Esotech d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
partnerji
reference

Ekipa

Esotech d.d. pridobil D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.
 

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Sklepi skupščine Esotech sprejeti s trdno večino
Velenje, 24. avgust. 2007: V družbi Esotech je bila včeraj uspešno izvedena 11. seja skupščine. Na seji so bili z večino glasov delničarjev, sprejeti predlagani sklepi Uprave in Nadzornega sveta. Nova člana nadzornega sveta sta Robert Hudournik in Boštjan Žigon.
Na skupščini smo se delničarji, ki verjamemo v nadaljnji razvoj družbe in skupno prihodnost, soočili z manjšino delničarjev, ki jo vodi Zofija Mazej Kukovič. Omenjena manjšina delničarjev je vztrajno proceduralno zapletala potek skupščine in podajala nasprotne predloge, od katerih noben ni bil izglasovan.
O trdnosti sprejetih sklepov in ustrezni argumentaciji le-teh priča visoka podpora kapitala, ki se je za potrditev posameznega sklepa gibala med 68% in 70%.
Medtem v podjetju po sklepu nadzornega sveta izvajamo notranji pregled poslovanja in iz vmesnih poročil ugotavljamo indice za vrsto nepravilnosti pri poslovodenju nekdanje Uprave, ki so predmet nadaljnje obravnave.
Ob tem so se v medijih pojavile različne informacije, zato želimo iz družbe Esotech podati nekaj argumentov razrešitve, ki jo je izvedel nadzorni svet in, ki so osnova za izglasovano nerazrešnico Upravi za preteklo poslovno leto:
- Poslovodenje pretekle oz. razrešene Uprave je bilo v več pogledih netransparentno, evidentna odstopanja pa se kažejo pri procesu nabave, nameravanem načinu in postopku obvladovanja lastninske strukture v eni osebi, zagotavljanju bonitet za svoje družinske člane,...,
- poslovno poročilo skupine Esotech za preteklo poslovno leto ne prikazuje dejanskih podatkov, na osnovi katerih bi lahko revizorji in nadzorni svet pravilno in verodostojno ocenili stanje skupine Esotech, saj v  onsolidacijo niso vključene vse hčerinske družbe, katerih poslovni izid pomembno vpliva na resničen in pošten prikaz finančnega položaja skupine,
- neustrezen način vodenja razrešene Uprave je v zadnjih mesecih povzročil kadrovski odliv, ki ni bil v prid dolgoročni razvojni usmerjenosti družbe Esotech,
- razrešeno Upravo smo v podjetje uradno in neuradno pozvali večkrat, tako v okviru postopka izredne odpovedi, kot v smislu obravnave predloga sporazuma o njeni nadaljnji povezanosti z družbo Esotech. Zofija Mazej Kukovič, se je odzvala šele na zadnje uradno povabilo, s prihodom na sestanek dne 22.8.2007. Kljub že vloženi tožbi z njene strani, smo v zapisniku soglašali: »da smo se pripravljeni o odprtih medsebojnih razmerjih dogovarjati«.

Novo vodstvo družbe Esotech sicer združuje dolgoletno poslovno sodelovanje in izkušnje. Nekateri sodelavci, ki so v zadnjem obdobju morali zapustiti naše vrste so se že vrnili, saj ponovno verjamejo v bodočnost podjetja.
V podjetju Esotech smo zaupanje med sodelavci in medsebojno razumevanje ponovno dvignili na zavidljivo raven, pri čemer ni skrivnost, da odnosi v zadnjih mesecih niso bili najboljši.

Zadovoljevanje potreb naših kupcev bo vodilo našega prihodnjega delovanja. Osredotočeni smo na izpolnitev obstoječih pogodbenih obveznosti, medtem prejemamo nova naročila, kar nas navdaja z neizmernim optimizmom. Želimo več in bolje kot doslej in verjamemo v večjo dodano vrednost timskega dela za podjetje. Partnerskim odnosom bomo posvetili posebno pozornost.
Vzporedno zaposlenim v podjetju zagotavljamo stimulativno delovno okolje s kvalitetnimi medsebojnimi odnosi, kar bo trajno povečevalo pripadnost podjetju.

Lepo Vas pozdravljamo!

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Marko ŠKOBERNE
Predsednik Uprave
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
mob. tel.:051 318 838

Zgodovina podjetja Esotech sega v leto 1952 in prelomnice v razvoju podjetja so prispevale k usmeritvi - postati globalno podjetje za razvoj in implementacijo ekoloških in energetskih projektov. Na področju ekologije razvijamo rešitve za čiščenje industrijskih in komunalnih odpadnih voda, pripravo vode, ravnanje z odpadki in čiščenje emisij v ozračje.. Na področju energetike razvijamo energetsko učinkovite in okolju prijazne rešitve s katerimi prispevamo k uporabi obnovljivih virov energije, obnovi in novogradnji termoenergetskih in hidroenergetskih objektov, prenosu in distribuciji električne energije ter proizvodnji in distribuciji toplotne energije. Zavedamo se, da je naša dodana vrednost v prenosu znanj iz bazičnih znanstvenih dosežkov v industrijske aplikacije, kar uspešno dokazujemo s številnimi izvedenimi projekti v sodelovanju s slovenskimi razvojno raziskovalnimi ustanovami. Zato lahko s celotnim spletom naših storitev - uresničujemo poslanstvo podjetja - Ustvarjamo boljši svet.
 
okoljska politika
kakovost
infotech
povezave
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2020 Esotech d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information