Esotech, d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
gradbeništvo
reference
ELEKTRO PROIZVODNJA

Ekipa

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Vodarne Kanal ob Soči

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo

Vodarna Frankolovo


 
reference ekologija

Image ekologija [ Image316kB ]

KOMUNALNE IN INDUSTRIJSKE ČISTILNE NAPRAVE ZA ODPADNE VODE

Investitor Lokacija Projekt Leto
STEKLARNA ROGAŠKA Rogaška Slatina Industrijska čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda iz brusilnice kristalnega stekla 1993
GEOPROJEKT LJUBLJANA Gaberke Črpališče Gaberke 1998
VODOVOD KANALIZACIJA LJUBLJANA Ljubljana Obnova elektro opreme črpališč odpadnih voda 2000
NIKO Železniki Industrijska čistilna naprava za čiščenje tehnoloških odpadnih voda iz procesa galvanizacije 2001
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija škajnih jam I.faza - čistilna naprava za tehnološke vode 2002
ELEKTROSIGNAL Celje Elektro dela na ČN Celje 2002
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Študija tehnologije čiščenja tehnološke odpadne vode 2002
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI Šmartno ob Paki Komunalna čistilna naprava za odpadne vode -4.500 PE, I. faza 2002-2003
ZAVOD PROJEKT ATOL Ljubljana Mala čistilna naprave za odpadne vode za raziskovalno postajo Makrolab 2003
VODOVOD KANALIZACIJA LJUBLJANA Ljubljana Črpališče odpadnih voda -obnova elektro opreme na črpališčih 2003-2004
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Pilotna naprava za stabilizacijo blata 2004
COMET Zreče Študija čiščenja odpadnih vod 2005
ACRONI Jesenice Zmanjšanje porabe hladilne vode - čiščenje 2004-2005
JAVOR PIVKA Pivka Industrijska čistilna naprava 2005-2006
ACRONI Jesenice Obdelava nevtralizacijskega mulja 2005-2006
ACRONI Jesenice Nevtralizacija odpadnih vod iz lužilnih linij 2005-2006
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Industrijska čistilna naprava 2006
ACRONI Jesenice Čistilna naprava za škajni jami, Blooming in Steckel 2006-2007
DROGA KOLINSKA Rogaška Slatina Industrijska čistilna naprava 2006-2007
ACRONI Jesenice Obdelava muljev 2007
ACRONI Jesenice Izvedba gradbenih del, dobava in montaža opreme ter izdelava tehnične dokumentacije za projekt »Preskrba s hladilno vodo« 2008-2009
ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRBSKE Ugljevik, BIH Rekonstrukcija sistema odpadnih vod v TE in rudniku Ugljevik, vključno KČN (450, 750, 1500 PE) 2010-2012
KOMUNALNO PODJETJE Velenje Letna elektro vzdrževalna dela na čistilni napravi 2011
OBČINA DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ Domžale Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, vzdrževalna dela 2011
OBČINA MOZIRJE Mozirje Izgradnja čistilne naprave 6000 PE 2015-2016
OBČINA JESENICE Jesenice Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice - izgradnja terciarne stopnje čiščenje na CČN Jesenice 30000 PE 2013-2015
OBČINA ILIRSKA BISTRICA Ilirska Bistrica Sprejem grezničnih odplak - tehnologija 2014
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Šmarje pri Jelšah Kanalizacija s čistilno napravo Mestinje 1950 PE 2014 - 2015
DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO THE REPUBLIC OF SERBIA Obrenovac, SRB Izgradnja in zagon nove čistilne naprave za odpadne vode v Termoelektrarni Nikole Tesle A v Obrenovcu v Srbiji 2014 - 2016
ELECTRIC POWER INDUSTRY OF SERBIA Obrenovac, SRB Izgradnja nove čistilne naprave za zaoljene odpadne vode v Termoelektrarni Nikole Tesle A v Obrenovcu v Srbiji 2016-2017
HENKEL MARIBOR Maribor Nova naprava za predčiščenje industrijskih odpadnih vod (WWTP) 2016-2017
KOMUNALA NOVO MESTO Dolenjske Toplice Pilotni poskusi, optimizacija delovanja KČN 2017
TE PLOMIN Plomin, HRV Rekonstrukcija lamelnega usedalnika 2017
ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE Ugljevik, BIH Nabava storitev servisiranja in izboljšanja čistilne naprave za odpadne vode (Ugljevik) 2017
VO-KA CELJE Škofja vas Čistilna naprava odpadnih voda Škofja vas - obnova mehanske stropnje čiščenja 2017-2018
KOMUNALA TOLMIN Tolmin Rekonstrukcija čistilne naprave Volče 2017-2018
UTILITIY COMPANY ZHYTOMYRVODOKANAL Zhytomyr, UKR Rekonstrukcija čistilne naprave za odpadne vode Zhoytomyr, vključno z zamenjavo mehanske in električne opreme in kanalizacijskih cevi 2018-2021
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE Dolenjske Toplice KČN Dolenjske Toplice 2018-2019
HENKEL MARIBOR Maribor Avtomatsko doziranje apnene suspenzije v IČN Henkel MB 2019
VARKOM VARAŽDIN Varaždin, HRV Izgradnja odpadne čistilne naprave Varaždinske Toplice 2019-2022
JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Beograd, SRB Letno vzdrževanje sistema upravljanja TENT-A za odpadne vode 2019
OBČINA MOZIRJE Mozirje Centralna čistilna naprava Mozirje - faza 2, gnilišče 2021
PRIMOŠTEN ODVODNJA Primošten, HRV Izgradnja sistema odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod naselja Primošten - I A faza - KČN Primošten 18.750 PE 2020-2022
KOMRAD SLATINA Slatina, HRV Izgradnja KČN aglomeracije Slatina (FIDIC rumena knjiga) in pristopne infrastrukture 16.000 PE 2020-2023
JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Beograd, SRB Izgradnja in zagon nove čistilne naprave za odpadne vode v Termoelektrarni Nikole Tesle B 2021-2024
VODOVOD IMOTSKE KRAJINE Imotski, HRV Nadgradnja komunalne čistilne naprave aglomeracije Imotski z izgradnjo naprave za solarno sušenje blata 13.300 PE 2021-2024
VIRKOM Pitomača, HRV Nadgradnja in rekonstrukcija KČN aglomeracije Pitomača 9.000 PE 2021-2024
DVORAC Belišče - Petrijevci, HRV Izgradnja KČN Belišće 24.200 PE in KČN Petrijevci 9.800 PE 2021-2024

