERGETIKA CELJE 2005
Izgradnja kogeneracijske naprave TO M 2005
Posodobitev horizontalnih ogrevnih mest ACRONI 2005
Izvedba elektro instalacij in daljinski nadzor s krmiljenjem za projekt Spiralne vode ACRONI 2005-2006
Elektro inštalacije v novi tovarni KOTO 2005-2006
Izvedba omočanja žlindre ACRONI 2005
Montaža proizvodne linije CORRUS 2005
Dobava in montaža cevovodov WELLMAN 2005
Obnova rotorja elektro motorja odpraševalne naprave v PC vroča predelava Jeklarna Bela, tip SEVER 800kW ACRONI 2005
Popravilo elektro motorja Rade Končar, 800 kW ACRONI 2005
Remont motorja Brovvn & Boveri 340kW SILKEM 2005
Popravilo zaganjača Siemens Schuckert 114kW SILKEM 2005
Popravilo motorja Siemens po poškodbi 520kW SILKEM 2005
Popravilo elektro motorja NANCY 736kW SILKEM 2005
Transformatorska postaja TP Gorenje - Šoštanj GORENJE 2004
Prenova TP 2 v industrijski coni Iskra Labore ISKRA INVEST 2004
Dobava in montaža 20kV kabla v industrijski coni Iskra Labore ISKRA INVEST 2004
Razširitev transformatorske postaje TP 3 Energetika GORENJE 2004
Prenova NN stikalnega bloka v TP 20 Skladišče LUKA KOPER 2004
Predelava transformatorskih postaj TP 2 in TP 3 Javornik - Nova linija za toplotno obdelavo debele pločevine ACRONI 2004-2005
Dobava in montaža opreme za RTP Kisikarna SPG SOL PLIN GORENJSKA 2004
Projektiranje, izdelava in dobava, ter montaža opreme za postavitev 5kV stikališča v strojnici valjarne Blooming ACRONI 2004
Izvedba 35kV kabelske povezave RTP Bela -RTP Javornik - Nova linija za toplotno obdelavo debele pločevine ACRONI 2004-2005
Dobava in montaža opreme za razdelilno postajo RP HVB - 5kV stikališče ACRONI 2004-2005
Sanacija toplovodnega omrežja od J5096 -J5091 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2004
Sanacija toplovodnega omrežja iz TPP 413 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2004
Sanacija izolacije in podporja na magistralnem vročevodu Šoštanj - Podhrastnik, 1. faza KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2004
Sanacija izolacije in podporja na magistralnem cevovodu CEP - TEŠ, 5. faza KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2004
Rekonstrukcija kotlovnice LAVA II. faza - zamenjava vročevodnih kotlov s pripadajočo opremo 2 x 8MW ENERGETIKA CELJE 2004
Rekonstrukcija mešalnih toplotnih postaj ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 2004
Ožemanje in predsušenje gela pred kalcinacijo, izvedba elektroinstalacij CINKARNA CELJE 2004
Elektro instalacije na EM Blooming SIEMENS 2004-2005
Popravilo motorja Brovvn & Boveri 85 kW, zaganjača Siemens in vrtilnega transformatorja Siemens SILKEM 2004
Popravilo elektro motorja po poškodbi Dingler - Siemens 110kW SILKEM 2004
Popravilo motorja Siemens Schuckert 80kW in zaganjača SILKEM 2004
Remont generatorja Caterpiller KG1 SILKEM 2004
Remont generatorja Caterpiller KG2 SILKEM 2004
Revizija in popravilo elektro motorja HELMKE DKRAJ, 6kV, 600kW PREMOGOVNIK VELENJE 2004
Zamenjava statorskega navitja motorja Siemens 250kW TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Dobava in montaža opreme za TP PS2 VIPAP VIDEM KRŠKO 2003
Rekonstrukcija 6 kV blokov 2BBa in BCA TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 2003
Rekonstrukcija RTP Krško 400/110 kV ELES 2003
Zamenjava 35kV stikališča v RTP Bela ACRONI 2003-2004
Izgradnja in rekonstrukcija RTP Kidričevo 400 / 220 / 110KV ELES 2003-2005
Rekonstrukcija izolacije vročevoda 2 x DN 450 in 2 x DN 350 CEP - TEŠ KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2003
Rekonstrukcija izolacije vročevoda 2 x DN 350 TEŠ - TUŠ ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 2003
Rekonstrukcija TPP 349 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2003
Sanacija izolacije vročevoda DN 250 - DN 80 Lava in Hudinja ENERGETIKA CELJE 2003
Vročevod DN 100, prestavilo plinovoda DN 100 za kompleks Salezijanci MESTNA OBČINA CELJE 2003
Vročevod DN 150 športni park Golovec MESTNA OBČINA CELJE 2003
NN instalacije pogonov VIPAP VIDEM KRŠKO 2003
Dobava in montaža kablov, končnikov SPG-SOL PLIN GORENJSKA 2003
Izvedba elektroinstalacij za Navis - visokoregalno avtomatsko skladišče GORENJE 2003
NAVIS - zunanja ureditev - elektrifikacija GORENJE 2003
Prestavitev trase energentov CINKARNA CELJE 2003
Previtje statorja VN motorja Rade Končar tip 5AZ x 1207 - 4; 1500kW; 10kV TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2003
Previtje statorja hidrogeneratorja 1 v HE II AEG Union tip ATN 8 / 660 / 750 660kVA; 6,6kV; 57,5A BPT TRŽIČ 2003
Transformatorska postaja TP 7 - Upravna stavba GORENJE 2002
Transformatorska postaja TP 6 - Štedilniki GORENJE 2002
Zamenjava SN opreme v TP TURBOINŠTITUT 2002
Zamenjava SN in NN stikalnega bloka v TP Kontejnerski terminal LUKA KOPER 2002
Transformatorska postaja KLINIČNI CENTER 2002
Transformatorska postaja za novo tovarno stiroporne embalaže GORENJE IPC 2002
Transformatorska postaja TP Talilnica STEKLARNA ROGAŠKA 2002
Zamenjava SN in NN stikalnega bloka v TP 2 - TRT LUKA KOPER 2002
Dobava in montaža opreme za TP PS 2 VIPAP VIDEM KRŠKO 2002
Izvajanje elektromontažnih del - montaža sekundarne opreme RTP Krško ELES 2002
Rekonstrukcija elektroenergetskega napajanja PREMOGOVNIK VELENJE 2002
