Esotech d.d.

.
novice
o podjetju
ekologija
energetika
partnerji
reference

Ekipa

Esotech d.d. pridobil D&B rating najvišjega bonitetnega razreda.
 

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
reference energetika

Image energetika [ Image420kB ]

PRENOS IN DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (TRANSFORMATORSKE POSTAJE)

Investitor Lokacija Projekt Leto
LUKA KOPER Koper Terminali za razkladanje razsutih tovorov, sipkih tovorov, boratov Belinka in terminal za nakladanje sipkih tovorov. Avtomatizacija tehnoloških pogonov v podaljšanih halah TH 1 inTH 2 1987
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Transformatorska postaja 35kV/0,4 kV - dobava in montaža nove opreme 1995
PLASTIKA SKAZA Velenje Izvedba TP Selo - Skaza 1997
LUKA KOPER Koper TP 4-TRT 1999
GORENJE Bistrica ob Sotli Transformatorska postaja 20/0,4kV - 630kVA s priključnim kablovodom 1997
GORENJE Velenje Rekonstrukcija transformatorske postaje 1998
GORENJE Velenje Rekonstrukcija elektro energetskega sistema 20/0,4kV - RP 1, TP 3, TP 13 1998
GORENJE Velenje Izgradnja nove in obnovitev stare transformatorske postaje Galvana Gorenje, d.d. TP 3x1000 kVA, ter RP 20 kV s priključnimi kablovodi 1999
GORENJE Velenje Transformatorska postaja 9 Orodjarna 1999
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Transformatorska postaja 35kV/0,4 kV 1995
LUKA KOPER Koper Transformatorska postaja 2000
LUKA KOPER Koper TP Sipkih tovorov 2000
LUKA KOPER Koper TP 23 2000
GORENMJE NOTRANJA OPREMA Gorenja vas Razširitev TP 2001
LUKA KOPER Koper TP - TRT 1 2001
STEKLARNA ROGAŠKA Rogaška Slatina Rekonstrukcija transformatorske postaje TP 20/04 kV 2001
GORENJE Velenje Transformatorska postaja TP Galvana 20/04kV 2001
GORENJE Velenje Rekonstrukcija transformatorske postaje TP-1 2001
GORENJE Velenje Transformatorska postaja TP 7 - Upravna stavba 2002
GORENJE Velenje Transformatorska postaja TP 6 - Štedilniki 2002
TURBOINŠTITUT Ljubljana Zamenjava SN opreme v TP 2002
LUKA KOPER Koper Zamenjava SN in NN stikalnega bloka v TP Kontejnerski terminal 2002
KLINIČNI CENTER Ljubljana Transformatorska postaja 2002
GORENJE IPC Velenje Transformatorska postaja za novo tovarno stiroporne embalaže 2002
STEKLARNA ROGAŠKA Rogaška Slatina Transformatorska postaja TP Talilnica 2002
LUKA KOPER Koper Zamenjava SN in NN stikalnega bloka v TP 2 - TRT 2002
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško Dobava in montaža opreme za TP PS 2 2002
GORENJE Šoštanj Transformatorska postaja TP Gorenje-Šoštanj 2004
ISKRA INVEST Kranj Prenova TP 2 v industrijski coni Iskra Labore 2004
ISKRA INVEST Kranj Dobava in montaža 20 kV kabla v industrijski coni Iskra Labore 2004
GORENJE Velenje Razširitev transformatorske postaje TP 3 Energetika 2004
LUKA KOPER Koper Prenova NN stikalnega bloka v TP 20 Skladišče 2004
ACRONI Jesenice Predelava transformatorskih postaj TP 2 in TP 3 Javornik - Nova linija za toplotno obdelavo debele pločevine 2004-2005
ELEKTRO CELJE Celje Preureditev 20 kV kablovodov 2005
ISKRA INVEST Kranj Montaža 20kV opreme v TP 1, TP 3 in premontaža opreme v TP2 2005
LUKA KOPER Koper Obnova NN stikalnega bloka GRG I. in GRG II. 2005
ACRONI Jesenice Dobava in montaža 35 kV kabla med RTP Jeklarna in RTP Bela 2005
SIEMENS Jesenice Rekonstrukcija TP4 Jeklarna 2005
ELEKTRO CELJE Velenje Rekonstrukcija TP ESO 2005
ACRONI Jesenice Izvedba TP Ponovčna peč 2006
ACRONI Jesenice Dobava in montaža dveh novih transformatorjev in NN bloka v RTP Beli 2006
KOTO Ljubljana Transformatorska postaja TP Koto 2006
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Obnova glavne razdelilne plošče v glavni transformatorski postaji KC na Zaloški 7 2007
ACRONI Jesenice TP Strugarna valjev 2006-2007
ZZZS Ljubljana Izgradnja TP ZZZS na lokaciji Miklošičeva cesta 2007-2008
METAL RAVNE Ravne na Koroškem TP Valjarna III 2007-2008
LUKA KOPER Sežana Elektro instalacije v TP S1 2007 - 2009
GORENJE Velenje Izvedba TP Linije pečic KA 2008
ELEKTRO CELJE Mozirje Izdelava omar TR zaščite in pripadajoče omarice v 110 kV stikališču Mozirje 2008
ACRONI Jesenice Izvedba projektne in ostale dokumentacije, dobava ter montaža opreme za TP3, TP4, TP žarilna in RTP Javornik 2008
VO-KA Ljubljana Rekonstrukcija TP Vodarna Hrastje 2008 - 2009
ELEKTRO UNIMONT Rogla TP v okviru projekta-Smučarsko tekaški center na Rogli 2010
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ljubljana Dobava in montaža diesel agregata 2010
ELEKTRO CELJE Štore Kabelska kanalizacija RTP Lipa - RTP Štore 1 - etapa 3 2010
RADEČE PAPIR Radeče Sanacija transformatorske postaje TP Radeče 2010-2011
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba nove TP Metal Nova Jeklarna 2011
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba TP EPŽ III 2011
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA Krvavec, Trdinov vrh Elektro agregat za OC Krvavec in AOC Trdinov vrh 2011
ACRONI Jesenice Izdelava, dobava in montaža transformatorjev za novi Blooming 2011
DARS Po Sloveniji Redno vzdrževanje in pregledi srednjenapetostnih naprav v upravljanju DARS 2011
RUDIS Trbovlje Transformatorska postaja 20/0,4 SPTE-Planina 2011
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Oskrba gradbišča z električno energijo v času izgradnje bloka 6 2011-2012
PETROL ENERGETIKA Štore 4. etapa kabelske kanalizacije LIPA - ŠTORE 2011-2012
PETROL ENERGETIKA Štore Izvedba energetskega koridorja 2011-2012
ALSTOM Šoštanj Oskrba kontejnerskega naselja z električno energijo 2012
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Začasno napajanje gradbišča 2012
METAL RAVNE Ravne Rekonstrukcija SN stikalnih celic v TP Valjarni III 2012
METAL RAVNE Ravne Dobava in montaža NN bloka za TP Čistilnica 2012
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija TP3 - Javornik 2012
SENG Nova gorica Transformatorska pstaja TP Doblar 10kV 2013
PETROL ENERGETIKA Štore Novogradnja TP 5/0,4 kV Ban Lubbe 2013
ACRONI Jesenice Izvedba TP Jeklovlek 2013
GORENJE Velenje Rekonstrukcija TP 8 HZA 2013
TEŠ Velenje Transformatorska postaja TP RDP 5/0,4kV 2013
METAL RAVNE Ravne Rekonstrukcija transformatorskih postaj TP Nova Jeklarna 20/0,4 kV 2014
PETROL ENERGETIKA Štore Rekonstrukcija TP 5/0,4kV Kotlarna, 1.faza 2014
MO VELENJE Velenje Transformatorska postaja TP Grmov vrh 20/0,4 KV 2015
ELEKTRO CELJE Vuzenica, Dravograd Vgradnja resonančne dušilke v RTP 110/20kV Vuzenica in RTP110/20kV Dravograd 2014
ELEKTRO GORENJSKA Železniki Dobava in montaža 110kV kabla za daljnovod 110+20kV RTP Železniki-Bohinj 2014-2015
GORENJE Velenje Rekonstrukcija TP - PS2 2015
MO NOVO MESTO Novo Mesto Dograditev TP jezero 2015
METAL RAVNE Ravne Rekonstrukcija TP UHP 2015-2016
ACRONI Jesenice Transformatorska postaja TP WTP 2016
ACRONI Jesenice Transformatorska postaja TP LTO 2016
PETROL ENERGETIKA Štore Rekonstrukcija CTP 35/5 kV 3.faza 2016
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Dobava, montaža in spuščanje v pogon daljinskega vodenja v RTP Nove Preloge 2016-2017
PETROL ENERGETIKA Štore Dobava in montaža opreme - centralna TP 2017
C&G Talum Kidričevo TPP Rondelice 10-0,4 kV 2017
GORENJE Limbuš Dograditev TP 4 2017
KOVIS-LIVARNA Štore Dobava in montaža transformatorske postaje za projekt "TP KOVIS" 2018
PETROL LJUBLJANA Štore Povečanje prenosne moči RTP Lipa - CTP in CTP 2018

