Esotech d. d.

home arrow partners
home
news
about esotech
environmental solutions
power technologies
partners
references

Silver national award for an innovative project
»Waste Water Treatment System in the Nikola Tesla A Thermoelectric Power Plant, Obrenovac«
Silver national award for an innovative project Waste Water Treatment System in the Nikola Tesla A Thermoelectric Power Plant, Obrenovac

 

Partners
Slovenian water's technology platform

ImageURL:

Acroni d.o.o.
Comet d.d.
Esotech, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov
IEI Institut za ekološki inženiring d.o.o.
Inštitut Jožef Stefan - Odsek za znanosti o okolju, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo in Center odliènosti "Okoljske tehnologije"
Inšitut Jožef Štefan, pisarna za prenos tehnologij
Inštitut Jožef Štefan & Mednarodna podiplomska šola IJS
Inštitut za fizikalno biologijo
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
Javor Pivka d. d.
JP Centralna èistilna naprava Domžale - Kamnik
Kemijski inštitut
Krka, d. d., Novo mesto
Limnos podjetje za aplikativno ekologijo d. o. o.
Ljubljanske mlekarne d. d.
Mednarodna podiplomska šola Instituta Jožef Stefan
MPI Reciklaža d.o.o.
Nacionalni inštitut za biologijo
Paloma d. d.
Perutnina Ptuj d. d.
Politehnika Nova Gorica
Raci d. o. o.
Radeče papir, d.o.o.
Salonit Anhovo d. d.
TAB - IPM Mežica d. o. o.
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo - Katedra za mikrobiologijo in Oddelek za agronomjo - Center za pedologijo in varstvo okolja
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo , Inštitut za zdravstveno hidrotehniko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

ImageGDES
Grozd Daljinske Energetike Slovenije
URL: http://www.zavod-de.si/
 

 
environmental policy
standards & certificates
links
About us
Esotech, Joint stock company
Company for Development and Implementation of Environmental Solutions and Power Technologies

Preloška 1
3320 Velenje
Slovenia
EU

Telephone: +386 3 8994 500
Telefax: +386 3 8994 503
E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
VAT: 73789933
 more...
© 2021 Esotech d. d.
All rights reserved.