Rekonstrukcija 220kV stikališča TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Montaža 20kV opreme v RTP 110 / 20 kV Laško ELEKTRO CELJE 2002
Izdelava in montaža sekundarne opreme v RTP 110 / 20kV Laško ELEKTRO CELJE 2002
Vključitev nove RTP 110 / 20kV Laško EL. Celje na obstoječe zbiralnike RTP 110 / 35kV ELES ELEKTRO CELJE 2002
Mag. vročevod CEP TEŠ IV/B faza KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2002
Mag. vročevod ČEP TEŠ IV/C faza KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2002
Mag. vročevod TEŠ - TUŠ I. faza KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2002
Merilno regulacijska postaja MRP Ljubečna GEOPLIN 2002
Izvedba rekonstrukcije toplotne postaje TPP 106 za objekt Gradis KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2002
Izvedba primarnega dovoda do TPP 02 in rek. topl. Postaj Foitova 4 in 2 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2002
Odplinjanje deponije komunalnih odpadkov KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2002
Izvedba električnih, strojnih instalacij in izdelava obdelovalne komore ter pomoč pri montaži obdelovalne linije SEAWAY 2002
Zamenjava SN in NN stikalnega bloka LUKA KOPER 2002
Preureditev merilnih mest GORENJE NOTRANJA OPREMA 2002
Hala nove plastike GORENJE 2002
Izvedba elektroinstalacij za razsvetljavo in moč v regalnem skladišču KA GORENJE 2002
Infrastrukturna ureditev skladišča št. 51 LUKA KOPER 2002
Demontaža obstoječe linije SPANRAHMA KONUS-KONEX 2002
Zamenjava ventilatorjev in konvektorjev RTV SLOVENIJA 2002
Zamenjava parovoda in kondenčnega voda na mostu ELKROJ MOZIRJE 2002
Previtje statorja VN motorja Rade Končar 200kW; 6kV TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Razširitev TP GORENJE NOTRANJA OPREMA 2001
TP - TRT 1 LUKA KOPER 2001
Rekonstrukcija transformatorske postaje TP 20 / 04kV STEKLARNA ROGAŠKA 2001
Transformatorska postaja TP Galvana 20 / 04kV GORENJE 2001
Rekonstrukcija transformatorske postaje TP - 1 GORENJE 2001
Montaža 110kV opreme v RTP 110 / 20kV Laško ELEKTRO CELJE 2001
Montaža opreme na 400kV stikališču TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2001
Gradnja 110 kV stikališča RTP 110 / 20 / 10kV Labore ELEKTRO GORENJSKA 2001
Izvajanje elektro montažnih del pri izvajanu VN in sekundarne opreme v RTP Divača ELES 2001
Izvedba elektro in strojnih instalacij za potrebe DCV v Stari mestni elektrarni Ljubljana ELEKTRO LJUBLJANA 2001
Elektromontažna dela za NTHT - tehnološka linija PUR 5 GORENJE 2001
Cevovodi PREMOGOVNIK VELENJE 2001
Transformatorska postaja LUKA KOPER 2000
TP Sipkih tovorov LUKA KOPER 2000
TP 23 LUKA KOPER 2000
RTP Podlog ELES 2000
Projekt prenove TP in prenosa podatkov ŽITO 2000
Izolacija vročevoda KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2000
Ogrevanje VIPAP VIDEM KRŠKO 2000
Vročevodi ENERGETIKA CELJE 2000
Merilno regulacijska postaja MRP Polzela GEOPLIN 2000
Rekonstrukcija Toplotne podpostaje TPP Foitova 6., 8., 10. KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2000
Lastna raba energije TALUM 2000
Razsvetljava VIPAP VIDEM KRŠKO 2000
Obnova elektro instalacij jakega in šibkega toka v poslovni stavbi Elektro MB ELEKTRO MARIBOR 2000
Hidrantna mreža TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 2000
Merilno-regulacijska postaja za plin - POLZELA GEOPLIN LJUBLJANA 2000
TP 4 - TRT LUKA KOPER 1999
Izgradnja nove in obnovitev stare transformatorske postaje Galvana Gorenje, d.d. TP 3 x 1000 kVA, ter RP 20 kV s priključnimi kablovodi GORENJE 1999
Transformatorska postaja 9 Orodjarna GORENJE 1999
Zamenjava VN opreme 400kV DV Podlog in vezno polje; Predelave v 110kV stikališču DV polje Sladki vrh, Melje I. in II. ELES 1999
Zamenjava VN opreme v 110kV , 220kV in 400 kV stikališča ELES 1999
Rekonstrukcija in razširitev 110kV stikališča TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 1999
Sanacija razsvetljave MLEKARNA ARJA VAS 1999
UPS - neprekinjeno napajanje GORENJE 1999-2000
Elektro instalacije na objektu mini kuhinje GORENJE IPC 1999-2000
Elektro in strojne instalacije, klimatizacija EKONOMSKA FAKULTETA 1999
Razvod tehnološke vode PREMOGOVNIK VELENJE 1999-2000
Nova tovarna hladilne tehnike - ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, komprimiran zrak GORENJE 1999-2000
Rekonstrukcija transformatorske postaje GORENJE 1998
Rekonstrukcija elektro energetskega sistema 20/0,4kV - RP 1, TP 3, TP 13 GORENJE 1998
Zamenjava VN opreme v 110kV poljih Maribor I. in II. ELES 1998
RTP Cirkovce ELES 1998
Rekonstrukcija toplotne postaje TPP - 023 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 1998
Rekonstrukcija TPP v hotelu NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠČICA 1998
Merilno reducirna postaja za plin MESTNA OBČINA VELENJE 1998
Vročevod in vodovod Trebuša MESTNA OBČINA VELENJE 1998
Cestna razsvetljava OBČINA ŠOŠTANJ 1998
Razširitev kapacitet rezervoarjev za kemikalije -izvedba elektrifikacije LUKA KOPER 1998
Požarno javljanje BOLNIŠNICA CELJE 1998
Izdelava in montaža tehnolške linije za montažo avtomobilskih vrat za Renault X 65 (ClioII) DAIFUKU EUROPE 1998
Previtje rotorja, enosmernega motorja 145kW SLADKOGORSKA PALOMA 1998
Izvedba TP Selo - Skaza PLASTIKA SKAZA 1997
Transformatorska postaja 20 / 0,4kV - 630kVA s priključnim kablovodom GORENJE 1997