PRENOS IN DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (STIKALIŠČA)

Investitor Lokacija Projekt Leto
ELES Cirkovce Zamenjava VN opreme v 110 kV poljih Maribor I. in II. 1998
ELES Maribor Zamenjava VN opreme 400 kV DV Podlog in vezno polje; Predelave v 110 kV stikališču DV polje Sladki vrh, Melje I. in II. 1999
ELES Ljubljana Zamenjava VN opreme v 110 kV , 220 kV in 400 kV stikališča 1999
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA Mavčiče Zamenjava odklopnikov 123kV, 2000A, 6000MVA (31,5kA) z elektromotornim pogonom 1997
ELES Cirkovce RTP Cirkovce 1998
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA Ljubljana Rekonstrukcija in razširitev 110 kV stikališča 1999
ELES Podlog RTP Podlog 2000
ŽITO Ljubljana Projekt prenove TP in prenosa podatkov 2000
ELEKTRO CELJE Laško Montaža 110 kV opreme v RTP 110/20 kV Laško 2001
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Montaža opreme na 400 kV stikališču 2001
ELEKTRO GORENJSKA Labore Gradnja 110 kV stikališča RTP 110/20/10 kV Labore 2001
ELES Divača Izvajanje elektro montažnih del pri izvajanu VN in sekundarne opreme v RTP Divača 2001
ELES Krško Izvajanje elektromontažnih del - montaža sekundarne opreme RTP Krško 2002
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Rekonstrukcija elektroenergetskega napajanja 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Rekonstrukcija 220 kV stikališča 2002
ELEKTRO CELJE Laško Montaža 20 kV opreme v RTP 110/20 kV Laško 2002
ELEKTRO CELJE Laško Izdelava in montaža sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Laško 2002
ELEKTRO CELJE Laško Vključitev nove RTP 110/20 kV Laško EL. Celje na obstoječe zbiralnike RTP 110/35 kV ELES 2002
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško Dobava in montaža opreme za TP PS2 2003
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA Ljubljana Rekonstrukcija 6 kV blokov 2BBa in BCA 2003
ELES Krško Rekonstrukcija RTP Krško 400/110 kV 2003
ACRONI Jesenice Zamenjava 35 kV stikališča v RTP Bela 2003-2004
SPG SOL PLIN GORENJSKA Jesenice Dobava in montaža opreme za RTP Kisikarna 2004
ELES Kidričevo Izgradnja in rekonstrukcija RTP Kidričevo 400/220/110 KV 2003-2005
ACRONI Jesenice Projektiranje, izdelava in dobava, ter montaža opreme za postavitev 5 kV stikališča v strojnici valjarne Blooming 2004
ACRONI Jesenice Izvedba 35 kV kabelske povezave RTP Bela -RTP Javornik - Nova linija za toplotno obdelavo debele pločevine 2004-2005
ACRONI Jesenice Dobava in montaža opreme za razdelilno postajo RP HVB - 5 kV stikališče 2004-2005
SPG SOL PLIN GORENJSKA Jesenice Verifikacija instalacij in dokumentacije za RTP Kisikarna 2005
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija 110 kV stikališča RTP Jeklarna 2005-2006
C&G LJUBLJANA Koper Dobava in montaža prostozračne VN opreme v RTP Koper 2005
MARC GRADBENO PODJETJE Nova Gorica Adaptacija prostorov DCV v RTP 110/20/10 kV Gorica 2005-2006
ELES Maribor Elektromontažna dela za RTP Maribor 2006
ELEKTRO PRIMORSKA Koper Dobava in montaža lastne rabe za RTP 110/20 kV Lucija 2006
ACRONI Jesenice RTP Bela 5kV 2006-2007
ELEKTRO LJUBLJANA Ljubljana RTP Polje 110/10 kV stikališče 2006-2007
ELES Ljubljana RTP Vrtojba 110/20 kV stikališče 2006-2007
ELES Maribor Izvedba el.montažnih del RTP Maribor – prestavitel in zamenjava ločilnikov 400kV 2007
ELES Cirkovce Zamenjava VN opreme v RTP 220/110kV Cirkovce 2007
SIEMENS Mačkovci Oprema 110kV GIS s priključki za RTP Mačkovci 2007 - 2008
ELES Pekre Izvedba el.montažnih del v RTP Pekre 2007 - 2008
ACRONI Jesenice Rekonstrukcija 110kV stikališča RTP Jeklarna – 2.faza 2007-2008
