Esotech, d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
gradbeništvo
reference
ELEKTRO PROIZVODNJA

Ekipa

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Razvojni projekt Green Hull

Vodarna Frankolovo

Vodarne Kanal ob Soči

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
Politika kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja

a) Sistem celovitega vodenja kakovosti v ESOTECH, d.d. vključuje certifikate za standarde:

 • za vodenje kakovosti standard ISO 9001:2015,
 • za ravnanje z okoljem ISO 14001:2015,
 • za varnost in zdravje ISO 45001:2018.

Ostali certifikati:

 • za celovite zahteve glede kakovosti za področje varjenja po standardu EN ISO 3834-Part 2,
 • za kontrolo proizvodnje po standardu EN 1090-1:2009+A1 Strukturne komponente in kompleti za jeklene konstrukcije po "EXC3 ki se nanaša na EN 1090-2",
 • usposobljenosti za vzdrževanje Ex-opreme SIQ Ex U.10027 po standardih SIST EN 1127-1 in SIST EN 60079-17,
 • usposobljenosti za vgraditev Ex-opreme SIQ Ex U.10026 po standardih SIST EN 60079-14 in SIST EN 1127-1,
 • certifikati IPMA – licence s področja projektnega managementa,
 • certifikat EDISON - opravljanje elektro meritev,
 • licence pooblaščenih inženirjev IZS in v tujini.

b) POLITIKA KAKOVOSTI, RAVNANJA Z OKOLJEM TER VARNOSTI IN ZDRAVJA

Dejavnost organizacije je razvoj in izvedba ekoloških in energetskih projektov.

ESOTECH, d.d. ima lasten sistem vodenja kakovosti, ki kot gradnike za doseganje ciljev vključuje standarde kakovosti ISO 9001:2015, za ravnanje z okoljem ISO 14001:2015 ter za varnost in zdravje ISO 45001:2018. Sistem temelji na naslednjih vrednotah:

 • medsebojno zaupanje in spoštovanje vseh zaposlenih,
 • predanost timskemu in projektno organiziranemu delu,
 • prilagodljivo in h kupcu oz. odjemalcu usmerjeno delovanje,
 • okoljska ozaveščenost in družbena odgovornost,
 • varovanje zdravja in varnosti zaposlenih,
 • zavezanost načelom stalnih izboljšav in celovite kakovosti.

Zavezujemo se za izpolnjevanje zahtev navedenih standardov in veljavne relevantne zakonodaje, kakor tudi ostalih zahtev povezanih z okoljskimi vidiki ter vidiki varnosti in zdravja. Zavezujemo se za stalno izboljševanje učinkovitosti sistema. Redno pregledujemo primernost politike glede na spremembe poslovanja.

Cilji kakovosti, sistema ravnanja z okoljem ter sistema varnosti in zdravja so določeni na nivoju organizacije in na nivoju posameznih procesov, so merljivi in skladni s politiko. Cilje planiramo, izvajamo aktivnosti za realizacijo ciljev, njihovo realizacijo in učinkovitost redno pregledujemo. Cilji so sestavni del letnega poslovnega načrta, zanje zagotavljamo vire, po potrebi jih usklajujemo.

Trudimo se za izpolnjevanje zahtev in pričakovanj kupcev oz. odjemalcev v celotni življenjski dobi projektov, zahtev kakovosti storitev, za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja in za zmanjševanje tveganj zdravja in varnosti. Stalno iščemo najboljše rešitve za naše projekte, ki pripomorejo k večanju zadovoljstva kupcev, manj obremenjujejo okolje in zmanjšujejo tveganja varnosti in zdravja. V ta namen razvojno raziskovalne dosežke in bazična znanja prenašamo iz institutov preko lastnega razvoja v industrijske aplikacije, znanje pa pridobivamo tudi po modelu dobrih praks. S posodabljanjem delovne opreme in tehnoloških postopkov izboljšujemo kakovost storitev, večamo učinkovitost, zmanjšujemo emisije v okolje in zmanjšujemo tveganja varnosti in zdravja. V tehnologijah, povsod kjer je možno, zamenjujemo nevarne snovi z manj nevarnimi.

Zaposlene nenehno usposabljamo in osveščamo o pomembnosti kakovosti, ohranitve okolja ter pomembnosti varnosti in zdravja. To poudarjamo tako, da razvijamo občutek odgovornosti vsakega zaposlenega za vključevanje principov sistema vodenja kakovosti, sistema varovanja okolja ter sistema varnosti in zdravja v vsakodnevne aktivnosti na vsakem delovnem mestu.

Vplivamo na partnerska podjetja in zunanje ponudnike, da vzpostavijo in izvajajo svojo politiko skladno s strategijo kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja ESOTECH d.d., za uvajanje podobnih načel pa vzpodbujamo tudi kupce oz. odjemalce.

Osebno se zavezujem in pričakujem od zaposlenih uresničevanje te politike v okviru odgovornosti ter moralnih in etičnih načel.

 

Predsednik uprave:
Marko Škoberne

 
Vavčer za pridobitev certifikatov

Esotech, d.d. je bilo na podlagi prijave na javni poziv za »Vavčer za pridobitev certifikatov« ter pogodbe št. PVAV1-19/00338 odobreno sofinanciranje projekta Vavčer za pridobitev certifikatov. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine MSP s sedežem v Republiki Sloveniji, k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čimer se bo povečala konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si

Logotipi

 
okoljska politika
kakovost
infotech
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška cesta 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2023 Esotech, d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech, d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information