Esotech d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
partnerji
reference

Ekipa

Esotech d.d. pridobil D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.
 

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Politika kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja

a) ESOTECH, d.d. ima lasten integriran sistem vodenja kakovosti, ki vključuje certifikate za standarde:

 • za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015;
 • za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2015;
 • za sistem varnosti in zdravja BS OHSAS 18001:2007;
 • za področje varjenja po standardu EN ISO 3834-2;
 • certifikat o usposobljenosti za servisiranje in popravila Ex-opreme SIQ Ex U.10028R po standardih SIST EN 60079-19:2011 in SIST EN 1127-1:2008;
 • certifikat o usposobljenosti za vzdrževanje Ex-opreme SIQ Ex U.10027 po standardih SIST EN 60079-17:2008 in SIST EN 1127-1:2008;
 • certifikat o usposobljenosti za vgraditev Ex-opreme SIQ Ex U.10026 po standardu SIST EN 60079-14:2009 in SIST EN 1127-1:2008;
 • za kontrolo proizvodnje po standardu SIST EN 1090-1 Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij.

 

b) POLITIKA KAKOVOSTI, RAVNANJA Z OKOLJEM TER VARNOSTI IN ZDRAVJA

Dejavnost organizacije je razvoj in izvedba ekoloških in energetskih projektov.

ESOTECH, d.d. ima lasten sistem vodenja kakovosti, ki kot gradnike za doseganje ciljev vključuje standarde kakovosti ISO 9001:2015, za ravnanje z okoljem ISO 14001:2015 ter za poklicno zdravje in varnost BS OHSAS 18001:2007. Sistem temelji na naslednjih vrednotah:

 • medsebojno zaupanje in spoštovanje vseh zaposlenih,
 • predanost timskemu in projektno organiziranemu delu,
 • prilagodljivo in h kupcu oz. odjemalcu usmerjeno delovanje,
 • okoljska ozaveščenost in družbena odgovornost,
 • varovanje zdravja in varnosti zaposlenih,
 • zavezanost načelom stalnih izboljšav in celovite kakovosti.

Zavezujemo se za izpolnjevanje zahtev navedenih standardov in veljavne relevantne zakonodaje, kakor tudi ostalih zahtev povezanih z okoljskimi vidiki ter vidiki varnosti in zdravja. Zavezujemo se za stalno izboljševanje učinkovitosti sistema. Redno pregledujemo primernost politike glede na spremembe poslovanja.

Cilji kakovosti, sistema ravnanja z okoljem ter sistema varnosti in zdravja so določeni na nivoju organizacije in na nivoju posameznih procesov, so merljivi in skladni s politiko. Cilje planiramo, izvajamo aktivnosti za realizacijo ciljev, njihovo realizacijo in učinkovitost redno pregledujemo. Cilji so sestavni del letnega poslovnega načrta, zanje zagotavljamo vire, po potrebi jih usklajujemo.

Trudimo se za izpolnjevanje zahtev in pričakovanj kupcev oz. odjemalcev v celotni življenjski dobi projektov, zahtev kakovosti storitev, za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja in za zmanjševanje tveganj zdravja in varnosti. Stalno iščemo najboljše rešitve za naše projekte, ki pripomorejo k večanju zadovoljstva kupcev, manj obremenjujejo okolje in zmanjšujejo tveganja varnosti in zdravja. V ta namen razvojno raziskovalne dosežke in bazična znanja prenašamo iz institutov preko lastnega razvoja v industrijske aplikacije, znanje pa pridobivamo tudi po modelu dobrih praks. S posodabljanjem delovne opreme in tehnoloških postopkov izboljšujemo kakovost storitev, večamo učinkovitost, zmanjšujemo emisije v okolje in zmanjšujemo tveganja varnosti in zdravja. V tehnologijah, povsod kjer je možno, zamenjujemo nevarne snovi z manj nevarnimi.

Zaposlene nenehno usposabljamo in osveščamo o pomembnosti kakovosti, ohranitve okolja ter pomembnosti varnosti in zdravja. To poudarjamo tako, da razvijamo občutek odgovornosti vsakega zaposlenega za vključevanje principov sistema vodenja kakovosti, sistema varovanja okolja ter sistema varnosti in zdravja v vsakodnevne aktivnosti na vsakem delovnem mestu.

Vplivamo na partnerska podjetja in zunanje ponudnike, da vzpostavijo in izvajajo svojo politiko skladno s strategijo kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja ESOTECH d.d., za uvajanje podobnih načel pa vzpodbujamo tudi kupce oz. odjemalce.

Osebno se zavezujem in pričakujem od zaposlenih uresničevanje te politike v okviru odgovornosti ter moralnih in etičnih načel.

Velenje 4.1.2018

Predsednik uprave:
Marko Škoberne

 
okoljska politika
kakovost
infotech
povezave
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2020 Esotech d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information