ELES Podlog Izvedba gradbenih in elektromontažnih del pri rekonstrukciji 400 kV stikališča v RTP Podlog 2008
ELEKTRONABAVA Dravograd Montaža 110kV GIS postroja za RTP Dravograd 2008 - 2009
ELES Maribor Izvedba elektromontažnih del pri obnovi stikališča v RTP Maribor - 3.faza 2009
ELEKTRO LJUBLJANA Ljubljana Izvedba elektromontažnih del v RTP 110/20kV Litostroj 2008-2010
ELEKTRO CELJE Brestanica Izdelava in dobava omar zaščite in lastne rabe za RTP Brestanica 2009
ELEKTRO PRIMORSKA Vrtojba Dobava in montaža materiala ob zamenjavi TR1 v RTP Vrtojba 2010
ELES Laško RTP 110/20 kV Laško - sekundarna opreme 2009-2010
DRAVSKE ELEKTRARNE Dravograd Demontaža, dobava in montaža opreme 110 kV 2010
ELES Krško Elektromontažna dela na objektu RTP 400/110kV Krško - dogradnja stikališča 2010-2012
ACRONI Jesenice Dobava in polaganje 35kV kablovoda RTP Jeklarna 2011
ELEKTRO CELJE Slovenj Gradec Izdelava omar enosmerno-izmeničnega razvoda RTP 110/20 kV Slovenj Gradec 2011
ELEKTRO CELJE Celje Omari vodenja in zaščite, omarici merilnih napetosti, LR za RTP Lava TR 1 2011
ELEKTRO CELJE Rogaška Slatina RTP 110/20kV Rogaška Slatina - omara vodenja zaščite 2011
ELEKTRO CELJE Velenje Omara vodenja in zaščite in omarica merilnih napetosti za RTP Velenje 2012
ELES Ilirska Bistrica El.montažna dela, DV povezave, prestavitev TR, predelava celic in celovito preizkušanje v RTP 110/20 kV Il.Bistrica 2012-2013
SIEMENS Gorica Demontaža in montaža plinsko oklopljenih zbiralk RTP Gorica 2012-2013
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Formin Dobava in montaža opreme na 110kV stikališču HE Formin 2013
ELEKTRO CELJE Vuzenica Izdelava omar vodenja in zaščite ter omaric merilnih napetosti za RTP 110-20 kV Vuzenica 2013
ELES Trbovlje Izvedba sanacije DV 110 kV Trbovlje-Brestanica na odseku RTP Trbovlje - SM 113 po sklopih 2013
C & G LJUBLJANA Podvelka RTP 110/20 kV Podvelka - oprema 110 kV (GIS) 2013
ELES Ilirska Bistrica RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica 2013
ELES Krško Gradbena in elektromontažna dela na DV 2x110 kV Krško-Hudo 2014
ELEKTRO CELJE Celje Elektromontažna in zemeljska dela po odpravi žledoloma 2014 - DV 20kV Lokovica 2014
ELEKTRO MARIBOR, ELES Podvelka RTP 110/20 kV Podvelka - sekundarna opreme 2014 -2015
ELES Podlog Dobava omar sekundarne opreme in lastne rabe, montažna dela v RTP Podlog 2014 - 2016
ELEKTRO CELJE Slovenj Gradec, Elektromontažna dela v RTP-jih 110/20 kV Slovenj Gradec, 2016
ELEKTRO CELJE Vuzenica, Elektromontažna dela v RTP-jih 110/20 kV Vuzenica, Vuzenica TR1 2016
ELEKTRO CELJE Brežice Elektromontažna dela v RTP-jih 110/20 kV Brežice, 2016
ELEKTRO CELJE Rogaška Slatina Elektromontažna dela v RTP-jih 110/20 kV Rogaška Slatina, 2016
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Fala Oprema in montaža za 110 kV stikališče HE Fala 2016
ELES Brežice Dobava in montaža naprav sekundarne opreme za priključni vod 2 x 110 kV za HE Brežice 2016
ELEKTRO MARIBOR Dobrava Gradbeno obrtniška dela v 10 kV in 20 kV stikališču in komandi na RTP 110/10,20 kV Dobrava 2017-2018
KOLEKTOR IGIN Divača Rekonstrukcija stikališča 400/220/110kV RTP Divača 2017-2018
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Dobava in montaža 220 kV opreme ter opreme vodenja in zaščite za priključitev bloka 5 2017-2018
ELEKTRO LJUBLJANA Ivančna Gorica RTP 110/20 KV Ivančna Gorica (gradbena dela) 2018
ELES Podlog Elektromontažna dela 2018-2020
ELES Podlog Izdelava, dobava in montaža opreme LR in sekundarne opreme 2018-2021
ELES Podlog Ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog 2018-2019
ELEKTRO MARIBOR Dobrava Primarna in sekundarna oprema za RTP 110/20/10 KV Dobrava 2018-2019