PRIPRAVA VODE

Investitor Lokacija Projekt Leto
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA Brestanica Kemična priprava tehnološke vode 1999-2000
MELAMIN Kočevje Zaprt hladilni sistem 2001
CINKARNA CELJE Celje Priprave tehnološke vode 2002
CINKARNA CELJE Celje Obnovitev hladilnega stolpa EWB 7200/09 2002
GORENJE Velenje Transport in skladiščenje PUR komponent 2000-2001
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Rekonstrukcija kemične priprave tehnološke vode 2002
ACRONI Jesenice Zmanjšanje porabe hladilne vode - kemična in termična priprava vode 2004-2005
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Sistem priprave in doziranja apnenega mleka 2004
CINKARNA CELJE Celje Priprava vode 2005-2006
ENERGETIKA MARIBOR Maribor Priprava vode 2008
JAVNO PODJETJE TOLOTNA OSKRBA Maribor Rekonstrukcija KPV (kemične priprave vode) 2008-.2009
VODOVOD – KANALIZACIJA Frankolovo Nadomestni objekt za pripravo pitne vode – vodarna Frankolovo 2010
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Priprava vode 2012-2015
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Amoniačna voda - blok 6 2012-2015
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Mariborski otok Obnova sanitarno - tehnološkega vodovoda na objektu HE MO 2014
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Amoniačna voda - blok 6 2012-2015
PETROL ENERGETIKA Štore Obnova črpališča SIIla 2017