Zamenjava odklopnikov 123kV, 2000A, 6000MVA (31,5kA) z elektromotornim pogonom SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA 1997
Rekonstrukcija toplotne postaje TPP - 029 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 1997
Cestna razsvetljava Radmirje OBČINA LJUBNO 1997
Tehnološke in gradbene instalacije EMKOR 1997
Izdelava in montaža prezračevalnih sistemov PIVOVARNA LAŠKO 1997
Izvedba hladilnega sistema TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 1997
Projektiranje in izvedba strojnih ter elektro instalacij ELKROJ MOZIRJE 1997, 2002
Poslovna zgradba - klimatizacija, ogrevanje, vodovod, toplotna postaja A - FINING 1997
Rekonstrukcija kompresorske postaje GORENJE 1997
Izvedba tehnoloških instalacij v šivalnici ELKROJ MOZIRJE 1997
Glasbena šola - zunanja in notranja hidrantna mreža, klimatizacija, prezračevanje, ogrevanje, vodovod, toplotna postaja MESTNA OBČINA VELENJE 1997-1998
Analiza statorjev treh VN motorjev za napajalno črpalko na bloku 4,10kV, 5,6MW TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Previtje dveh VN motorjev, 6kV, 200kW previtje treh VN motorjev, 6kV, 250kW TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997-1998
Previtje polno preklopljivega motorja 105 / 315kW Previtje polno preklopljivega motorja 65 / 200kW PREMOGOVNIK VELENJE 1997
Previtje, rotorja in statorja polov, enosmernega motorja 90kW SLADKOGORSKA PALOMA 1997
Servis elektromotorjev moči 200kW ENERGETIKA LJUBLJANA 1997
Servis VN motorja 6kV, 400kW za kompresor s prigradnjo termoregulativnih tipa/canatije REVOZ 1997
Premestitev tlačnega kotla parne kotlarne s pripadajočimi pomožnimi sistemi in opremo TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 1996
Vročevod Topolšica MESTNA OBČINA VELENJE 1996
Toplotno - reducirna postaja Topolšica KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 1996
Rekonstrukcija glavne toplotne postaje GORENJE 1996
Toplotna podpostaja - rekonstrukcija, projektiranje in izvajanje strojnih del GORENJE 1996
Vročevod Topolšica MESTNA OBČINA VELENJE 1996
Vročevodi, toplovodi, vodi za objekte GORENJE 1996-2000
Obnova vroče valjarne - elektrifikacija, tehnološke instalacije in hladilni sistemi ACRONI 1996
Napajanje in krmiljenje črpalk v lakirnici GORENJE NOTRANJA OPREMA 1996
Odsesovanje, klimatizacija, ogrevanje, elektrifikacija GORENJE 1996-1997
Previtje VN motorja, 10kV, 6400kW za mlin na bloku 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1996
Sanacija treh VN motorjev, 10kV, 6,4MW na bloku 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1996
Remont šestih elektro motorjev 6kV, 400kW Sanacija navitja elektro motorja 400kW, 6kV PREMOGOVNIK VELENJE 1996
Previtje statorja motorja 315kW in 6,0kV ACRONI 1996
Servis enosmernega elektromotorja 280kW, 600V Previtje VN motorja 6kV, 250kW CINKARNA CELJE 1996-1997
Izdelava navitja statorjev za motorje moči 75kW, 1,4kV BENNING, AEG 1996
Transformatorska postaja 35kV / 0,4kV - dobava in montaža nove opreme PREMOGOVNIK VELENJE 1995
Transformatorska postaja 35kV / 0,4 kV PREMOGOVNIK VELENJE 1995
Izvedba glavnega toplotnega postrojenja premogovnika, TPP 1,5MW, TPP 2MW PREMOGOVNIK VELENJE 1995, 1998
Temperaturno reducirna postaja - Izdelava in dobava strojne opreme, strojne in elekro instalacije TOVARNA USNJA 1995
Temperaturno reducirna postaja - Izdelava in dobava strojne opreme, strojne in elekro instalacije TOVARNA USNJA 1995
Instalacije tehničnih plinov, vročevoda, vodovoda GORENJE 1995-1999
Vakuumsko impregniranje visokonapetostnega elektromotorja 1050kW, 6000V TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1995
Previtje VN motorja, 10kV, 900kW za mlin na bloku 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1995
Obnova izolacije navitja in uravnoteženje rotorja sihronskega generatorja 3750kVA in 6,3kV ACRONI 1995
Previtje VN elektromotorja moči 1 MW, napetosti 10kV; Previtje VN elektromotorja moči 1,7 MW, 10kV SALONIT 1995-1996
HE Plave - Generalni remont generatorja moči 10500kW in napetosti 11000V SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 1995-1996
Montaža strojne opreme, strojne tehnološke instalacije GORENJE 1994
Previtje dveh visokonapetostnih elektromotorjev za napajalno črpalko turbine - 5600kW, 10kV TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994-1995
Obnova vroče valjarne - eletrifikacija, tehnološke instalacije in hladilni sistem ACRONI 1993
Elektrifikacija proizvodnih hal GORENJE 1992-1997
Povezava pomožnih sistemov, vključno s cevovodom fi 700 dožine cca. 3000m OBČINA MISLINJA 1992
Tovarna sanitarnih rokavic - Tehnološke instalacije RUDIS 1988
Hladilnica - tehnološke instalacije RUDIS 1988
Terminali za razkladanje razsutih tovorov, sipkih tovorov, boratov Belinka in terminal za nakladanje sipkih tovorov. Avtomatizacija tehnoloških pogonov v podaljšanih halah TH 1 inTH 2 LUKA KOPER 1987
Jeklarna - Projektiranje in izvedba elektrifikacije in računalniškega vodenja transporta legur in dodatkov ter adjustaže v jeklarni ACRONI 1987
Ogrevanje, klimatizacija in hidrantsko omrežje TE - TOL 1986
Toplifikacijski sistem mesta KS ŠOŠTANJ 1980-2000
Projektiranje, strojna oprema, energetika in upravljanje, strojna in elektrooprema, montaža in zagon TOPLARNA KULKWITZ - ZRN 1980-1981