PROIZVODNJA IN PRENOS TOPLOTNE ENERGIJE

Investitor Lokacija Projekt Leto
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Izvedba glavnega toplotnega postrojenja premogovnika, TPP 1,5 MW, TPP 2 MW 1995, 1998
TOVARNA USNJA Šoštanj Temperaturno reducirna postaja - Izdelava in dobava strojne opreme, strojne in elekro instalacije 1995
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA Brestanica Premestitev tlačnega kotla parne kotlarne s pripadajočimi pomožnimi sistemi in opremo 1996
MESTNA OBČINA VELENJE Topolšica Vročevod Topolšica 1996
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Topolšica Toplotno - reducirna postaja Topolšica 1996
GORENJE Velenje Rekonstrukcija glavne toplotne postaje 1996
GORENJE Velenje Toplotna podpostaja - rekonstrukcija, projektiranje in izvajanje strojnih del 1996
MESTNA OBČINA VELENJE Topolšica Vročevod Topolšica 1996
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Rekonstrukcija toplotne postaje TPP-029 1997
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Rekonstrukcija toplotne postaje TPP-023 1998
NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠČICA Topolšica Rekonstrukcija TPP v hotelu 1998
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Merilno reducirna postaja za plin 1998
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Vročevod in vodovod Trebuša 1998
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Izolacija vročevoda 2000
KS ŠOŠTANJ Šoštanj Toplifikacijski sistem mesta 1980-2000
GORENJE Velenje Vročevodi, toplovodi, vodi za objekte 1996-2000
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško Ogrevanje 2000
ENERGETIKA CELJE Celje Vročevodi 2000
GEOPLIN Polzela Merilno regulacijska postaja MRP Polzela 2000
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Rekonstrukcija Toplotne podpostaje TPP Foitova 6,8,10 2000
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Mag. vročevod CEP TEŠ IV/B faza 2002
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Mag. vročevod ČEP TEŠ IV/C faza 2002
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Mag. vročevod TEŠ-TUŠ I. faza 2002
GEOPLIN Ljubečna Merilno regulacijska postaja MRP Ljubečna 2002
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Izvedba rekonstrukcije toplotne postaje TPP 106 za objekt Gradis 2002
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Izvedba primarnega dovoda do TPP 02 in rek. topl. Postaj Foitova 4 in 2 2002
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Rekonstrukcija izolacije vročevoda 2xDN450 in 2xDN 350 CEP-TEŠ 2003
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE Velenje Rekonstrukcija izolacije vročevoda 2xDN350 TEŠ-TUŠ 2003
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Rekonstrukcija TPP 349 2003
ENERGETIKA CELJE Celje Sanacija izolacije vročevoda DN 250-DN 80 Lava in Hudinja 2003
MESTNA OBČINA CELJE Celje Vročevod DN 100, prestavilo plinovoda DN 100 za kompleks Salezijanci 2003
MESTNA OBČINA CELJE Celje Vročevod DN 150 športni park Golovec 2003
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Sanacija toplovodnega omrežja od J5096 -J5091 2004
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Sanacija toplovodnega omrežja iz TPP 413 2004
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Sanacija izolacije in podporja na magistralnem vročevodu Šoštanj-Podhrastnik, 1. faza 2004
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Sanacija izolacije in podporja na magistralnem cevovodu CEP-TEŠ, 5. faza 2004
ENERGETIKA CELJE Celje Rekonstrukcija kotlovnice LAVA II. faza - zamenjava vročevodnih kotlov s pripadajočo opremo 2 x 8 MW 2004
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE Velenje Rekonstrukcija mešalnih toplotnih postaj 2004
ENERGETIKA CELJE Celje Rekonstrukcija toplotne podpostaje TPP Vošnjakova 2 in TPP Kraigherjeva 32 2005
TO M Maribor Izgradnja kogeneracijske naprave 2005
ACRONI Jesenice Posodobitev horizontalnih ogrevnih mest 2005
ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Vgradnja parnega kotla 8 MW v TOŠ 2006
ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Električni dogrelnik pare 2006
ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Hlajenje črpališčnega objekta, gradnja centralne hladilne strojnice in hladilnih postaj za športni objekt Stožice 2006-2007
ISKRA INVEST Kranj Izvedba rekonstrukcije kotlarne nazivne moči 7,5 MW 2007
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje CEP 70MW – Rekonstrukcija centralne energetske postaje 2006 - 2010
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA Ljubljana Montaža glavnega parovoda B2 2007
NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠICA Topolšica Prestavitev vročevoda in vodovoda 2008
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Daljinsko hlajenje v MOV ter bližnjih okoliških objektov 2008
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Izvedba nadomestne toplotne podpostaje TPP 315 s priključnimi vodi 2008 - 2009
ENERGETIKA MARIBOR Maribor Vročevod Koroški most 2009
KOMUNALA KOČEVJE Kočevje Širitev daljinskega ogrevanja na biomaso 2009
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Prestavitev toplotne postaje TP 416 2009
SGP ZASAVJE Trbovlje Izvedba instalacij za rekonstrukcijo hladilnega sistema 2010
EL-TEC MULEJ Maribor Izvedba vročevoda na območju študentskega kampusa v Mariboru 2010
EL-TEC MULEJ Celje Toplovodni razvod v Celju 2010
JP ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Dobava opreme za objekt Centralna Hladilna Postaja - ŠP Stožice 2010
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Izvedba 3. faze rekonstrukcije CEP črpališča 2010
EL-TEC MULEJ Maribor Rekonstrukcija kotlovnice EPF in zamenjava toplotnih postaj 2011
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Lokovica Izvedba razširitve toplifikacije v KS Lokovica 1. del 2010-2011
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Izvedba jaška 5087 za priključitev Nove TP v Pohrastniku 2012
GOLEA NOVA GORICA Nova Gorica Zam. obst.dotr.kotlov na fos. goriva s kotli na lesno biomaso in dob.topl. za obd.15 let v sklopu proj. OVE v prim.obč. 2012
OBČINA ILIRSKA BISTRICA Knežak Oskrba s toplotno energijo za objekt OŠ Toneta Tomšiča, Knežak 2012
ECO ATMinvest Nova Gorica Trgovski center Supernova Nova Gorica-vročevod s TPP 2012
OBČINA ILIRSKA BISTRICA Ilirska Bistrica Oskrba s toplotno energijo za objekt Osnovna šola Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica 2012
COLT INTERNATIONAL / Izdelava in montaža sistema ogrevanja 2013
SMS MEVAC Ravne Kotlovnica SMS Mevac/Metal Ravne 2014
KOMUNALA SLOVENJ GRADEC Mislinja Sanacija kotlarne OŠ Mislinja 2014
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Šoštanj Tehnološka prenova toplovodnega sistema na področju Prešernovega trga, Trga svobode in Trga bratov Mravljak v Šoštanju- 1. faza 2014
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Šoštanj Tehnološka prenova toplovodnega sistema na področju Prešernovega trga, Trga svobode in Trga bratov Mravljak v Šoštanju- 2. faza 2015
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Tehnološka prenova toplotne postaje TPP 068, Koroška 37a in ITP 68A Koroška 37b, Velenje 2015
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Šoštanj Vročevodni priključni vod za industrijsko cono Šoštanj 2016
MESTNA OBČINA MARIBOR Maribor Izgradnja vročevoda po Prežihovi in Gregorčičevi ulici v Mariboru 2016
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Posodobitev interne TP ITP 340-5 2017
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Postojna Prenova kotlovnice v vojašnici Bač 2017 - 2018
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Vzdrževalna dela na sistemu daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini 2018
DOLB BOVEC Bovec Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bovec - Nakup, dobava in montaža kotlarne, vključno s potrebnimi gradbenimi deli 2018
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Tehnološka prenova TPP 325 2018
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Tehnološka prenova TPP 330 2018