PRIPRAVA PITNE VODE

Investitor Lokacija Projekt Leto
VODOVOD – KANALIZACIJA Frankolovo Nadomestni objekt za pripravo pitne vode – vodarna Frankolovo 2010
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini 2012-2015
OBČINA MAKOLE Makole Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. sklop 2013-2015
OBČINA GRAD Pomurje Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B - sklop 1 2013-2014
OBČINA ŠENTJUR Šentjur Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle - Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur 2014-2015
INFRA Krško Črpališče na območju starega dela Krškega na Dalmatinovi ulici 2014-2015
OBČINA LJUTOMER Ljutomer Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C - sklop 2 2014-2015
MESTNA OBČINA VELENJE Vinska gora Izgradnja vodovoda Vinska gora III.faza, odsek 5 in odsek 8 2015
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Novo mesto Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 2015-2016
OBČINA KANAL OB SOČI Deskle Priprava pitne vode Deskle 2016
KOMRAD Hrvaška Voćin - Sobunar, HRV Izgradnja objekta za pripravo pitne vode - vodočrpališče "Voćin - Sobunar" 2016-2018
OBČINA KANAL OB SOČI Avče Filtracija vode Avče 2017
OBČINA KANAL OB SOČI Ložice Vodarna Ložice 2017
OBČINA KANAL OB SOČI Ročinj Postaja za pripravo pitne vode Ročinj 2018
MUNICIPALITY OF NEVESINJE Nevesinje, BIH Sanacija čistilne naprave Alagovac, Nevesinje 2018-2021
OBČINA KANAL OB SOČI Kambreško Postaja za pripravo pitne vode Kambreško 2019
MINISTERSTVO ZA ZEMLJODELSTVO, ŠUMARSTVO I VODOSTOPANSTVO Republika Severna Makedonija, MKD Gradbena dela na izgradnji postrojenja za prečiščavanje vode v občini Karbinci 2020-2021
OPĆINA ORAŠJE Orašje, BIH Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe 2020-2021
KOLEKTOR SISTEH Republika Severna Makedonija, MKD Dobava opreme za WTP Štip 2020
KOMUNALA NOVO MESTO Novo mesto Storitev in oprema za zagotavljanje varnega in nemotenega delovanja vodarn Jezero in Stopiče 2020

RAZŽVEPLANJE DIMNIH PLINOV

Investitor Lokacija Projekt Leto
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Aditivno razžveplanje dimnih plinov na vseh petih blokih 1991-1994
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Elektro in strojne instalacije na razžveplalni napravi bloka 4 1993-1995
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Odlagališče produktov odžveplanja dimnih plinov 1994
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Črpališče za vlaženje produktov, razžveplanje na odlagališču produktov 1994
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Napajanje meritev emisij na dimniku bloka 4 in 5 1994
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Strojno vzdrževanje naprav za razžveplanje dimnih plinov na bloku 4 1995
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Remont čistilne naprave za razžveplanje dimnih plinov na bloku 4. Zamenjava razpršilnih cevovodov. Vgradnja sit na sesalno stran obstoječih črpalk 1996-1998
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Naprava za razžveplanje dimnih plinov na bloku 5 1999-2000
MPI RECIKLAŽA Žerjav Razžveplanje dimnih plinov metalurške predelave sekundarnih svinčevih surovin 1998-2000
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE Trbovlje Razžveplanje dimnih plinov - Idejni projekt 2001
MPI RECIKLAŽA Žerjav Rekonstrukcija razžveplalne naprave 2005-2006
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE Trbovlje Razžveplanje dimnih plinov - Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 2005
ELEKTROPRIVREDA BIH Tuzla, BIH Razžveplanje dimnih plinov - Idejni projekt 2004-2005
MPI RECIKLAŽA Žerjav Razžveplanje dimnih plinov – obnova sistema 2009
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Razžveplanje dimnih plinov blok 6 2009
MPI RECIKLAŽA Žerjav Posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov iz bobnastih peči 2009
MPI RECIKLAŽA Žerjav Posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov iz bobnastih peči - Rekonstrukcija dela trase med bobnastimi pečmi in vrečastim filtrom 2009
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Sanacija kanalov dimnih plinov, recirkulacije DP ter kanalov svežega zraka bloka 5 2011
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Remont kanalov dimnih plinov 2013
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Projektiranje, izdelava in dobava naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj 2011-2015
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Remontna dela na RDP napravi bloka 6 2018
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževalna dela na RDP 6 2020