Image R&D [ Image84kB ]

projekt investitor leto
Testno zgorevanje premoga: RMU Kakanj, Breza in Zenica, aproksimativno 70:20:10 v pogojih CFBC tehnologije zgorevanja JP ELEKTROPRIVREDA 2012
Razvojni projekt MEMBRANSKE TEHNOLOGIJE ESOTECH 2010 in še potekajo
Razvoj tehnologije za proizvodnjo bioplina iz komunalnih in industrijskih odpadkov JAVNA AGENCIJA ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RS 2009 in še potekajo
Pilotna naprava za pripravo vode s pomočjo membranskih ločevalnih postopkov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ/ESOTECH 2009 in še potekajo
Razvoj tehnološkega postopka za povečanje učinkovitosti izločanja žveplenega dioksida in živega srebra iz dimnih plinov industrijskih zgorevalnih procesov MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 2009 in še potekajo
Razvojni projekt FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA ESOTECH 2009

Image projektiranje [ Image127kB ]

projekt investitor leto
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo transformatorskih postaj METAL RAVNE 2014
Izdelava projektne dokumentacije za pripravo in obdelavo surove vode na zajetjih v Suhem dolu KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 2014
Izdelava projektne dokumentacije - Linija za toplotno obdelavo debele pločevine ACRONI 2014
Idejna rešitev za rekonstrukcijo transformatorskih postaj TP Ponovca, TP Kovačnica in TP Jeklarna v omrežju Metal Ravne METAL RAVNE 2013
Izdelava idejnega projekta za pripravo pitne vode - mehčanje vode za vodovod "Sremska Mitrovica" ESOTECH SOLUTIONS 2013
Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za zamenjavo Lužilne Kadi 1 ACRONI 2013
Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradb.dovoljenja in izvedba GOI za podzemni povezovalni hodnik ter izvedba nove transf.postaje PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK 2013
Izdelava projektne dokumentacije za ogrevanje, prezračevanje kotlovnice in prostorov ventilatorjev vleka, za blok 6 v TE Šoštanj COLT INTERNATIONAL 2013-2014
Izgradnja projektne dokumentacije vrtec Šoštanj OBČINA ŠOŠTANJ 2013-2014
Izdelava projektne dokumentacije za postavitev tehnološkega postrojenja nove vakumske ponovčne peči VPP2 METAL RAVNE 2013-2014
Izdelava projektne dokumentacije v okviru projekta "Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. sklop" OBČINA MAKOLE 2013-2014
Izdelava projektne dokumentacije v okviru projekta "Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B - sklop 1" OBČINA GRAD 2013-2014
Izdelava projektne dokumentacije v okviru projekta "Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini" MESTNA OBČINA VELENJE 2012-2014
Izdelava projektne dokumentacije za pripravo vode za bl. 6 - 600MW TE ŠOŠTANJ 2012-2013
Izdelava projektne dokumentacije IDZ/PGD za rekonstrukcijo ČN Mozirje OBČINA MOZIRJE 2012
Izdelava projektne dokumentacije za dograditev čiščenja odpadne vode v jeklarni ACRONI 2012
Izdelava projektne dokumentacije za bioplinsko napravo (tehnološki del) AGRO KOTO 2012
Izdelava projektne dokumentacije za blok 6 strojne inštalacije TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2012
Izdelava projektne dokumentacije za amoniačno vodo za bl. 6 - 600MW TE ŠOŠTANJ 2012-2013
Izdelava projektne dokumentacije za razžvepljanje dimnih plinov bloka 6 TE ŠOŠTANJ 2011-2013
Izdelava projektne dokumentacije - rekonstrukcija ČN Mozirje OBČINA MOZIRJE 2011-2012
Izdelava projektne dokumentacije za novo bioplinsko napravo KOTO 2011-2012
Izdelava projektne dokumentacije za obnovo zapornice na HE Vuzenica DEM 2011-2012
Izdelava projektne dokumentacije za čiščenje jamske vode iz črpališča, z lastno čistilno napravo PREMOGOVNIK VELENJE 2011/2012
Izdelava projektne dokumentacije za TP v novi proizvodni hali EPŽ METAL RAVNE 2011
Izdelelava proj.dokumentacije IDZ za čiščenje jamske vode iz črpališča k.-130 z lasnto čistilno napravo PREMOGOVNIK VELENJE 2011
Preračun hladilne vode EOP ACRONI 2011
Izdelava projektne dokumentacije PGD,PZI,PID, NOV za projekt Mordernizacija ogrodja Blooming ACRONI 2011
Izdelava projektne dokumentacije za stikališče RTP 110-20 kV Žalec, in sicer za izdelavo sprememb IDZ, PGD, PZR, PZI, PID ELEKTRO CELJE 2011
Izdelava projektne dokumntacije za 4. odlagalno mesto ACRONI 2011
Izdelava projektne dokumentacije za "Energetski koridor KJ6 - ADUT - JULON -JEKOVLEK - KOVINTRADE" PETROL ENERGETIKA, PE ENERGETIKA ŠTORE 2011
Idejni projekt kompletnega sistema zbiranja, transporta in čiščenja odpadnih voda ARCELOR MITTAL ZENICA 2011
Izvedba TP Banja Luka - idejni projekt AD ČAJAVEC-MEGA 2011
Izdelava projektne dokumentacije za Novo proizvodno halo za postavitev EPŽ METAL RAVNE 2011
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrucijo TP 5 / 0,5 / 0,4 kV Kotlarna PETROL ENERGETIKA, PE ENERGETIKA ŠTORE 2011
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ČN Škofja vas MESTNA OBČINA CELJE 2011
Izdelava projektne dokumentacije za novo vodarno Frankolovo MESTNA OBČINA CELJE 2011
Izdelava projektne naloge - analiza HAZOP za sanitarno vodo KLINIČNI CENTER / IMP PROMONT 2011
Izdelava projektne dokumentacije za sončne elektrarne RAZNI KUPCI 2011
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo sistema odpadnih vod v TE Ugljevik EP REPUBLIKE SRBSKE 2010/2011
Izdelava projektne dokumentacije faze PZI za Blooming - čistilna naprava METAL RAVNE 2010
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dveh komenzacijskih naprav. ACRONI 2010
izdelava projekta izvedenih del PID za RTP 110 / 35 - 20kV Litostroj ELEKTRO LJUBLJANA 2010
Izdelava projektne dokumentacije za lužilno kad 3 ACRONI 2010
Izdelava projektne dokumentacije za pralno sušilno linijo ACRONI 2010
Izdelava projektne dokumentacije za zamenjavo lastne rabe v CTP Štore PETROL ENERGETIKA 2010
Izdelava projektne dokumentacije IDP za prezračevanje in izkoriščanje odpadne toplote TAB 2009
Izdelava investicijske in okoljske dokumentacije za nove energetske objekte u TE Tuzla - blok 7 ELEKTROPRIVREDA BIH 2009
Izdelava idejnega projekta in študije upravičenosti izgradnje TE Pljevlja II ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE 2009
Izdelava projektne dokumentacije za projekt "Brusilni stroj" za slabe ACRONI 2008-2011