METALURGIJA

Investitor Lokacija Projekt Leto
ACRONI Jesenice Jeklarna - Projektiranje in izvedba elektrifikacije in računalniškega vodenja transporta legur in dodatkov ter adjustaže v jeklarni 1987
ACRONI Jesenice Obnova vroče valjarne - eletrifikacija, tehnološke instalacije in hladilni sistem 1993
ACRONI Jesenice Obnova vroče valjarne - elektrifikacija, tehnološke instalacije in hladilni sistemi 1996
TALUM Kidričevo Lastna raba energije 2000
ACRONI Jesenice Modernizacija VOD naprave 2003 - 2004
ACRONI Jesenice Zmanjšanje porabe hladilne vode 2004 - 2005
ACRONI Jesencie Več projektov 2004 - 2012
ACRONI Jesencie Več projektov - projektiranje, dobava in montaža TP 2004 - 2013
CINKARNA CELJE Celje Ožemanje in predsušenje gela pred kalcinacijo, izvedba elektroinstalacij 2004
ACRONI Jesenice Več projektov 2004 - 2012
ACRONI Jesenice Izvedba elektro instalacij in daljinski nadzor s krmiljenjem za projekt "Spiralne vode" 2005-2006
ACRONI Jesenice Elektro inštalacije na odpraševalni napravi 2006
ACRONI Jesenice Strelovodne povezave 2006
ACRONI Jesenice Obnova inštalacij na VOD napravi 2006
ACRONI Jesenice Industrijska čistilna naprava za škajni jami Blooming in Steckel 2006 - 2008
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba el. in str. instalacijskih del v okviru projekta Nova kovačnica težkih odkovkov 2007 - 2008
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Več projektov 2007 - 2010
ACRONI Jesenice Strojne in elektro instalacije v novi kovačnici težkih odkovkov 2007
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Nova kovačnica težkih odkovkov 2007 - 2008
ACRONI Jesenice Obdelava blata - Industrijska čistilna naprava za škajni jami Blooming in Steckel 2008
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba el. in str. instalacijsih del v okviru projekta Razširitev vlivališča v Jeklarni 2 2008
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Več projektov - projektiranje, dobava in montaža TP 2008 - 2013
ACRONI Jesenice Dobava in montaža stikalnega bloka Sivacon 2009
ACRONI Jesenice Kontinuirna livna naprava – strojna in elektro dela pred zaustavitvijo ter med zaustavitvijo 2009
ACRONI Jesenice Izdelava cevnih povezav energetskega kanala VV 2009
ACRONI Jesenice Dobava el. opreme za transportno linijo za debelo pločevino 2009
ACRONI Jesenice Izvedba elektro inštalacijskih del projekt 353-TDP 2009
ACRONI Jesenice Priprava tehnološke vode za hladilni sistem kontinuirne naprave 2009 - 2010
ACRONI Jesenice Modernizacija kontiliva - demontaža, montaža nove opreme, s strojnimi in elektro instalacija 2009
ACRONI Jesenice Transport težkih odkovkov 2009 - 2010
PETROL ENERGETIKA Štore Energetska oskrba podjetja KOVIS livarna 2010
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Projektiranje Blooming 2010
ACRONI Jesenice Projekt Lužilna kad 3 2010 - 2011
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba instalacijskih del v okviru izgradnje nove proizvodne hale 2011
ACRONI Jesenice Izvedba elektroinstalacijskih del modernizacije ogrodja Blooming 2011-2012
ACRONI Jesenice Odstranitev kablov iz kabelskih polic na področju Bluminga 2011
METAL RAVNE Ravne na Koroškem ESR 2011
METAL RAVNE Ravne na Koroškem ESR TS 2011 - 2012
ARCELOR MITTAL STEEL Zenica, BiH Sistem za zbiranje, transport in čiščenje odpadnih vod za podjetje AM Zenica (projektna dokumentacija) 2011 - 2012
ACRONI Jesenice Plate Mill 2012 - 2013
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Rekonstrukcija TS v Metal Ravne 2014
METAL RAVNE Ravne na Koroškem VOD 2013-2015
ACRONI Jesenice Izdelava, dobava, montaža in zagon Lužilne kadi 1 2014 - 2015
ACRONI Jesenice AOD converter 2016-2017
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba inštalacijskih del na objektu "Nova konti peč za toplotno obdelavo v Valjarni" 2017
ACRONI Jesenice Sanacija in ojačitev konstrukcije žerjavne proge grt=+24,500m v hali vlivališča 2017-2018
PETROL ENERGETIKA, PE ENERGETIKA ŠTORE Štore Zamenjava cevovoda SIIIA in povratek SIII od jaška J do jeklarne 2018