TOPLOTNA IZRABA ODPADKOV

Investitor Lokacija Projekt Leto
ESOTECH & INSTITUT JOŽEF STEFAN Podgorica pri Ljubljani Demonstracijska naprava za termično izrabo odpadkov 2000-2002
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško Sosežig na kotlu K5 - Idejni projekt 2000
ADRIA MOBIL Novo Mesto Testni sežig odpadkov na pilotni napravi za toplotno izrabo odpadkov 2002
MPI RECIKLAŽA Žerjav Testni sežig odpadkov na pilotni napravi za toplotno izrabo odpadkov 2005
PALOMA Sladki Vrh Sušilnica papirniškega mulja s toplotno izrabo rejekta - idejni projekt 2006
KOTO Ljubljana Izdelava projektne dokumentacije, izvedba in nabava tehnološke, strojne in elektro opreme (pilotna bioplinska naprava) 2007-2008
JAVNA AGENCIJA ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RS Ljubljana Razvoj tehnologije za proizvodnjo bioplina iz komunalnih in industrijskih odpadkov 2009
KOTO Ljubljana Dograditev bioplinske naprave KOTO 2010

ODPRAŠEVANJE IN ODSESOVANJE

Investitor Lokacija Projekt Leto
LIVARNA Berlin, DEU Livarna - sistem odpraševanja 1987
LESNA Slovenj Gradec Filtracija dimnih plinov 2000
KOTO Ljubljana Strojne in elektro instalacije za prezračevanje 2002-2006
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija odpraševalne naprave EOP -1. faza 2002
ACRONI Jesenice Posodobitev sušilnih in ogrevnih mest 2003
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija in gradbena dela na projektu modernizacije VOD naprave 2004
ACRONI Jesenice Dobava ter montaža elektro in strojne opreme za razširitev hladilnega sistema VOD1 naprave 2004
ŠTORE STEEL Štore Posodobitev ogrevnih mest 2006
LUKA KOPER Koper Rekonstrukcija vagonskega izstresališča -odpraševanje 2006
W&P PROFIL Ruše Postavitev opreme za primarno drobljenje in sejanje silicijevih zlitin 2007 - 2008
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Izdelava in montaža opreme za recirkulacije na bloku 5 2007
MPI-RECIKLAŽA Žerjav Dimovodna povezava od vrečastega filtra do ventilatorja vleka in RDP napravo 2010
ACRONI Jesenice Izdelava ventilacije in ustreznega prezračevanja 2011
ACRONI Jesenice AOD converter 2016-2017

TRANSPORTNA OPREMA

Investitor Lokacija Projekt Leto
LUKA KOPER Koper Terminal za razkladanje razsutih tovorov, sipkih tovorov, boratov Belinka in terminal za nakladanje sipkih tovorov 1985-1995
LUKA KOPER Koper Avtomatizacija tehnoloških pogonov v podaljšanih halah TH 1 in TH 2 1986
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Modernizacija obrata za operativno pripravo elektrofilterskega pepela 1996-1998
GLIN NAZARJE Nazarje Transportna in sejalna oprema 1999
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Transporterja - 50 C in 71 1999
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Rekonstrukcija priklopov EF pepela (pnevmatski transport) iz bloka V. TEŠ na silose S 2, S 3 in S 4. 1997-1998
LUKA KOPER Koper Mobilni transporter s sejalno enoto, kapaciteta: 300 t/h 1999
TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ Ormož Sistem za nakladanje sladkorja v avtocisterne 2001
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Transport žlindre in pepela bloka 5 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Dobava jeklenih transporterjev 2002-2004
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Letna vzdrževalna dela na področju transporta pepela bloka 4 in 5 2004
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Transport žlindre in pepela bloka 4 2004
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA Ljubljana Vlaženje presipov na transportu premoga 2005-2006
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Členkasti transporter 2005
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Gumi transportni trak za sadro v mešalnici bloka 5 2005
LUKA KOPER Koper Rekonstrukcija vagonskega izstresališča 2006
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževalna dela na področju transporta pepela na bloku 4 in 5 2006 -2007
TERMOELEKTRARNA TUZLA Tuzla, BIH Rekonstrukcija notranjega transporta žlindre kotla bloka 5 2006 - 2007
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Transport sadre bloka 5 – nakladnje na kamione 2008
TE TOL Ljubljana Montaža el. opreme transporta lesne mase 2008
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Preusmerjanje žlindre v hidravlični transport 2008
ELEKTROPRIVREDA BiH Tuzla, BIH Rekonstrukcija postrojenje za notranjii transport žlindre bloka 4 TE Tuzla 2009
RUDNIK UGLJA A.D. PLJEVLJA Pljevlja, MNE Rekonfiguracija i modernizacija DTO sistema - I. faza 2018
 
okoljska politika
kakovost
infotech
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška cesta 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2021 Esotech, d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech, d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information