Izdelava projektne dokumentacije za transport debele pločevine ACRONI 2008-2010
Izdelava projektne dokumentacije IDP za posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov MPI RECIKLAŽA 2008-2009
Izdelava PZI dokumentacije za prevzem in dodajanje lesne biomase TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2008
Izdelava projektne dokumenatcije faze IDP, PGD in PZI ter tehnične dokumentacije POD, POV za Kontiliv ACRONI 2008
Izdelava projektne in ostale dokumentacije, dobava ter montaža opreme za TP 4 Javornik, TP 3 Javornik ACRONI 2008
Izdelava projektne dokumenatcije faze IDP, PGD in PZI za čiščnje dimnih plinov STEKLARNA HRASTNIK 2008
Izdelava projektne dokumenatcije za energetski prostor, kompresorsko postajo in TP NIKO 2008
Izdelava projektne dokumentacije za stikališče Brestanica, Žalec in 110kV kabel za RTP Žalec ELEKTRO CELJE 2008
Izdelava projektne dokumentacije za bioplinsko napravo BIOFUTURA 2007
Vročevod Zreče UNIOR 2007
Strojne in elektro inštalacije za Novo kovačnico težkih odkovkov METAL RAVNE 2007
Rekonstrukcija Jeklarne METAL RAVNE 2007
Izgradnja TP "Valjarna II" METAL RAVNE 2007
Naprava za izvlek slabov ACRONI 2007
Pridobivanje Si - metala SOLARVALUE PROIZVODNJA 2007
RTP Trnovlje ELEKTRO CELJE 2006-2007
Posodobitev ogrevnih mest ŠTORE STEEL 2006-2007
RTP Salonit SALONIT ANHOVO 2006-2007
Biološke metode čiščenja odpadnih vod RS-MŠZT 2006-2007
Recikliranje in raba odpadkov RS-MŠZT 2006-2007
Obvladovanje tehnoloških odpadnih vod v termoenergetiki RS-MŠZT 2006-2007
Spletna izobraževalna igra NARAVOVARSTVENA ZVEZA SMREKOVEC 2006-2007
Industrijska čistilna naprava, nadgradnja PLANTATION TIMBER PRODUCTS GROUP 2006-2007
Izdelava projektne dokumentacije za upravno stavbo, vključno z vodenjem upravnega postopka ter za te TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2006-2007
Transport apnenca CMC 2006
Industrijska čistilna naprava DROGA KOLINSKA 2006
2. faza linije biplina CPPOV "Gorič - Valjevo" JKP VODOVOD VALJEVO 2006
Sistema čiščenja odpadnih vod bloka 1, 2 in 3. TE TOL 2006
Bioplinska naprava KOTO 2006
Prestavilo energetskega mostu ACRONI 2006
Zmanjšanje prahu in TOC v dimnih plinih MPI Reciklaža 2006
Transport žlindre in pepela za TE TUZLA ELEKTRO-PRIVREDA BIH 2005-2006
Industrijska čistilna naprava METAL 2005-2006
Izgradnja bloka 6 - transportna oprema TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005-2006
Vgradnja črpalk PETROL ENERGETIKA PE ŠTORE 2005
Obdelava mulja ACRONI 2005
RTP Jeklarna ACRONI 2005
Ogrevna mesta Acroni 2005
Odpraševalna naprava ACRONI 2005
Omočanje žlindre ACRONI 2005
Sežig odpadkov PALOMA 2005
Razžveplanje dimnih plinov TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2004-2005
Študija reševanja problematike odpadnih voda COMET 2004
Modernizacija VOD ACRONI 2003-2004
Zmanjšanje porabe hladilne vode ACRONI 2003-2004
Transport žlindre na bloku 4 in 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2003-2004
RTP Železarna SPG SOL PLIN GORENJSKA 2003-2004
EM BLOOMING, Hladilni sistem ACRONI 2003-2004
Rekonstrukcija Škajnih jam, II. faza ACRONI 2003
TP Šoštanj GORENJE 2003
Dodatno napajanje TP CRNO ACRONI 2003
Osnovna šola Šoštanj OBČINA ŠOŠTANJ 2002-2003
Ožemanje in sušenje gela pred kalcinacijo CINKARNA CELJE 2002-2003
Temelji AAF opreme ACRONI 2002
Priprava vode CINKARNA CELJE 2002
Predelava polipropilena v granulat RUDNIK MEŽICA -MPI 2002
Prekritje/odpraševanje metalurških peči RUDNIK MEŽICA -MPI 2002
Cevne in elektro instalacije za odpraš. IV. odprtine ACRONI 2002
Transformatorska postaja VIPAP VIDEM KRŠKO 2002
Priklop energentov CINKARNA CELJE 2002
Transformatorska postaja REVOZ 2002
Rekonstrukcija škajnih jam, I. faza ACRONI 2002
Rekonstrukcija elektroenergetskega napajanja PREMOGOVNIK VELENJE 2002
Termično procesiranje odpadkov ADRIA MOBIL 2002
Tehnično varovanje TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 2002
Posodobitev sušilnih in ogrevnih mest SAVAPROJEKT (za ACRONI) 2002
Razžveplanje dimnih plinov TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2002
Tehnologija čiščenja odpadne tehnološke vode PREMOGOVNIK VELENJE 2002
Mobilni transporter s sejalno enoto LUKA KOPER 2002
Hidrantna mreža VIPAP VIDEM KRŠKO 2002
TP Stiropor GORENJE IPC 2002
Rekonstrukcija odpraševanja EOP ACRONI 2001-2002
Industrijska čistilna naprava NIKO 2001-2002
Industrijska čistilna naprava NIKO 2001-2002
Sistem za nakladanje sladkorja v avtocisterne TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ 2001
Posodobitev nadzornega sistema TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ 2001
Členkasti transporter TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2001
Transport silicijevih zlitin TDR 2001
Povezava blokov 1., 2. in 3. na čistilno napravo bloka 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2000-2001
Transport in skladiščenje PUR komponent GORENJE 2000-2001
Plinifikacija Tržiča PETROL 2000
Velika sejna dvorana, VKS KLINIČNI CENTER 2000
Filtracija dimnih plinov LESNA 2000
Kotlarna Zagorje OBČINA ZAGORJE 2000
Strojne in elektro instalacije za prezračevanje KOTO 2000
Projekt prenove TP in prenosa podatkov ŽITO 2000
Transport žlindre TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2000
Kemična priprava vode TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 2000
P 6 Indop GORENJE 1999
Elektroinstalacije mešalnice paste Škale PREMOGOVNIK VELENJE 1999
Transformatorske postaje TP4 - TRT 2 x 1000kVA, 20 / 0,4kV TP3 - TRT 2 x 630kVA, 20 / 0,4kV LUKA KOPER 1999
Transporter, B=1200 mm, Q=1200 t / h PREMOGOVNIK VELENJE 1999
Univerzalne vtočne zapornice DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1999
Transportna in sejalna oprema GLIN NAZARJE 1999
Transformatorske postaje GORENJE 1998-2002
Transformatorske postaje LUKA KOPER 1998-2002
Razžveplanje dimnih plinov RUDNIK MEŽICA -MPI 1998-2000
Elektro napajanje ter instalacije GORENJE 1998
Priprava suhih betonskih mešanic PREMOGOVNIK VELENJE 1997-1999
Modernizacija obrata za operativno pripravo pepela PREMOGOVNIK VELENJE 1997-1999
Transportno tehnološka oprema vključno z izvedbo krmilnega sistema RUDIS 1990
Tehnološke instalacije z računalniško mrežo nadzora sistema VEGRAD 1988
Elektrifikacija hladilnice   1988
Energetika in upravljanje, strojna in elektrooprema TOPLARNA 1980-1981