INŠTALACIJE - ELEKTRIČNE

Investitor Lokacija Projekt Leto
GORENJE NOTRANJA OPREMA Velenje Napajanje in krmiljenje črpalk v lakirnici 1996
GORENJE Velenje Elektrifikacija proizvodnih hal 1992-1997
OBČINA LJUBNO Radmirje Cestna razsvetljava Radmirje 1997
OBČINA ŠOŠTANJ Šoštanj Cestna razsvetljava 1998
LUKA KOPER Koper Razširitev kapacitet rezervoarjev za kemikalije -izvedba elektrifikacije 1998
BOLNIŠNICA CELJE Celje Požarno javljanje 1998
MLEKARNA ARJA VAS Arja Vas Sanacija razsvetljave 1999
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško Razsvetljava 2000
ELEKTRO MARIBOR Maribor Obnova elektro instalacij jakega in šibkega toka v poslovni stavbi Elektro MB 2000
GORENJE Velenje UPS - neprekinjeno napajanje 1999-2000
GORENJE IPC Velenje Elektro instalacije na objektu mini kuhinje 1999-2000
ELEKTRO LJUBLJANA Ljubljana Izvedba elektro in strojnih instalacij za potrebe DCV v Stari mestni elektrarni Ljubljana 2001
GORENJE Velenje Elektromontažna dela za NTHT - tehnološka linija PUR 5 2001
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Velenje Odplinjanje deponije komunalnih odpadkov 2002
SEAWAY Velenje Izvedba električnih, strojnih instalacij in izdelava obdelovalne komore ter pomoč pri montaži obdelovalne linije 2002
LUKA KOPER Koper Zamenjava SN in NN stikalnega bloka 2002
GORENJE NOTRANJA OPREMA Velenje Preureditev merilnih mest 2002
GORENJE Velenje Hala nove plastike 2002
GORENJE Velenje Izvedba elektroinstalacij za razsvetljavo in moč v regalnem skladišču KA 2002
LUKA KOPER Koper Infrastrukturna ureditev skladišča št. 51 2002
VIPAP VIDEM KRŠKO Krško NN instalacije pogonov 2003
SPG-SOL PLIN GORENJSKA Jesenice Dobava in montaža kablov, končnikov 2003
GORENJE Velenje Izvedba elektroinstalacij za Navis - visokoregalno avtomatsko skladišče 2003
GORENJE Velenje NAVIS - zunanja ureditev - elektrifikacija 2003
SIEMENS Ljubljana Elektro instalacije na EM Blooming 2004-2005
KOTO Ljubljana Elektro inštalacije v novi tovarni 2005-2006
GORENJE VALJEVO Valjevo Elektrifikacija nove tovarne hladilne tehnike 2006
GORENJE Velenje Elektro dela na proizvodnji vrat v Biterm-u 2006
GORENJE Velenje Izvedba rekonstrukcije v hali Štedilniki 2006
GORENJE Šoštanj Izvedba el. instalacij za objekt proizvodna hala z aneksom in spremljajočimi objekti 2007
CP MARIBOR Ravne na Koroškem Elektro dela na sistemski tehniki 2008
ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Dobava in montaža VN bremenskih stikal ter popravilo kompenzacijske naprave 2009
ELES Laško Izdelava in dobava omar sekundarne opreme, omaric merilne napetosti, lastne rabe, kablov in izvajanje el. montažnih del 2010
GORENJE NOTRANJA OPREMA Maribor Ureditev napajanja z električno energijo na območju GNO in Marlesa 2010
RUDIS TRBOVLJE Hrastnik Izvedba SPTE Toplarna Hrastnik 2010
ESOTECH SOLUTIONS Stara Pazova Elektroinštalaicijska dela 2010-2011
RUDIS TRBOVLJE Planina Izvedba SPTE Planina 2011
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE Brnik Dobava in polaganje kabelskih napeljav za energetsko napajanje objekta - ATCC 2011
GORENJE Velenje Celovito izvajanje elektro meritev 2011-2017
SIEMENS / 400 kV GIS - elektromontažna dela 2013
GORENJE Velenje Izvedba elektro inštalacij za tehnologijo, razsvetljavo in malo moč 2013
CALCIT Moste NN priključek za pralno postajo Moste 2014
GORENJE Velenje Rekonstrukcija strelovodne inštalacije na objektu Turna 2016
LUKA KOPER Koper Membransko stikalo 2017
GORENJE Velenje Dolgoročno sodelovanje na področju el. meritev 2017-2018
GORENJE Velenje Razna elektroinštalacijska dela 2017-2018