Image HE in TE [ Image120kB ]

projekt investitor leto
Dograditev hladilnega sistema na agregatu 2 HE Zlatoličje DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2014-2015
Montaža turbinske opreme ter pomožnih sistemov novogradnje na HE Brežice LITOSTROJ POWER 2013-2017
Rekonstrukcija HE Weinzodl LITOSTROJ POWER 2013-2015
Obnova strojne opreme obratovalnih zapornic pretočnih polj 1 in 3 HE Vuzenica DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2013-2015
Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 3-5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2013
Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 3-5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2013
Obnova strojne opreme obratovalnih zapornic pretočnih polj 1 in 3 HE Vuzenica DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2013-2014
Gradbene instalacije B6 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2012-2015
Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja 1 HE Dravograd DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2012-2013
Remont pogonskih mehanizmov obratovalnih zapornic pretočnih polj 3 in 4 HE Fala DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2012-2013
Rekonstrukcija hladilnega sistema v HE Bočac ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRBSKE 2012
Obnova zunanje razsvetljave HE Zlatoličje DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2012
Diferenčna zaščita 110kV zbiralk HE Dravograd - dobava opreme in montaža DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2012
Izvajanje vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah v TEŠ TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2012-2013
Obnova zapornice št.4 HE Vuzenica DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2011-2012
Letno vzdrževanje elektroenergetskih naprav TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2011-2012
Popravilo agregata št. 1 HE Boštanj KONČAR-GENERATORI I 2011
Revizija grelnikov zraka na A in B strani bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2011
Zamenjava generatorja bloka 5 v TE Šoštanj SIEMENS 2011
Izdelava in dobava sidrnih plošč za blok 6 ALSTOM POWER SYSTEMS 2011
Montaža generatorske opreme Sv. Petka -Makedonija RIKO 2011 - 2012
Modifikacija dogrevanja vode za regeneracijo v TE Šoštanj II. faza. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2011
Obnova HE Doblar 1 - LOT EE GORENJE 2010-2013
Vzdrževalna dela na energetskih sistemih TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2010-2012
Zamenjava zunanje razsvetljave na deponiji premoga TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2010
Dobava in montaža varne celice TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2010
Kabelske povezave za prenos VF kriterija med daljnovodnimi zaščitami in novim TK prostorom TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2010
Popravilo agregata št. 3 HE Boštanj KONČAR – GENERATORI I 2010
HE Zlatoličje - ponovna demontaža in montaža LITOSTROJ POWER 2010
Sanacija nosilnega ležaja agregata 2 HE Zlatoličje LITOSTROJ POWER 2010
Rekonstrukcija HE Doblar 1 - LOT T / G - demontaža stare in montaža nove opreme RUDIS TRBOVLJE 2009-2013
Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 1 - 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2009-2012
HE Krško LOT G - predmontaža in montaža generatorske opreme ALSTOM 2009
Izdelava ocevja hladilnega sistema generatorja HE Blanca KONČAR - KET 2009
Rekonstrukcija tesnjenja grelnika zraka TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2009
Izvedba elektroinstalacij za novi plinski turbini TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2007
HE Krško LOT T - montaža turbin in pomožne strojne opreme LITOSTROJ E.I. 2007-2009
Popravilo kavitacijskih poškodb na gonilniku, oblogi in razbremenilcu agregata 1 HE Formin DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2006
Predelava odžlindrevalnika K1 TE TOL 2006
Montaža glavnega parovoda TE TOL 2006
Montaža grelnikov omrežne vode TE TOL 2006
Vzdrževalna dela na elektroenergetskih napravah TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2006
Zamenjava pepelovoda in izdelava segmentnih kolen TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2006
Strojno vzdrževalna dela na tlačnem delu kotlov in popravilo kotlovskih armatur TE TOL 2005
Letna vzdrževalna dela elektro sistemov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Vzdrževalna dela na napravah za transport pepela in žlindre TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Vzdrževanje energetskih sistemov - elektro TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Zamenjava končnega pregrevalnika P3 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Rekonstrukcija elektrifikacije elektro filtra na bloku 4 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2005
Zamenjava topolotne izolacije na parovodu ponovno pregrete pare TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2005
Rekonstrukcija tesnenja grelnika zraka TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2005
Vzdrževalna dela na dodelilnikih premoga bloka 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Sanacija odstopanja okroglosti rotorja / statorja za HE Vuhred RADE KONČAR 2005
LOT EA - dobava, namestitev in povezava pomožne elektro opreme na HE Boštanj HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE 2004-2006
Izdelava NN stikalnih blokov SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA 2004
Vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Vzdrževalna dela na napravah za transport pepela in žlindre TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Vzdrževanje energetskih sistemov - elektro TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Dobava jeklenega transporterja TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Rekonstrukcija transporta žlindre TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Obnova HE Medvode. Demontaža in montaža turbine s pomožno strojno opremo in generatorja, agregat 2. SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA 2003-2005
Obnova HE Medvode. Dobava in montaža elektro opreme SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA 2003-2005
Zamenjava 110kV kablovoda DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2003-2004
Razsvetljava in mala moč pomožnih prostorov HE Vuhred DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2003
Rekonstrukcija čistilnega stroja TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 2003
Remont bloka 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2003
Montaža in delne dobave pri zamenjavi vzbujalnega sistma turboagregata 3 TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 2002
Elektro dela na Elektrofiltru 3 TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 2002
Dobava in montaža opreme za rekonstrukcijo transporta žlindre bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Demontaža in montaža dela pri zamenjavi prevodnika na agregatu št. HE Ožbalt DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2002
Zamenjava parovoda RB10 in RB20 na bloku 4 v TE Šoštanj TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Rekonstrukcija mlinskih vrat TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Izvajanje vzdrževanja na področju transporta pepela NU v Te Šoštanj TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Vzdrževanje energetskih sistemov na blokih 1 - 5 TEŠ - Elektro dela TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Rekonstrukcija kanalov sekundarnega zraka TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Remont dodelilnikov premoga TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Varilsko vzdrževalna dela in dela za odpravo havarij ter interv. na blokih 1, 2, 3, 4 in 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Sanacija razvoda oksidacijskega zraka na RDP 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Menjava visokotlačne reducirne postaje bloka 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Sanacija grelnikov zraka NH01 in NH02 na bloku 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Montaža toplotne izolacije na kanalih dimnih plinov nad grelnikom zraka TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Remont reducirne postaje Sulzer na bloku 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Demontažna in montažna dela pri zamenjavi predvodilnika na agregatu št. 3 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2002
Montaža toplotne izolacije na kanalih dimnih plinov nad grelnikom zraka TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Projekt prenove HE na Dravi - II. faza. Demontaža in montaža Kaplanovih turbin, generatorjev, pomožne opreme, elektro opreme, ter pripadajočih gradbenih del DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2001-2005
Projekt prenove HE na Dravi - II. faza. Demontaža in montaža Kaplanovih turbin, generatorjev, pomožne opreme, elektro opreme, ter pripadajočih gradbenih del DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 2001-2005
Vzdrževalna dela na napravah za transport pepela in žlindre TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2001
Vzdrževanje tlačnih delov energetskih sistemov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2001
Montaža generatorja HE Plave II. in HE Doblar II. SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 2000-2001
Letna vzdrževalna dela elektro in strojne opreme in naprav: transportni sistemi, drobljenje, mletje, zgorevalni in tlačni deli kotlov, vleki in podpihi, elektrofiltri, razžveplalna naprava TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2000
Kalibriranje, NN razvod TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 2000
Vgradnja diesel električnih agregatov TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 2000
Letna vzdrževalna dela elektro in strojne opreme in naprav: transportni sistemi, drobljenje, mletje, zgorevalni in tlačni deli kotlov, vleki in podpihi, elektrofiltri, razžveplalna naprava TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2000
Vzdrževanje elektroenergetskih sistemov na blokih 1 - 5 TEŠ; letna pogodba TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999-2003
Soproizvodnja toplotne in električne energije na bloku 5 energije TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999-2000
Razžveplanje dimnih plinov na bloku 5 - kanali dimnih plinov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999-2000
Gradbene instalacije ODP 5 - elektro in strojne instalacije TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999-2000
Horizontalno rebro v sesalni cevi agregata 1 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1999
Obnova hidromehanske zapornice DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1999
Generalni remont generatorja 1 (A) moči 11MW SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 1999
Zamenjava ocevja pregrevalnika 2 v kotlu bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999
Montaža cevnega toplotnega izmenjevalca v kotlu bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999
Povezava mešalnice vakuumskega filtra in prehodne deponije na obstoječo informacijsko mrežo TEŠ TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999
Projektiranje, dobava in montaža vtočnih zapornic DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1999
Menjava ponovnega pregrevalnika pare v kotlu bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999
Projektiranje in izdelava univerzalnih vtočnih turbinskih zapornic DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1998-1999
Menjava parovodov sveže pare na blokih 1, 2 in 3 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1998-1999
Horizontalno rebro v sesalni cevi agregata 3 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1998
Remont kotla: vgradnja novih oljnih plinskih gorilnikov na bloku 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1998
Strojni remonti na blokih 4 in 5: remont dodelilnikov premoga, remont dimnih kanalov, NT toplotni nadgrevalniki, grelniki zraka LUVO TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1998
Obnova sistema vodenja - II. Faza DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1998
Pnevmatski transport pepela - projektiranje in elektrifikacija TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Zamenjava hidravlične regulacije na bloku 1, 2 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Zamenjava parovodov na bloku 1, 2 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Projektiranje električnih instalacij napajalnih črpalk na vseh blokih TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Izvedba energetskih povezav na 6 in 10kV navitju TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Projektiranje, dobava in izvedba NN razvoda za potrebe lastne rabe blokov 1 in 2 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Projektiranje in izvedba elektro instalacij na bloku 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1997
Revitalizacija in doinstaliranje Dravskih elektrarn DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1995-2000
Revitalizacija in doinstaliranje HE na Dravi; demontaža in montaža Kaplanovih turbin 20,49MW; generatorjev; transformatorskih postaj 10 / 110kV, srednje in visoko napetostnih stikališč in pripadajoča gradbena dela DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR 1995-1999
Vzdrževanje energetskih sistemov, projektiranje in izvedba elektro del TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1995-1999
Toplarna - Elektrifikacija transporta premoga in razlagalnega sistema TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 1995
Generalni remont generatorja 2 (B) moči 11MW SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 1995
Obnova 110kV stikališča TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994
Projektiranje in izvedba enosmernega razvoda bloka 1,2, 3 - rekonstrukcija TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994
Izvedba elektro montažnih del pri izgradnji ODP4 - elektrifikacija 0,4kV ter 10kV stikališč TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994
Elektro montažna dela na remontu bloka 4 in 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1992-1998
Elektrifikacija in avtomatizacija transportnega sistema TERMOELEKTRARNA PLOMIN 1992