INŠTALACIJE - STROJNE

Investitor Lokacija Projekt Leto
TOPLARNA KULKWITZ - ZRN Kulkvvitz Germany Projektiranje, strojna oprema, energetika in upravljanje, strojna in elektrooprema, montaža in zagon 1980-1981
RUDIS Zeulenrode, Germany Tovarna sanitarnih rokavic - Tehnološke instalacije 1988
TE - TOL Ljubljana Ogrevanje, klimatizacija in hidrantsko omrežje 1986
RUDIS Sevnica Hladilnica - tehnološke instalacije 1988
OBČINA MISLINJA Mislinja Povezava pomožnih sistemov, vključno s cevovodom fi 700 dožine cca. 3000m 1992
GORENJE Velenje Montaža strojne opreme, strojne tehnološke instalacije 1994
TOVARNA USNJA Šoštanj Temperaturno reducirna postaja - Izdelava in dobava strojne opreme, strojne in elekro instalacije 1995
GORENJE Velenje Instalacije tehničnih plinov, vročevoda, vodovoda 1995-1999
GORENJE Velenje Odsesovanje, klimatizacija, ogrevanje, elektrifikacija 1996-1997
EMKOR Rogatec Tehnološke in gradbene instalacije 1997
PIVOVARNA LAŠKO Laško Izdelava in montaža prezračevalnih sistemov 1997
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA Brestanica Izvedba hladilnega sistema 1997
ELKROJ MOZIRJE Nazarje Projektiranje in izvedba strojnih ter elektro instalacij 1997, 2002
A - FINING Velenje Poslovna zgradba - klimatizacija, ogrevanje, vodovod, toplotna postaja 1997
GORENJE Velenje Rekonstrukcija kompresorske postaje 1997
ELKROJ MOZIRJE Mozirje Izvedba tehnoloških instalacij v šivalnici 1997
DAIFUKU EUROPE Novo Mesto Izdelava in montaža tehnolške linije za montažo avtomobilskih vrat za Renault X 65 (ClioII) 1998
EKONOMSKA FAKULTETA Ljubljana Elektro in strojne instalacije, klimatizacija 1999
MESTNA OBČINA VELENJE Velenje Glasbena šola - zunanja in notranja hidrantna mreža, klimatizacija, prezračevanje, ogrevanje, vodovod, toplotna postaja 1997-1998
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Razvod tehnološke vode 1999-2000
GORENJE Velenje Nova tovarna hladilne tehnike - ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, komprimiran zrak 1999-2000
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA Brestanica Hidrantna mreža 2000
GEOPLIN LJUBLJANA Polzela Merilno-regulacijska postaja za plin - POLZELA 2000
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Cevovodi 2001
KONUS-KONEX Slovenske Konjice Demontaža obstoječe linije SPANRAHMA 2002
RTV SLOVENIJA Ljubljana Zamenjava ventilatorjev in konvektorjev 2002
ELKROJ MOZIRJE Nazarje Zamenjava parovoda in kondenčnega voda na mostu 2002
CINKARNA CELJE Celje Prestavitev trase energentov 2003
ACRONI Jesenice Izvedba omočanja žlindre 2005
CORRUS Jesenice Montaža proizvodne linije 2005
WELLMAN Jesenice Dobava in montaža cevovodov 2005
LIVARNA VUZENICA Vuzenica Podaljšanje hladilne proge HWS 2006
ACRONI Jesenice Prestavitev energetskih vodov in rušenje jeklenih konstrukcij na področju obrata PDP 2007
MINERVA ŽALEC Žalec Izgradnja skladiščnih prostorov končnih izdelkov in hale za potrebe proizvodnje 2008
CP MARIBOR Ravne na Koroškem Strojna dela na sistemski tehniki 2008
RTV Ljubljana Obnova OHPK naparav na objektih RTV Slovenija 2008
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Trebuša Izvedba montažnih del plinovoda za Poslovni objekt 2009
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vzdrževanje energetskih naprav na blokih 1-5 2009
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Prevezava cevovoda hladilnega sistema B3 in B4 2009
JP ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Izvedba strojno instalacijskih del 2010
ACRONI Jesenice Povečanje kapacitet pralno sušilne linije in lužilne kadi 2010
MPI-RECIKLAŽA Žerjav Zamenjava izstopne cevi iz RDP 2010
ACRONI Jesenice Izvedba strojnih instalacijskih del, za projekt 353 2010
SMS INNSE Jesenice Modernizacija valjčne proge 2011
GORENJE NOTRANJA OPREMA Velenje Izvedba del za sušilnik ATM2 2011
METAL RAVNE Ravne na Koroškem Izvedba merilnih mest na EPŽ 2011
ACRONI Jesenice Izdelava, dobava in montaža gradbenih konstrukcij za četrto odlagalno polje 2011-2012
ENERGETIKA CELJE JAVNO PODJETJE Celje Revizija TP Energetika Celje 2012
ACRONI Jesenice DCW cevovodi 2012
MESSER SLOVENIJA Škofja Loka Merilni, kontrolni in instrumentalni sistem 2017-2018
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Ravne na Koroškem, Prevalje Zagotovitev poplavne varnosti in zagotovitev stabilnosti struge reke Meže na Ravnah in Prevaljah 2018-2020