Image solarne elektrarne [ Image83kB ]

projekt investitor leto
Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 49,9kWp VOLTAIKA 2012
Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 49,3kWp in 35,8kWp AVTOSERVIS 2012
Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 8kWp Franc Šilak 2011
Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 15kWp Branko Naveršnik 2011
Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 15kWp Herman Hrustel 2011
Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 380kWp ESOTECH 2011
Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 14,7kWp PUŠNER 2011
Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 700kWp EUROCITY 2011

Image gradnje [ Image82kB ]

projekt investitor leto
Koncesija storitev za izvedbo projekta Vrtec Šoštanj OBČINA ŠOŠTANJ 2013-2014
Energetska sanacija Šolskega centra Ravne na Koroškem, faza 1 ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM 2013
Energetska sanacija stavb Bolnišnice Topolšica BOLNIŠNICA TOPOLŠICA 2012-2014
Prenova poslovne stavbe RCE 2012
Izgradnja rekreacijskega in kulturnega središča Ravne OBČINA ŠOŠTANJ 2009-2010

Image video konferenčni sistemi [ Image94kB ]

projekt investitor leto
Videokonferenčna oprema - programska oprema UNIVERZA V MARIBORU 2006
Videokonferenčna oprema - programska oprema INSTITUT JOŽEF STEFAN 2006
Večtočkovna enota (MCU) z prehodom (Gateway) in 13 skupinskih videokonferenčnih sistemov TRIGLAV 2005
Oprema 27. izobraževalnih ustanov z videokon-ferenčnimi sistemi Falcon MŠZŠ 2004
Starbak oprema za streaming in vzdrževanje ARNES 2004
videokonferenni sisitemi Cruiser UNISTAR 2003
Oprema miltimedijske učilnice UNIVERZA V MARIBORU 2003
Prenosni videokonferenčni sistem Vigo ARNES 2003
Večtočkovna enota (MCU) z prehodom (Gateway) in vzdrževanjem ARNES 2003
Videokonferenčni sistem KUJT E SA INTERNET SERVICES, KOSOVO 2002
ISDN povezava Centra Vlade za informatiko v Ljubljani in lokacije v Bruslju z videokonferenčno in ostalo multimedjsko opremo in kriptiranjam podatkov CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 2002
Idejna zasnova in videokonferenčna oprema za predavalnico na Fakulteti za elektrotehniko UNIVERZA V TUZLI 2002
Premični videokonferenčni kotiček na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UNIVERZA V MARIBORU 2002
Multimedijska oprema z videokonferenčnim sistemom v stekleni dvorani MO Nova Gorica MESTNA OBČINA NOVA GORICA 2002
Videokonferenčna oprema in AV oprema sejne sobe GORENJE 2002
Videokonferenčna oprema SOFTNET 2002
Videokonferenni sistem ISDN/IP GORENJE 2002
ISDN videokonferenčna povezava poslovnih enot Gorenje d.d. v državah: Nemčija, Avstrija, Italija, Francija, Danska, Rusija, Češka, Poljska, Jugoslavija, Bosna, Hrvaška in Slovenija GORENJE 2001
Prenosi dogodkov iz Mestne Občine Velenje v živo na internet in na kanal lokalne televizije MESTNA OBČINA VELENJE 2001
Programska oprema za registrirane uporabnike v projektu 20 ključev DELOITTE&TOUCHE 2001
Videokonferenčna oprema FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE KRANJ 2001
Videokonferenčna oprema ARNES 2001
Videokonferenčna oprema DOMEL 2001
Videokonferenčna oprema SGA 2001
Videokonferenčna oprema S. OLIVER 2001
Tehnična podpora za izvedbo internet videokonference v okviru UNESCO dogodka Znanost za mir UNIVERZA V MARIBORU 2001
Videokonferenca med Bledom in Washingtonom FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE KRANJ 2001
Projektiranje stroj., elektro instalacij in videokonferenčnega sistema ter arhitektura -Velika sejna dvorana KLINIČNI CENTER 2000
IP videokonferenčna povezava dvanajstih poslovnih enot Zvezne Uprave carine v ZRJ z implementacijo večtočkovne enote Accord ZVEZNA UPRAVA CARINE ZRJ 2000
Videokonferenčna povezava Fakultete za gradbeništvo v Mariboru in v Celju UNIVERZA V MARIBORU 2000
Avdio / video oprema predavalnice za učenje na daljavo na Fakulteti za gradbeništvo, Univerza v Mariboru UNIVERZA V MARIBORU 2000
Videokonferenčna oprema FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, UNIVERZA V LJUBLJANI 2000
Videokonferenčna oprema INSTITUT JOŽEF STEFAN 2000
Videokonferenčna oprema GRAMMER AVTOMOTIVE SLOVENIJA 2000
     

Image nadzor [ Image79kB ]

projekt investitor leto
Tehnično varovanje kompleksa TEB VARNOST PRIVA 2002
Video nadzor ŠTAJERSKI AVTODOM 1999
Video nadzor (optika) TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999
Video nadzor s komunikacijo preko ISDN in digitalnim zapisom ELEKTRONIKA VELENJE 1999
Video nadzor z analognim zapisom KAMNOLOM PAKA 1998
     

Image telemedicina in učenje na daljavo [ Image80kB ]

projekt investitor leto
Videokonferenčna oprema IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE MIKLOŠIČ 2000
Videokonferenčna oprema JEZIKOVNA ŠOLA PANTEON 2000
 
okoljska politika
kakovost
infotech
povezave
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2018 Esotech d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information