SERVIS NN IN SN STROJEV

Investitor Lokacija Projekt Leto
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Previtje dveh visokonapetostnih elektromotorjev za napajalno črpalko turbine - 5600kW, 10kV 1994-1995
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Vakuumsko impregniranje visokonapetostnega elektromotorja 1050kW, 6000V 1995
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Previtje VN motorja, 10kV, 900kW za mlin na bloku 4 1995
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Previtje VN motorja, 10kV, 6400kW za mlin na bloku 5 1996
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Sanacija treh VN motorjev, 10kV, 6,4MW na bloku 5 1996
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Analiza statorjev treh VN motorjev za napajalno črpalko na bloku 4, 10kV, 5,6MW 1997
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Previtje dveh VN motorjev, 6kV, 200kW previtje treh VN motorjev, 6kV, 250kW 1997-1998
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Remont šestih elektro motorjev 6kV, 400kW Sanacija navitja elektro motorja 400kW, 6kV 1996
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Previtje polno preklopljivega motorja 105/315kW Previtje polno preklopljivega motorja 65/200kW 1997
ACRONI Jesenice Obnova izolacije navitja in uravnoteženje rotorja sihronskega generatorja 3750kVA in 6,3kV 1995
SALONIT Anhovo Previtje VN elektromotorja moči 1 MW, napetosti 10kV; Previtje VN elektromotorja moči 1,7MW, napetostMOkV 1995-1996
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA Nova Gorica HE Plave - Generalni remont generatorja moči 10500kW in napetosti 11000V 1995-1996
ACRONI Jesenice Previtje statorja motorja 315kW in 6,0kV 1996
CINKARNA CELJE Celje Servis enosmernega elektromotorja 280kW, 600V Previtje VN motorja 6kV, 250kW 1996-1997
SLADKOGORSKA PALOMA Sladki vrh Previtje, rotorja in statorja polov, enosmernega motorja 90kW 1997
ENERGETIKA LJUBLJANA Ljubljana Servis elektromotorjev moči 200kW 1997
REVOZ Novo mesto Servis VN motorja 6kV, 400kW za kompresor s prigradnjo termoregulativnih tipa/canatije 1997
SLADKOGORSKA PALOMA Sladki vrh Previtje rotorja, enosmernega motorja 145kW 1998
BENNING, AEG Bocholt, Germany Izdelava navitja statorjev za motorje moči 75kW, 1,4kV 1996
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Previtje statorja VN motorja Rade Končar 200kW; 6kV 2002
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Previtje statorja VN motorja Rade Končar tip 5AZ X 1207-4; 1500kW; 10kV 2003
BPT TRŽIČ Tržič Previtje statorja hidrogeneratorja 1 v HE II AEG Union tip ATN 8/660/750 660kVA; 6,6kV; 57,5A 2003
SILKEM Kidričevo Popravilo motorja Brovvn&Boveri 85 kW, zaganjača Siemens in vrtilnega transformatorja Siemens 2004
SILKEM Kidričevo Popravilo elektro motorja po poškodbi Dingler-Siemens 110 kW 2004
SILKEM Kidričevo Popravilo motorja Siemens Schuckert 80 kW in zaganjača 2004
SILKEM Kidričevo Remont generatorja Caterpiller KG1 2004
SILKEM Kidričevo Remont generatorja Caterpiller KG2 2004
PREMOGOVNIK VELENJE Velenje Revizija in popravilo elektro motorja HELMKE DKRAJ, 6kV, 600 kW 2004
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ Šoštanj Zamenjava statorskega navitja motorja Siemens 250 kW 2004
ACRONI Jesenice Obnova rotorja elektro motorja odpraševalne naprave v PC vroča predelava Jeklarna Bela, tip SEVER 800 kW 2005
ACRONI Jesenice Popravilo elektro motorja Rade Končar, 800 kW 2005
SILKEM Kidričevo Remont motorja Brovvn&Boveri 340 kW 2005
SILKEM Kidričevo Popravilo zaganjača Siemens Schuckert 114 kW 2005
SILKEM Kidričevo Popravilo motorja Siemens po poškodbi 520 kW 2005
SILKEM Kidričevo Popravilo elektro motorja NANCY 736 kW 2005
SILKEM Kidričevo Remont motorja ELIN 30 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont motorja NANCY 773 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont motorja RADE KONČAR 132 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont motorja RADE KONČAR 35 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont motorja Siemens Schuckert 114 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača Siemens Schuckert 114 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača Siemens Schuckert 80 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača Siemens Schuckert 475 kW 2006
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja BROVN BOVERI tip.MSUEV116 št.: A766370, 33kW 2009
LEK Mengeš Previtje el. motorja CARLYLE tip NCARHW 6002, 67kW 2009
SILKEM Kidričevo Remont el.motorja SEVER ZKL 180 N-4 18,5 kW, št.: 753034 2010
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača SIEMENS-SCHUCKER, tip: K3300-4/1.5h2 št.: 151612, 80kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača SIEMENS-SCHUCKER, tip: K3300-7/3.7h2 št.: 151620, 475kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja Rade Končar tip 2AZ 407-4, 56kW 2010
SILKEM Kidričevo Sanacija elektro motorjev, zaganjačev, dušilk in drugega materiala 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja NENCY ASF526/6, 773kW 2010
SILKEM Kidričevo Dobava potrošnega materiala za el. motor NENCY ASF526/6, 773kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja 6D3K SIEMENS R2873, št.: 104275, 520kW 2010
SILKEM Kidričevo Sanacija zaganjača BROWN BOVERI 85kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja 6D3K SIEMENS R2873, št.:104275, 520kW 2010
SILKEM Kidričevo Sanacija motorja SIEMENS -SCHUCKER, tip CR2061-6 št.: 298562, 80kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont elektro motorja BROWN BOVERI MUSK 1510a 2010
SILKEM Kidričevo Remont el.motorja Sever tip: 1ZKT 280 2010
SIMBIO Celje Demontaža in remont 6 kom elektro motorjev, VT1 250 M4 2 kom, MEC 100 R30 4 kom 2010
LEK Ljubljana Previtje el. motorja CARLYLE tip NCARHW 6002, 67kW, 2900min-1, 143,3A 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja, KSR tip: OL 200 2A-40, 30 kW, št.: 300970 2010
SILKEM Kidričevo Remont in previtje el. motorja SEVER tip: NKZ150-4, št.: 123085, 22kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja AM11/6a, št.:625212, 8,5kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja tip: VJUS 225 b-4, št.: 329243, 35 kW 2010
SILKEM Kidričevo Remont el. motorja tip: VJUS 225 b-4, št.: 3292248, 35 kW 2010
SILKEM Kidričevo Revizija stanja na VN transformatorja SIEMENS - SCHUCKER 20KVA 2010
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača SIEMENS-SCHUCKER, tip: K3300-/415h2 št.: 151624, 114 kW 2010
SILKEM Kidričevo Menjava ležajev na kogeneratorju 2010
SILKEM Kidričevo Menjava ležaja, demontaža, sestava in preizkus delovanja 2010
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača SIEMENS-SCHUCKER, tip: LB10, št.: 66511, 85kW 2011
SILKEM Kidričevo Racionalizacija elektromotornih pogonov za krogelne mline v kalcinaciji 2 na krogelnem mlinu 4 2011
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača BROWN BOVERI 150kW, št.: 0128855 2011
SILKEM Kidričevo Remont zaganjača tip: K3300-73h2, št.:151621, 475kW 2013
LEK Ljubljana Previtje el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 2013
SILKEM Kidričevo Remont elektro motorja tip: OR2061-6 83, št.: 298626, 80kW 2013
SILKEM Kidričevo Zamenjava dveh garnitur kabelskih glav za 3x95mm2 kabel 2013
SILKEM Kidričevo Remont el. motorjev in zaganjača 2013
SILKEM Kidričevo Remont elektro motorja Siemens OR2061-6 80 kW 400 V 2014
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2014
LEK MENGEŠ Mengš Previtje el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2014
Esotech Velenje Previtje el. motorja RADE KONČAR 4kW 2014
LEK MENGEŠ Mengš Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2014
LEK MENGEŠ Mengš Previtje el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2014
LEK MENGEŠ Mengš Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2014
LEK MENGEŠ Mengš Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2014
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2015
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2015
ENERGO PLUS Ljubljana Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2015
KGC KLEMENČIČ Ljubljana Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2015
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2016
ENERGO PLUS Ljubljana Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2016
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2016
FORI Velenje Popravilo motorja Iowara 7,5 kW 2016
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2016
ENERGO PLUS Ljubljana Zamenjava ležajev in tesnil na kompresorju Carlyle 2016
ENERGO PLUS Ljubljana Previtje el. In remont el. motorja Carlyle tip: NCARHW 6002 67 kW 2016
ENERGO PLUS Ljubljana Motor Mcquay HSW2350L27YA (previtje) 2017
ENERGO PLUS Ljubljana Motor Charlyle 1605UO1573 - klasika (ležaji, previtje, tesnenje,...) 2017
 
okoljska politika
kakovost
infotech
povezave
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2019 Esotech d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information